• Augustinův spis "De doctrina christiana" a Komenského "Zpráva a naučení o kazatelství": jejich srovnání a význam pro homiletickou hermeneutiku 

   Obermannová, Lýdie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Záměrem této práce je sledování homiletické hermeneutiky nejprve u Augustina a potom u Komenského představením jejich nejdůležitějších prací k danému tématu. Nejprve je vysvětlen pojem homiletická hermeneutika. Dále práce ...
  • Církev, stát a společnost v jednání synodů ČCE 1918-1969 

   Karas, Michal (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Práce usiluje o deskripci a teologické zhodnocení vztahu Českobratrské církve evangelické ke státu a společnosti v jednání jejích synodů. Jedná se o období let 1918−1968, od ustavení českobratrské církve po její XVI. synod, ...
  • Česká biblická společnost po roce 1990 

   Krausová, Tereza Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
   Práce se zabývá tématem České biblické společnosti po roce 1990. Věnuje se její stručně historii. Charakterizuje jednotlivé porevoluční roky a jejich vliv na Českou biblickou společnost. Mapuje proměny činnosti, zaměřenost, ...
  • Duchovní doprovázení 

   Bártová, Darina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
   The work deals with spiritual guidance.Concept of spiritual gudiance and related concepts is defined first. Next the spiritual accompaniment is defined against the sacrament of reconciliation on the one hand and to ...
  • Ekumenická rada církví v ČR po r. 1989 

   Klubalová, Jitka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 31. 8. 2009
  • Ekumenický rozměr bohoslužby Pokus o postižení liturgie Českobratrské církve evangelické z hlediska ekumenických principů 

   Mencl, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007
   The task of this work is to describe the Liturgy Sunday worship in Evangelical Church in terms of ecumenical principles as contained primarily in the Old Church symbols and references of ecumenical councils of the early ...
  • Evangelizace v pojetí Tomáše Halíka 

   Vystavěl, Kamil (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Práce je zaměřena na význam pojmu evangelizace a na to, jak mu rozumí Tomáš Halík. Shromážděné a utříděné příspěvky z jeho knih dávají nahlédnout do jeho úvah o podstatných prvcích evangelizace a o způsobech evangelizace ...
  • Iniciační rituál v kontextu liturgie Arménské apoštolské církve 

   Macková, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
   This paper presents an initiation ritual (three-ritual involving the sacrament of Baptism, Eucharist and the Anointing) and associated rituals in the context of the current litergie Armenian Apostolic Church. Powered by ...
  • Kazatelská činnost u Origena a Jana Zlatoústého 

   Hudec, Jonatan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Tato práce chce poukázat na kazatelskou činnost Origena a Jana Zlatoústého. Nejprve se zabývá křesťanským kázáním v prvních stoletích obecně. Zpracovává jednotlivé termíny, užívané v této době pro slovo kázání, pokouší se ...
  • Kázání na žalmy 

   Horák, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   1 Summary This dissertation deals with a question whether and in what circumstances it is possible to preach on the biblical psalms in the church. It elaborates on comprehension of psalms as God's word and therefore an ...
  • Kázání znamená mluvit s posluchačem o jeho životě: Ernst Lange v homiletické diskusi 

   Chroustová, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007
   This thesis aims to introduce the theory of E. Lange's preaching. Ernest Lange is a German theologian and pastor acting in the late 60's and early 70's of last century. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
  • Křesťanství ve výuce na českých gymnáziích 

   Hauserová, Alexandra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Diplomová práce mapuje způsob, jakým se na českých čtyřletých gymnáziích vyučuje o křesťanství. Každá kapitola zpracovává jeden faktor, který výuku ovlivňuje. První kapitola se věnuje normativnímu dokumentu Rámcový vzdělávací ...
  • Mezi tradicí a experimentem: Evangelické komunity v Německu - historie a součastnost 

   Slípková, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Cílem práce je představit německé evangelické komunity. Komunity tvoří experiment z tradice vzniklý i experiment s tradicí. Ve svém vzniku a životě navazovaly a navazují na biblické a reformační základy komunitního způsobu ...
  • Obraz faráře v českém filmu od roku 1948 do současnosti 

   Frýdl, Vojtěch (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Diplomová práce s názvem Obraz faráře v českém filmu od roku 1948 do současnosti si klade za cíl zmapovat kinematografickou českou tvorbu, ve které se vyskytuje postava faráře. S ohledem na jeho obraz, který je předkládán ...
  • Pastorační aspekty křtu v současné diskusi v německé jazykové oblasti. 

   Kolářová Takácsová, Kornélia (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   The thesis "Pastoral aspects of the baptism in the current discussion in the German speaking countries" analyzes critically the theological discussion since the seventies. The baptism is deprived of its closely sacramental ...
  • Pohřební bohoslužby z homileticko-liturgického pohledu 

   Hofmanová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Pohřební bohoslužby z homileticko-liturgického pohledu: Základní východiska pro podobu pohřební bohoslužby s ohledem na možnosti praxe Diplomová práce Vypracovala: ...
  • Praxis pietatis haereticorum 

   Macek, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 5. 2011
   The three studies contained in this dissertation attempt to sketch out the praxis pietatis haereticorum, i.e. to reassemble the faith, thinking, piety, and inner life of documented groups of Czech and Moravian secret ...
  • Problémy přípravy ke křtu 

   Matějovská, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Cílem této diplomové práce je shromáždit, utřídit a popsat informace o způsobech přípravy na křest v minulosti. Dalším cílem práce je najít možný návrh na utvoření modelu přípravy na křest v současnosti, použitelný pro ...
  • Problémy přípravy ke křtu 

   Matějovská, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato diplomová práce nese název Problémy přípravy ke křtu. Mapuje téma přípravy na křest v biblických, historických a současných prakticko-teologických souvislostech. Hlavním záměrem je prozkoumat koncepce, důrazy a základní ...
  • Profil synodů CČE po r. 1990 

   Opočenský, Matěj (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Diplomová práce pátrá na základě archivních dokumentů po profilu synodu Českobratrské církve evangelické od roku 1990. První kapitola představuje postavení synodu v církvi a naznačuje krátce problematiku vyrovnání se s ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV