• Analogie společenských informačních systémů a informačních systémů živých organismů ve vybraných textech 

   Defence status: DEFENDED
   Fišer, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 6. 2012
   První polovina práce se zabývá informačními systémy lidské společnosti. Poukazuje na původ, podoby a příčiny komunikace informace v lidské společnosti. Dále se zabývá základními vlastnostmi systémů, jako takových. Nad ...
  • Analýza internetové komunikace na portálu Centrum.cz 

   Defence status: DEFENDED
   Šílová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   Bakalářská práce "Analýza internetové komunikace na portálu Centrum.cz" poskytuje přehled o současné komunikaci na významném českém internetovém portálu, potažmo komunikaci v českém internetovém prostředí. Věnuje se vymezení ...
  • Analýza postojů společnosti a přístupu knihoven k fyzicky znevýhodněným lidem 

   Defence status: DEFENDED
   Molíková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 23. 6. 2014
   Práce se zabývá analýzou postojů společnosti k postiženým lidem prostřednictvím knihoven a hodnocením jejich konativní dimenze z hlediska přístupnosti pro znevýhodněné uživatele. V úvodní teoretické části práce jsou podle ...
  • Analýza současného stavu motivace pracovníků v organizaci (v knihovnách) 

   Defence status: DEFENDED
   Ficencová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
  • Analýza současného stavu motivace studentů oboru Informační studia a knihovnictví pro práci v informační sféře 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 17. 9. 2009
   Bakalářská práce popisuje současný stav motivace informačních pracovníků Národní knihovny a České televize. Je rozdělena na část výkladovou a část popisující provedený kvalitativní výzkum. Výkladová část je zaměřena na ...
  • Analýza systému interní komunikace v konkrétní organizaci 

   Defence status: DEFENDED
   Brabcová, Iveta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Tématem bakalářské práce je analýza systému interní komunikace v konkrétní organizaci. První části je definován pojem informace, rozebírány teoretické pojmy vážící se k tématu komunikace, systém komunikačních kanálů ...
  • Analýza vlivu podprahových signálů a efektu primingu na zpracování informací 

   Defence status: DEFENDED
   Šafránek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Práce pojednává o možnostech podprahového vlivu na lidskou mysl. V první části jsou vysvětleny související pojmy z kognitivní psychologie, práh vědomí a smyslový práh s ohledem na tématiku. V dalších kapitolách je objasněno ...
  • Biblioterapie, její význam a uplatnění v psychiatrické léčebně 

   Defence status: DEFENDED
   Volfová, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 29. 6. 2009
   Bakalářská práce popisuje význam a uplatnění biblioterapie v Psychiatrické léčebně Bohnice. Úvodní kapitola je věnována psychoterapii. Mapuje její historický vývoj, popisuje formy uspořádání a snaží se o vymezení tohoto ...
  • Komunikace s problémovými uživateli knihoven 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubec, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 9. 2008
   Bakalářská práce analyzuje problémové uživatele knihoven a zaměřuje se na hledání nejefektivnějších nástrojů pro komunikaci s nimi. Analýza vychází z případových studií z praxe knihovníka se zaměřením na uživatelskou ...
  • Komunikace s problémovými uživateli ve vybraných knihovnách 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčková, Olga (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 2. 2013
   Cílem práce Komunikace s problémovými uživateli ve vybraných knihovnách je analyzovat problémové chování uživatelů a čtenářů ve vybraných knihovnách. V první části práce popisuje základní teze o teorii komunikace. Dále ...
  • Podoby a projevy disinhibice 

   Defence status: DEFENDED
   Vesecká, Iva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 9. 2012
   Bakalářská práce "Podoby a projevy disinhibice" se zaměřuje na internetovou komunikaci. V dnešní době internetu, mobilních telefonů a jiných komunikačních zařízení můžeme pomocí internetu nebo svého mobilního telefonu ...
  • Propojení bezbariérové dopravy a bezbariérových přístupů do knihoven a muzeí v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Pimperová, Lucie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
  • Sociálně psychologické aspekty osobnosti informačního pracovníka v prostředí znalostního managementu 

   Defence status: DEFENDED
   Dlouhý, Vladimír (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 6. 2008
   Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sociálně psychologických aspektů působících na osobnost informačního pracovníka ve znalostním prostředí. Úvodní kapitoly práce jsou věnovány podstatě a významu znalostního ...
  • Současné pověsti, jejich šíření v informační společnosti a vliv na společnost 

   Defence status: DEFENDED
   Čebiš, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Bachelor's thesis describes the current spread of legends in the society. In first chapter, author analyzes the theory of communication, ie. models, motives and modes of communication, both in real world and cyberspace. ...
  • Teleworking a informační pracovníci 

   Defence status: DEFENDED
   Nývlt, Václav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 28. 6. 2007
   Práce pojednává o pracovní metodě nazývané teleworking a jejímu možnému uplatnění v informační a knihovnické oblasti. V první kapitole se autor zabývá vymezením pojmu teleworking, jeho charakteristikou a definicí. Ve druhé ...
  • Úspěšný pracovník v informačních službách: případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Landa, Jindřich (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
  • Využívání knihovnických a informačních služeb zdravotně postiženými: zaměřeno na zrakově postižené 

   Defence status: DEFENDED
   Louthanová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 6. 2010
   Cílem práce bylo zmapovat připravenost veřejných knihoven poskytovat služby uživatelům se zrakovým postižením a pokusit se najít řešení na zlepšení současných podmínek. -- Práce je rozdělena do třech základních částí. ...
  • Změny v hodnotových orientacích u mladých lidí 

   Defence status: DEFENDED
   Vavřinová, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV