• Aischylova Oresteia a Sartrovy Mouchy 

   Jakimiv, Vít (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 9. 2013
   Cílem práce je komparace poetik Aischylovy trilogie Oresteia a Sartrova dramatu Mouchy. V první části je spolu se zhodnocením stavu bádání provedeno rozdělení a kritika některých významných přístupů. Zvláště zde sledujeme ...
  • Aristides Quintilianus a postavení jeho spisu Peri músikés mezi dochovanými hudebně-teoretickými spisy 

   Slavíková, Marcela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Dochované antické řecké muzikologické spisy vykazují značné shody ve výkladech o hudební teorii, i když některé z nich jsou od sebe vzdáleny až sedm století. Cílem této disertační práce je dokázat, že tyto shody nejsou ...
  • Dramatické uchopení mýtu: tradice, manipulace, interpretace 

   Čechvala, Jakub (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 6. 2013
   179 Abstrakt Disertační práce je zaměřena na problematiku interpretace řecké tragédie, která je sledována jak v obecné rovině na příkladu vybraných interpretačních strategií, tak v rovině praktické rozborem Eurípidovy ...
  • Eschatiai a jejich obyvatelé v řecké literatuře od Homéra po Hérodota 

   Nováková, Adéla (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Hlavním cílem této práce je popis a zhodnocení zmínek o nejzazších končinách světa, tzv. eschatiai, v řecké literatuře od jejích počátků do doby působení historika Hérodota. Na základě pramenného studia, stejně jako práce ...
  • Hippokratovské pojednání De arte: překlad a komentář 

   Klouda, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   Pomyslným středem této diplomové práce je překlad jednoho z textů sbírky starověkých řeckých lékařských pojednání Corpus hippocraticum. Jde o nevelký traktát De arte, který jsem se pokusil zpřístupnit českému čtenáři pod ...
  • Hippokratovské pojetí lékaře: překlad a komentář spisů De medico a De decenti habitu 

   Černá, Julie (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 18. 6. 2006
  • Hippokratovský spis O svaté nemoci. Překlad, komentář a úvodní studie 

   Országh, Ján (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 4. 4. 2013
   Pojednání O svaté nemoci je jedním z nejstarších spisů hippokratovského korpusu a současně jednou z nejlepších ukázek řeckého racionalismu. Dílo pochází pravděpodobně z posledních desetiletí 5. století a zabývá se otázkou ...
  • Hippokratovský spis O svaté nemoci. Překlad, komentář a úvodní studie 

   Országh, Ján (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Pojednání O svaté nemoci je jedním z nejstarších spisů hippokratovského korpusu a současně jednou z nejlepších ukázek řeckého racionalismu. Dílo pochází pravděpodobně z posledních desetiletí 5. století a zabývá se otázkou ...
  • Katharsis v řecké tragédii 

   Duchek, Libor (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce se zabývá pojmem katharsis v klasické řecké tragédii. V první části sleduje historický kontext tohoto pojmu především v Platónově díle a později se věnuje hlavně Aristotelovi. Podrobně se zabývá Aristotelovou ...
  • O významu smrti u stoiků a epikurejců 

   Evjáková, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Jádrem této práce je představení a srovnání názorů na fenomén smrti z perspektivy pojetí duše u příslušníků dvou významných helénistických filosofických škol - u starých stoiků a u Epikúra. Problému se věnujeme nejprve z ...
  • První posvátná řeč Ailia Aristeida: úvod, překlad a komentář 

   Lišková, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 1. 6. 2007
   Cílem této diplomové práce je představit českému čtenáři zvláštní a poměrně neznámý spis slavného pozdně antického řečníka Ailia Aristeida - Hieroi Logoi. Toto dílo nabízí netradiční pohled na antické náboženství, ...
  • Trojské osudy (τυγχάνω a τεύχω v nejstarším řeckém eposu) 

   Roreitner, Robert (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato práce si klade za cíl představit ideu osudu ztvárněnou v Homérově Íliadě. Ideou je přitom míněno to, co dává jednotu zdánlivě nesoudržným představám (1) osudu jako smrti a jako životního určení; (2) osudu jako daného ...
  • Žitý prostor archaického Řecka 

   Luhanová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 2. 2. 2012
   Diplomová práce Žitý prostor archaického Řecka Eliška Luhanová (UFaR FF UK) vedoucí: Mgr. Sylva Fischerová, PhD. Abstrakt Diplomová práce Žitý prostor archaického Řecka podává rekonstrukci prostorové strukturace světa v ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV