• Bezpečnost bezdrátových sítí 

   Defence status: DEFENDED
   Turek, Lukáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
   Práce porovnává bezpečnost jednotlivých bezdrátových technologií a podrobně se zabývá možnostmi zabezpečení sítí na základě standardu IEEE 802.11. Metody zabezpečení jsou posuzovány z hlediska odolnosti proti odposlechu, ...
  • Důvěryhodná proxy v SSL/TLS spojení 

   Defence status: DEFENDED
   Smolík, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 2. 2017
   Problém inspekce šifrovaného provozu SSL/TLS ("důvěryhodné proxy v SSL/TLS spojení") je známý již dlouho a existuje nemálo nezávislých implementací. Všechny však sdílejí jediné technologické řešení, které je založeno čistě ...
  • Framework pro práci s relační databází se stromovou strukturou v jazyce PHP 

   Defence status: DEFENDED
   Ejem, Richard (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Tato práce se zabývá tvorbou frameworku, který umožní efektivně vytvářet webové databázové aplikace v jazyce PHP. Klíčovým prvkem tohoto frameworku je možnost vygenerovat webové uživatelské rozhraní z datového modelu s ...
  • H.323 gatekeeper 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvíl, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Cílem práce je návrh a implementace služby Gatekeeper (serveru pro H.323 RAS protokol) s integrovanou H.323 proxy. Součástí práce je rovněž testovací aplikace protokolu H.323 RAS který může vystupovat jak jako server, tak ...
  • Internetové obchodní centrum 

   Defence status: DEFENDED
   Zápotocký, Radoslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   Cieľom práce je vytvoriť Internetové obchodné centrum, teda miesto, kde si užívatelia môžu vytvárať vlastné obchody, ktoré budú vzájomne nezávislé. Dôraz je kladený na jednoduchú rozšíriteľnosť aplikácie, aby bolo teoreticky ...
  • Internetový zábavní portál 

   Defence status: DEFENDED
   Račko, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Internetový zábavný portál je internetová aplikácia so zameraním na uživatelské profily. Poskytuje prehl'ad o kluboch, baroch, reštauráciách a aktuálných akciách v Českej Republike. Zabezpečuje užívatelské diskusie s ...
  • Monitor síťové aktivity pro větší datové toky 

   Defence status: DEFENDED
   Horký, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   Cílem práce je návrh a implementace aplikace pro sledování síťového provozu v reálném čase zaměřená na větší toky dat. Aplikace bude určena pro správce sítě, kteří nemají možnost či nechtějí nasadit řešení monitoringu přímo ...
  • Multiplatformní síťová implementace hry Risk 

   Defence status: DEFENDED
   Guth, Robert (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Risk je počítačový program pro hraní klasické verze společenské hry Risk nezávislý na operačním systému, umožňující hraní více hráčů na jednom nebo více počítačích propojených přes místní síť nebo internet. Síťová komunikace ...
  • Nástroj pro tvorbu a ladění herních strategií 

   Defence status: DEFENDED
   Roztočil, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Cílem práce je vytvořit implementaci strategické deskové hry Risk, která bude podporovat jak hru proti počítačem ovládaným soupeřům, tak hru více lidských hráčů prostřednictvím sítě Internet. Součástí úkolu je navrhnout ...
  • Prostředí pro analýzu veteránského rankingu OB 

   Defence status: DEFENDED
   Kovářová, Lenka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   Byl proveden důkladný rozbor potenciálních schémat vzorců pro výpočet rankingu veteránských závodníků orientačního běhu a byla navržena jejich možná parametrizace. Úkolem práce bylo vytvořit prostředí pro výpočet veteránského ...
  • Rezervační a informační systém cestovní kanceláře 

   Defence status: DEFENDED
   Peška, Ladislav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Cílem projektu je navrhnout rezervacní systém pro menší až strední cestovní kanceláre. Duležitá je predevším možnost "on-line" objednávky zájezdu, správa kapacit služeb a optimalizace pro vyhledavace. Aplikace je rozdelena ...
  • Správa recenzí odborných textů 

   Defence status: DEFENDED
   Ulrychová, Markéta (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 2. 9. 2013
   Tato práce se zabývá vytvořením aplikace pro řízení průběhu recenzování člán- ků v odborných časopisech. Zajišťuje centralizaci všech postupů, jednoduchost a efektivnost prováděných operací. Články, tj. základní metadata ...
  • STalk - zabezpečená aplikace pro komunikaci 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Gróf, Szabolcs (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   In the present work we study the methods of using cryptographic algorithms to ensure the security of communication over computer networks and give a new perspective on the classic UNIX console chat program called talk. The ...
  • STalk - zabezpečená aplikace pro komunikaci 

   Defence status: DEFENDED
   Gróf, Szabolcs (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
   V předložené práci studujeme metody použití kryptografických algoritmů pro zajistění bezpečnosti komunikace v počítačových sítích a přinést tak nový pohled na klasický UNIXovský konzolový program talk. Práce na začátku ...
  • Systém managementu bezpečnosti informací pro malou počítačovou síť 

   Defence status: DEFENDED
   Princ, František (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 6. 2009
   V p ředlo žené práaci studujeme aspekty v ývoje bezpečnostní politiky pro konkr etn í počí tačovou sí t'. Pr áce dokumentuje kompletn í průběh tvorby bezpečnostní politiky, co ž zahrnuje anal ýzu celého prostřed í , návrh ...
  • Systém pro kontrolu linkové výroby 

   Defence status: DEFENDED
   Vysoký, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Bakalářská práce se zabývá implementací firemního systému pro kontrolu lin- kové výroby. Jedná se o PHP aplikaci s MySQL databází a webovým uživatelským rozhraním. Návrh systému vychází z požadavků reálné firmy, kde je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV