• 3D seismická interpretace a zpracování modelu schrattenbergského zlomového systému v oblasti Valtic 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   3D SEISMICKÁ INTERPRETACE A ZPRACOVÁNÍ MODELU SCHRATTENBERGSKÉHO ZLOMOVÉHO SYSTÉMU V OBLASTI VALTIC Šárka Hlaváčková Abstrakt Dominantním prvkem západního okraje vídeňské pánve je schrattenbergský zlomový systém, který ...
  • Analýza seismického šumu na vybraných stanicích sítě WEBNET 

   Defence status: DEFENDED
   Bachura, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   Seizmický šum je signál, ktorého pôvod nie je v geologických procesoch, ale predovšetkým v ľudskej činnosti. Vyskytuje sa frekvenciách od jedného Herzu po prvé desiatky Herzov. Intenzita, s akou sa vyskytuje ovplyvňuje ...
  • Analýza seizmickej cody severočeských zemetrasení 

   Defence status: DEFENDED
   Bachura, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 16. 9. 2013
   Coda vysokofrekvečných zemetrasení v sebe nesie informácie o útlmových vlastnostiach prostredia, v ktorom zemetrasenie vzniklo. Aplikáciou rôznych metód analýzy cody je možné tieto informácie získať. Na dáta zo západočeských ...
  • Analýza signálov akustickej emisie a ultrazvukového prežarovania zaťažovaných horninových vzoriek 

   Defence status: DEFENDED
   Svitek, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 9. 2008
  • Automatické zpracování mikroseismických dat a jejich vztah k hydraulické injektáži 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 2. 2. 2021
   Mikroseismické monitorování je nedílnou součástí vědeckých experimentů nebo průmyslových operací spojených s hydraulickým štěpením hornin pod zemským povrchem, za kterým stojí snaha dosáhnout zvýšení permeability hornin v ...
  • Earthquake swarms in West Bohemia - their onset and fade 

   Defence status: DEFENDED
   Khodjaev, Alisher (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 15. 9. 2021
   Během posledních 30 let byla v západočeské zemětřesné oblasti přístrojově zaznamenána aktivita různých zemětřesných rojů. Táto práce se zabývá časoprostorovým vývojem seismicity předcházející a následující po vybraných ...
  • Fibre Optic Sensing as Borehole Seismic Method 

   Defence status: DEFENDED
   Sova, František (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
  • Geologický vývoj vídeňské pánve a interpretace seismických profilů na jejím západním okraji 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčková, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Geologický vývoj vídeňské pánve a interpretace seismických profilů na jejím západním okraji Abstrakt Vídeňská pánev představuje ukázku neogenní sedimentární pánve typu pull-apart s výrazným vlivem rotace ve středním miocénu. ...
  • Geotermální zdroje energie - zkušenosti z projektu Soultz-sous-Forets 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 9. 2009
  • Historická seismicita a geofyzikální průzkum tektoniky na Chebsku 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdličková, Markéta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Tato práce se zabývá dokumentací časoprostorového výskytu seismické aktivity z let 1897 až 1908 v oblasti západních Čech s použitím původních pramenů. Oblast Vogtland/severozápadní Čechy je známá jako jeden z nejzajímavějších ...
  • Instalace seismografu a komplexní analýza naměřených dat 

   Defence status: DEFENDED
   Vaško, Oskar (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Tato práce se zabývá sestavením školního seismografu a všeobecnou analýzou naměřených dat. V první části práce byl sestaven seismometr typu "garden gate". Jedná se o kyvadlový setrvačný seismometr umožňující zaznamenat ...
  • Inversion and Depth Range of Dipole Electromagnetic Induction Measurements in Geophysics 

   Defence status: DEFENDED
   Moura de Andrade, Fernando César (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Inverze a hloubkový rozsah dipólových elektromagnetických indukčních měření v geofyzice Fernando César Moura de Andrade Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova ...
  • Kalibrace magnitud pro seismickou síť WEBNET 

   Defence status: DEFENDED
   Kolář, Dominik (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Tato práce se zabývá určováním magnitud západočeských zemětřesení. V první části práce jsou shrnuty základní informace z oboru seismologie a o západočeských zemětřesných rojích. Druhá část práce se zabývá kalibrací magnitud, ...
  • Modelování vrstvy malých rychlostí v seismickém průzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Tématem diplomové práce je srovnání vrstevnatého a tomografického modelu, které se používají pro modelování vrstvy malých rychlostí v seismickém průzkumu. Cílem práce bylo určit podmínky za kterých by bylo výhodnější ...
  • Možnosti hydraulického štěpení při využívání geotermální energie 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorný, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 13. 9. 2016
   Možnosti hydraulického štěpení při využívání geotermální energie ABSTRAKT Hydraulická stimulace je metoda sloužící ke zvýšení propustnosti rezervoáru vznikem nových a propojením stávajících puklin. Cílem této bakalářské ...
  • Recentní pohyby na zlomu Cordillera Blanca (Peru) 

   Defence status: DEFENDED
   Sánchez Valdiviezo, Lisseth del Pilar (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 4. 9. 2017
   Studovaná oblast leží v centrálním Peru v pohoří Cordillera Blanca. Toto pohoří je na západním úpatí lemováno zlomovým systémem o délce 210 km nesoucím totožný název. Právě na tomto systému probíhá monitorování recentních ...
  • Seismicita indukovaná injektáží - statistická a energetická analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Vlček, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Injektáž kapalin do horninového prostředí představuje důležitý nástroj ke studiu role vysokotlakých kapalin v seismogenních procesech. Injektáž se provádí v hloubkách několika set metrů až prvních kilometrů za účelem zvýšení ...
  • Seismická aktivita v Peru 

   Defence status: DEFENDED
   Sánchez Valdiviezo, Lisseth del Pilar (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Tato práce se zabývá zejména seismicitou v Peru. Popisuje vznik tektonických zemětřesení a poskytuje obecný popis základních pojmů ze seismologie zemětřesení. Největší pozornost je pak věnována detailní charakteristice ...
  • Seismická odezva staveb 

   Defence status: DEFENDED
   Hanák, David (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
  • Source Parameters of Microearthquakes and their Uncertainties 

   Defence status: DEFENDED
   Michálek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 7. 2014
   Název práce: Zdrojové parametry mikrozemětřesení a jejich neurčitost Autor: Jan Michálek Katedra: Katedra geofyziky MFF UK Vedoucí: Doc. RNDr. Tomáš Fischer, PhD., Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV