• Architektura regulační sítě metabolismu 

   Defence status: DEFENDED
   Geryk, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 22. 1. 2013
   The thesis focus on the modularity of metabolic network and foremost on the architecture of regulatory network representing direct regulatory interactions between metabolites and enzymes. I focus on the "modularity measure" ...
  • Asociace mezi zrzavou barvou vlasů a jinými morfologickými, fyziologickými a behaviorálními znaky 

   Defence status: DEFENDED
   Musil, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 9. 2020
   Hair and skin colour are one of the most visible external features that can be encountered in humans. Red hair colour is the least common colour. It is associated with fair skin, which is prone to ultraviolet radiation. ...
  • Behaviorální a neurofyziologické projevy latentní toxoplazmózy u myší 

   Defence status: DEFENDED
   Hodková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Effects of Toxoplasmosis on Reaction Times and Prepulse Inhibition of Startle Reaction in Humans 

   Defence status: DEFENDED
   Příplatová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 9. 2019
   Effects of Toxoplasmosis on Reaction Times and Prepulse Inhibition of Startle Reaction in Humans v Abstrakt Toxoplasma gondii, jednobuněčná kokcidie z téměř výhradně parazitického kmene Apicomplexa, zřídka působí u lidí ...
  • Ekologické souvislosti pohlavního rozmnožování 

   Defence status: DEFENDED
   Toman, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Pohlavní rozmnožování je jedním z nejzajímavějších biologických fenoménů. Dodnes se žádné teorii nepodařilo kompletně vysvětlit jeho široké rozšíření napříč eukaryotickými klady navzdory jeho výrazným nevýhodám (například ...
  • Faktory ovlivňující altruismus 

   Defence status: DEFENDED
   Kopecký, Robin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Existuje řada teorií o tom, jak se utváří morální soud. V této studii zkoumáme vztah mezi latentními faktory (předpojatostí, inteligencí a CRT) a utilitaristickými nebo deontologickými soudy v hypotetických morálních ...
  • Fenomen sledování videí a fotografií s kočkami na internetu z pohledu teorie memů 

   Defence status: DEFENDED
   Bessisso, Omar (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   Main theme of this bachelor's thesis is phenomenon of watching videos and photos with cats on the internet in the light of memetics, psychology and evolutionary psychology. Further discussion is focused on impacts of living ...
  • Fenomen sledování videí a fotografií s kočkami na internetu z pohledu teorie memů. 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Bessisso, Omar (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Bakalářská práce se zabývá problematikou sledování kočičích obrázků a videí na internetu z pohledu teorie memů, psychologie a evoluční psychologie. Dále jsou v práci zmíněny dopady soužití člověka s kočkou a je diskutována ...
  • Gender differences in behavioral changes induced by latent toxoplasmosis 

   Defence status: DEFENDED
   Lindová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 11. 2007
   Summaryof resultsofpresentedresearch Toxoplasmagondiiis a protozoanparasiteinfectingabout30%ofour population.After a shortphaseof acuteinfection,the parasitosistums into the lifelong latents.tagewhich is usuallyconsidere ...
  • Hlavní močové proteiny v parazitologii 

   Defence status: DEFENDED
   Hladovcová, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Influence of a Parasite on Phenotype of a Host - Startle Reaction 

   Defence status: DEFENDED
   Příplatová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
  • Lingvisticke přístupy v genomice a lingvistická metafora v biologii 

   Defence status: DEFENDED
   Nohejlová Zemková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   In this work we present articles which are connected by the topic of linguistic-like approaches in genomics, which allow to treat genetic sequences as a "text" containing potential "words" (oligonukleotides, oligopeptides) ...
  • Makroevoluční a ekologické implikace teorie zamrzlé plasticity 

   Defence status: DEFENDED
   Toman, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 9. 2019
   Teorie zamrzlé plasticity je punktuacionalistickou teorií adaptivní evoluce, podle které se v evoluci pohlavních druhů střídají dlouhá období stáze, během kterých reagují populace na selekční tlaky pouze elastickou změnou ...
  • Metody měření inteligence u dospělých osob 

   Defence status: DEFENDED
   Chvátalová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Ve své práci se zabývám metodami testování inteligence u dospělých osob. Cílem práce je seznámit čtenáře s šesti inteligenčními testy, a to jak s těmi individuálně administrovanými, tak s testy, které mohou být zadávány ...
  • Molecular Phylogeny of Selected Protists 

   Defence status: DEFENDED
   Kostka, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Results 1. We sequencedSSU rDNA of Protoopalinaintestinalis, representativeof opalinids,andKarotomorpha,a proteromonaďdwith hithertono moleculardataavailable. Analyses of thesedataconfirmedcloseaffrnityof thetwo families ...
  • Neural Correlates of Consciousness: Theoretical problems and Candidates 

   Defence status: DEFENDED
   Blaštík, Filip (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 7. 2020
   Consciousness is part of the world, which yet resisted a scientific inquiries for an ages. This work is mainly concerned around Neural Correlates of Consciousness program which should uncover a nature of the consciousness. ...
  • POHLAVNĚ DIMORFNÍ ZNAKY LIDSKÉ TVÁŘE V RÁMCI TEORIE ŽIVOTNÍ HISTORIE 

   Defence status: DEFENDED
   Klusáčková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tereza Klusáčková: Pohlavně dimorfní znaky lidské tváře v rámci teorie životní historie Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra filosofie a dějin přírodních věd Bakalářská práce, stran 39, 2014 Pohlavně ...
  • Rizikové faktory vzniku schizofrenie 

   Defence status: DEFENDED
   Dunglová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Schizofrenie je závažné psychické onemocnění člověka. Při jeho vzniku se spoluúčastní faktory genetické a faktory environmentální. Na rozvoj schizofrenie u člověka má zřejmě vliv míra urbanizace, zeměpisná poloha, migrace, ...
  • Role ekologických faktorů při udržování sexuality 

   Defence status: DEFENDED
   Toman, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   Existence a široké rozšíření pohlavního rozmnožování navzdory jeho očividným nevýhodám je jednou z největších otázek evoluční biologie. Podle teorie zamrzlé plasticity by se měl zásadně odlišovat průběh evoluce pohlavních ...
  • Sexuální submisivita, dominance a fenomén sadomasochismu 

   Defence status: DEFENDED
   Jozífková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 12. 2007

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV