• Aire-expressing cells in immune peripheral tissues 

   Defence status: DEFENDED
   Vobořil, Matouš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   6 Abstract (CZ) Tolerance k vlastním tkáním je jednou ze základních vlastností imunitního systému a její narušení může vést ke vzniku autoimunitních onemocnění. Negativní selekce autoreaktivních klonů T-buněk během jejich ...
  • AIRE-expressing cells in immune tolerance in health and disease 

   Defence status: DEFENDED
   Vobořil, Matouš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 10. 9. 2020
   (CZ) Rozpoznávání tělu vlastních a cizích struktur imunitním systémem je jedním ze základních dějů udržujích zdraví organismus. Jelikož T-buněčné receptory (TCRs) jsou vytvářeny náhodným necíleným procesem somatické ...
  • Cell-mediated peripheral tolerance in lymph nodes 

   Defence status: DEFENDED
   Brabec, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Tolerance imunitního systému vůči vlastnímu tělu je zásadní otázka, kterou musí imunologie vyřešit. Přestože mechanismy centrální tolerance jsou nyní už detailně popsány, mechanismy antigenně specifické tolerance na ...
  • Chimeric antigen receptors in the treatment of hematological malignacies 

   Defence status: DEFENDED
   Fellnerová, Adéla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   (CZ) Chimérické antigenní receptory (CAR) jsou syntetické molekuly kombinující antigenní specifitu monoklonální protilátky se signalizací běžného T-buněčného receptoru. Těmito receptory jsou geneticky modifikovány lidské ...
  • CX3CR1+ migratory dendritic cells in the mechanisms of central tolerance 

   Defence status: DEFENDED
   Březina, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Display of thousands of self-antigens in the thymus is fundamental for the establishment of central tolerance as its failure can lead to the development of autoimmunity. Medullary thymic epithelial cells (mTECs) and thymic ...
  • Defensins and autoimmunity: emerging alpha-defensin based model to study mechanisms underpinning autoimmune processes 

   Defence status: DEFENDED
   Neuwirth, Aleš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   The process of immune "self-nonself discrimination" is of utmost importance for the survival of all species as the biodestructive force of immune system can be directed towards the host as much as to pathogens. Thus, to ...
  • Embryonal phagocytes: their identification, origin and functions 

   Defence status: DEFENDED
   Vavrochová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Emerging role of Toll-like receptors in central tolerance 

   Defence status: DEFENDED
   Súkeníková, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 4. 6. 2015
   Medulárne epiteliálne bunky (mTEC) zabezpečujú špecifické prostredie v týmuse pre proces spojený s vývojom T buniek. Ich nezastupiteľnou funkciou je expresia špecifických antigénov, nazývaných tkanivové špecifické antigény ...
  • Expression and function of molecules of innate system in embryonal phagocytes 

   Defence status: DEFENDED
   Vavrochová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   (CZ) Embryonální fagocyty představují směs myeloidních buněk, které se liší od linie dospělých makrofágů svým původem, fenotypem a biochemicky. Ukazuje se, že embryo je postupně osidlováno nejméně třemi populacemi makrofágů: ...
  • Identification of a new mechanism of Lck regulation via its C-terminal sequence 

   Defence status: DEFENDED
   Valečka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Aktivace T-lymfocytů je složitý proces zcela zásadní pro správnou funkci imunitního systému. Jako takový byl v minulosti důkladně zkoumán a jeho základní rysy jsou velmi dobře popsány. Neplatí to ovšem pro všechny události, ...
  • Novel mechanisms of T cell-mediated intestinal autoimmunity to Paneth cells 

   Defence status: DEFENDED
   Brabec, Tomáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   (En) Paneth cells are one of the major player in the maintenance of the homeostatic relationship between intestinal microbiota and the immune system. This function is largely achieved by their production of bactericidal ...
  • Novel mechanisms regulating immune tolerance and homeostasis in the intestine 

   Defence status: DEFENDED
   Dobeš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 12. 2015
   Immune tolerance to host own tissues and cells is the fundamental attribute of properly working immune system. The repertoire of effector T-cells, which possess randomly generated antigen-specific receptors, is during their ...
  • Physiological role of SIGIRR in early embryonic development. 

   Defence status: DEFENDED
   Hanusová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Receptory skupiny IL-1 a Toll-like receptory (IL-1R/TLR) jsou proteiny, které ve své cytoplasmatické části sdílejí vysoce konzervovanou Toll/IL-1R (TIR) doménu. Signalizace zprostředkovaná těmito proteiny zahrnuje aktivaci ...
  • Produkce alfa-defensinů v thymu a periferních lymfatických orgánech u potkana: hledání nové funkce antimikrobiálních peptidů 

   Defence status: DEFENDED
   Dobeš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • RACK1 as a candidate protein involved in the regulation of translocation of Lck to lipid rafts 

   Defence status: DEFENDED
   Ballek, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
  • Role of enteric alpha-defensins in inflammatory bowel disease 

   Defence status: DEFENDED
   Jakubec, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 9. 2019
   Human intestine represents an essential immune organ that creates the largest interface between our immune system and microbiota from the environment. Considerable parts of the intestine are often severely damaged during ...
  • The role of NF-kappa B signaling in establishment of central tolerance 

   Defence status: DEFENDED
   Březina, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 5. 6. 2017
   Ce trál í tolera e, která je usta ove a v th u, výz a ě redukuje repertoár reaktiv í h T l fo tů a tí u ožňuje před házet rozvoji autoi u it í h o e o ě í. ez t ý Autoi u it í regulá Aire , který je e pri ova ý ikát í i ...
  • Spatiotemporal regulation of Lck activity in the initiation of TCR signalling 

   Defence status: DEFENDED
   Ballek, Ondřej (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 6. 2017
   Dizertační práce: Časoprostorová regulace aktivity kinázy Lck při zahájení TCR signalizace Ondřej Ballek Abstrakt T-lymfocyty jsou bezpochyby nejvíce studovanými buňkami imunitního systému. Jsou klíčovými hráči specifické ...
  • The study on physiological importance of enteric alpha-defensin expression in the thymus 

   Defence status: DEFENDED
   Dobeš, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   (CZ) Enterické α-defensiny patří do skupiny antimikrobiálních peptidů a tvoří důležitou součást humorální větve vrozené imunity. Jsou produkovány Panethovými buňkami a hrají nezastupitelnou roli v udržování homeostázy ...
  • To be or not to be activated: current view on the regulation of Lck in the proximal T-cell signaling 

   Defence status: DEFENDED
   Valečka, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Kinázy rodiny Src jsou zásadními členy mnoha signálních drah a jsou přítomné v rozličných typech buněk. Lck, člen této rodiny kináz, hraje významnou roli v iniciaci aktivace T lymfocytů. Aktivace Lck v T lymfocytech je ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV