• Architektura regulační sítě metabolismu 

   Geryk, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 22. 1. 2013
   The thesis focus on the modularity of metabolic network and foremost on the architecture of regulatory network representing direct regulatory interactions between metabolites and enzymes. I focus on the "modularity measure" ...
  • Behaviorální a neurofyziologické projevy latentní toxoplazmózy u myší 

   Hodková, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
  • Ekologické souvislosti pohlavního rozmnožování 

   Toman, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Pohlavní rozmnožování je jedním z nejzajímavějších biologických fenoménů. Dodnes se žádné teorii nepodařilo kompletně vysvětlit jeho široké rozšíření napříč eukaryotickými klady navzdory jeho výrazným nevýhodám (například ...
  • Faktory ovlivňující altruismus 

   Kopecký, Robin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   Existuje řada teorií o tom, jak se utváří morální soud. V této studii zkoumáme vztah mezi latentními faktory (předpojatostí, inteligencí a CRT) a utilitaristickými nebo deontologickými soudy v hypotetických morálních ...
  • Fenomen sledování videí a fotografií s kočkami na internetu z pohledu teorie memů. 

   Bessisso, Omar (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Bakalářská práce se zabývá problematikou sledování kočičích obrázků a videí na internetu z pohledu teorie memů, psychologie a evoluční psychologie. Dále jsou v práci zmíněny dopady soužití člověka s kočkou a je diskutována ...
  • Gender differences in behavioral changes induced by latent toxoplasmosis 

   Lindová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 14. 11. 2007
   Summaryof resultsofpresentedresearch Toxoplasmagondiiis a protozoanparasiteinfectingabout30%ofour population.After a shortphaseof acuteinfection,the parasitosistums into the lifelong latents.tagewhich is usuallyconsidere ...
  • Hlavní močové proteiny v parazitologii 

   Hladovcová, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Influence of a Parasite on Phenotype of a Host - Startle Reaction 

   Příplatová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
  • Lingvisticke přístupy v genomice a lingvistická metafora v biologii 

   Nohejlová Zemková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   In this work we present articles which are connected by the topic of linguistic-like approaches in genomics, which allow to treat genetic sequences as a "text" containing potential "words" (oligonukleotides, oligopeptides) ...
  • Makroevoluční a ekologické implikace teorie zamrzlé plasticity 

   Toman, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 30. 9. 2019
   The frozen plasticity theory is a punctuationalist theory of adaptive evolution. It states that long periods of stasis, during which populations respond to selection pressures only by elastic change in the frequency of ...
  • Metody měření inteligence u dospělých osob 

   Chvátalová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   Ve své práci se zabývám metodami testování inteligence u dospělých osob. Cílem práce je seznámit čtenáře s šesti inteligenčními testy, a to jak s těmi individuálně administrovanými, tak s testy, které mohou být zadávány ...
  • Molecular Phylogeny of Selected Protists 

   Kostka, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 15. 9. 2008
   Results 1. We sequencedSSU rDNA of Protoopalinaintestinalis, representativeof opalinids,andKarotomorpha,a proteromonaďdwith hithertono moleculardataavailable. Analyses of thesedataconfirmedcloseaffrnityof thetwo families ...
  • POHLAVNĚ DIMORFNÍ ZNAKY LIDSKÉ TVÁŘE V RÁMCI TEORIE ŽIVOTNÍ HISTORIE 

   Klusáčková, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 11. 9. 2014
   Tereza Klusáčková: Pohlavně dimorfní znaky lidské tváře v rámci teorie životní historie Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra filosofie a dějin přírodních věd Bakalářská práce, stran 39, 2014 Pohlavně ...
  • Rizikové faktory vzniku schizofrenie 

   Dunglová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
   Schizofrenie je závažné psychické onemocnění člověka. Při jeho vzniku se spoluúčastní faktory genetické a faktory environmentální. Na rozvoj schizofrenie u člověka má zřejmě vliv míra urbanizace, zeměpisná poloha, migrace, ...
  • Role ekologických faktorů při udržování sexuality 

   Toman, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
   Existence a široké rozšíření pohlavního rozmnožování navzdory jeho očividným nevýhodám je jednou z největších otázek evoluční biologie. Podle teorie zamrzlé plasticity by se měl zásadně odlišovat průběh evoluce pohlavních ...
  • Sexuální submisivita, dominance a fenomén sadomasochismu 

   Jozífková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 17. 12. 2007
  • Simulace dějů predikovaných teorií zamrzlé plasticity 

   Nekola, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   The question of the tempo of evolution is amongst the oldest conundrums in evolutionary biology and has not been satisfactorily answered yet. One of the attempts to do so is the frozen plasticity theory, which postulates ...
  • Udržování RhD polymorfismu v lidské populaci selekcí ve prospěch heterozygotů 

   Pokorný, Daniel (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   RhD polymorphism is an evolutionary enigma since the very discovery. Theoretically, the RhD- allele carriers should be eliminated through the negative selection against RhD positive children born to RhD negative mothers. ...
  • Utilization of experimental games' methods in the study of cooperation, altruism and fairness and their biological predictors 

   Nováková, Julie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 6. 2015
   Kooperativní, altruistické a férově se projevující chování představuje důležité téma evoluční a behaviorální biologie a mechanismy vedoucí k jeho evoluci, ultimátní i proximátní prekurzory, jsou předmětem mnoha výzkumů v ...
  • Úleková reakce u osob s latentní toxoplasmosou 

   Příplatová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 16. 9. 2011
   Možné propojení mezi latentní toxoplasmozou a schizofrenií je velmi zajímavé a z lékařského hlediska důležité téma. V této práci jsem se pokusila zmapovat současný stav poznání v této mezioborové oblasti. Neméně důležitým ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV