• Efektory chromatinových modifikací a jejich vztah k regulaci transkripce na modelu Saccharomyces cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Hálová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Vztahy mezi transkripcí, úpravami primárního transkriptu a modifikacemi chromatinu jsou dosud jen nedostatečně poznány. Jedním z kandidátních faktorů, které tyto procesy spřahují, je lidský protein SNW1/SKIP. Tento protein ...
  • Extraribosomální funkce ribosomálních proteinů 

   Defence status: DEFENDED
   Gredová, Alexandra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Ribosomal proteins are important not only because they enable proteosynthesis, but also because of their functions outside of ribosome - in their extraribosomal functions. This thesis is mainly focused on the extraribosomal ...
  • Fyzické interakce sestřihového faktoru Prp45 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Je známo, že posttranslační stav chromatinu, transkripce a sestřih se vzájemně ovlivňují, přesto ve studiu jejich vztahů zbývá ještě mnoho nezodpovězených otázek. V kvasince Saccharomyces cerevisiae lze relativně snadno ...
  • Mechanismy invazivity a transkripční regulace nádorových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Tolde, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 21. 4. 2011
   Mechanismy invazivity a transkripční regulace nádorových buněk Nádorové onemocnění má svůj původ v normálních tělních buňkách, které se vymknuly kontrole mateřského organismu. Nádorové buňky se pak mohou uvolnit z místa ...
  • Notch independentní funkce transkripčních faktorů CSL 

   Defence status: DEFENDED
   Teska, Mikoláš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 15. 9. 2010
   Notch pathway plays a critical role during development and life of Metazoan organisms. CBF1 is a component of the Notch pathway that mediates the regulation of target genes. The discovery of CBF1-like proteins in yeast ...
  • RNA-přepínače jako nástroje regulace genové exprese 

   Defence status: DEFENDED
   Jureček, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   Riboswitches are segments of pre-mRNAs and mRNAs, present in their UTRs or introns, which are able to bindsmall molecules (usually a metabolite, ion or nucleotide) and in response "switch" between two conformations, which ...
  • Role sestřihových faktorů v regulaci genové exprese - vztah sestřihu a transkripce v Saccharomyces cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Hálová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   Transkripce a úpravy primárního transkriptu jako například sestřih pre-mRNA probíhají na chromatinu ve stejný čas a na stejném místě. Tento fakt vedl k myšlence, že jsou tyto procesy regulačně spřaženy, o čemž svědčí i ...
  • Role ubiquitinylace ve vzniku mRNA 

   Defence status: DEFENDED
   Hálová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 9. 2009
  • Transkripční regulace genů GAL - model pro studium funkce chromatinu 

   Defence status: DEFENDED
   Brožková, Anita (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Genový systém GAL kvasinky Saccharomyces cerevisiae umožňuje této jednobuněčné houbě metabolizovat monosacharid galaktózu. Exprese genů GAL je řízena regulační kaskádou, kde k aktivaci transkripce dochází v přítomnosti ...
  • Vlastnosti DNA vazebných mutant proteinů CSL 

   Defence status: DEFENDED
   Teska, Mikoláš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Signální dráha Notch hraje klíčovou roli ve vývoji a životě mnohobuněčných organismů. Proteiny CSL jsou klíčovou součástí dráhy Notch, kde zprostředkovávají regulaci cílových genů. Objev CSL-homologních proteinů v kvasinkách ...
  • Vzťah medzi zostrihom a posttranslačnými modifikáciami chromatínu u Saccharomyces cerevisiae 

   Defence status: DEFENDED
   Kovaľová, Libuša (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Protein Prp45, kvasinkový ortholog lidského transkripčního koregulátoru SNW1/SKIP, byl v literatuře doposud spojován pouze s regulací sestřihu pre-mRNA. Naše laboratoř odhalila, že protein Prp45 geneticky interaguje nejen ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV