• Hodnocení celkového nutričního stavu a klinických projevů u kojenců s alergickou kolitidou 

   Defence status: DEFENDED
   Weidenthalerová, Edita (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2020)
   Date of defense: 28. 8. 2020
   Tato diplomová práce se zabývá hodnocením klinických projevů alergické kolitidy u kojenců, jejich celkového nutričního stavu, antropometrie, krevního obrazu a protilátek proti bílkovinám kravskému mléku. Alergická kolitida ...
  • Mentální anorexie u dětí a dospívajících se zaměřením na klinické projevy a antropometrické změny 

   Defence status: DEFENDED
   Mikhaylova, Olga (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 6. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou mentální anorexie (AN), klinickými a laboratorními projevy onemocnění. Teoretická část je zaměřená na shrnutí dosavadních poznatků o diagnostice, komplikacích a léčbě AN. Pozornost ...
  • Potravinové alergie v kojeneckém a batolecím věku 

   Defence status: DEFENDED
   Stárková, Klára (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Tato bakalářská práce pojednává o potravinových alergiích v kojeneckém a batolecím věku. V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky týkající se prevalence, která neustále narůstá, a potravinová alergie se tak stává ...
  • Příjem vápníku u pacientů s poruchami beta oxidace mastných kyselin s dlouhým řetězcem (LCHAD) 

   Defence status: DEFENDED
   Ondrová, Ellen (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 8. 9. 2021
   Bakalářská práce se věnuje vzácným dědičným poruchám metabolismu, deficitu LCHAD (long chain 3-hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase) a MTP (mitochondriální trifunkční protein), enzymů, jejichž nedostatek způsobuje poruchu ...
  • Vliv edukace nutričním terapeutem na dětskou obezitu 

   Defence status: DEFENDED
   Bučková, Kristýna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 6. 2022
   The bachelor thesis deals with the topic of childhood obesity and the impact of dietitian education on its prevention and treatment. The theoretical part defines owerweight and obesity in children and adolescents, its ...
  • Vliv informovanosti a odborné pomoci na délku výlučného kojení 

   Defence status: DEFENDED
   Jindřichová, Michaela (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2022)
   Date of defense: 16. 6. 2022
   This bachelor's thesis deals with the issue of exclusive breastfeeding - especially with the impact of awareness and professional help on the length of exclusive breastfeeding.The work is divided into two parts, theoretical ...
  • Vliv sociální a ekonomické situace rodiny na vznik dětské obezity 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Veronika (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 6. 2021
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou dětské obezity - vliv sociální a ekonomické situace rodiny na vznik dětské obezity. Teoretická část diplomové práce se zprvu věnuje dětské obezitě jako takové - definici, ...
  • Výživa kojenců a batolat 

   Defence status: DEFENDED
   Šimková, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2021)
   Date of defense: 9. 6. 2021
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výživy kojenců a batolat. Tyto vývojové fáze dětství odpovídají období od narození do tří let věku a zajištění správného nastavení výživy i stravovacích návyků je zásadní, neboť ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV