• Augustinův spis "De doctrina christiana" a Komenského "Zpráva a naučení o kazatelství": jejich srovnání a význam pro homiletickou hermeneutiku 

   Defence status: DEFENDED
   Obermannová, Lýdie (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 2. 2. 2010
   Záměrem této práce je sledování homiletické hermeneutiky nejprve u Augustina a potom u Komenského představením jejich nejdůležitějších prací k danému tématu. Nejprve je vysvětlen pojem homiletická hermeneutika. Dále práce ...
  • Církev, stát a společnost v jednání synodů ČCE 1918-1969 

   Defence status: DEFENDED
   Karas, Michal (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Práce usiluje o deskripci a teologické zhodnocení vztahu Českobratrské církve evangelické ke státu a společnosti v jednání jejích synodů. Jedná se o období let 1918−1968, od ustavení českobratrské církve po její XVI. synod, ...
  • Česká biblická společnost po roce 1990 

   Defence status: DEFENDED
   Krausová, Tereza Anna (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
   Práce se zabývá tématem České biblické společnosti po roce 1990. Věnuje se její stručně historii. Charakterizuje jednotlivé porevoluční roky a jejich vliv na Českou biblickou společnost. Mapuje proměny činnosti, zaměřenost, ...
  • Duchovní doprovázení 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Darina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
   Práce se zabývá tématem duchovního doprovázení. Nejprve je definován pojem duchovního doprovázení a pojmy související. Dále je duchovní doprovázení vymezeno proti svátosti smíření na straně jedná a proti psychologickému ...
  • Ekumenická rada církví v ČR po r. 1989 

   Defence status: DEFENDED
   Klubalová, Jitka (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 31. 8. 2009
  • Ekumenický rozměr bohoslužby Pokus o postižení liturgie Českobratrské církve evangelické z hlediska ekumenických principů 

   Defence status: DEFENDED
   Mencl, Tomáš (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007
   Úkolem této práce je postihnout liturgii nedělní bohoslužby Českobratrské církve evangelické z hlediska ekumenických principů, jak jsou obsaženy především ve starocírkevních symbolech a odkazu ekumenických koncilů prvních ...
  • Evangelizace v pojetí Tomáše Halíka 

   Defence status: DEFENDED
   Vystavěl, Kamil (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Práce je zaměřena na význam pojmu evangelizace a na to, jak mu rozumí Tomáš Halík. Shromážděné a utříděné příspěvky z jeho knih dávají nahlédnout do jeho úvah o podstatných prvcích evangelizace a o způsobech evangelizace ...
  • Iniciační rituál v kontextu liturgie Arménské apoštolské církve 

   Defence status: DEFENDED
   Macková, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 6. 2006
   Tato práce představuje iniciační rituál (tedy trojrituál zahrnující svátost křtu, pomázání a eucharistii) a s ním spojené obřady v kontextu současné litergie Arménské apoštolské církve. Na základě autorčina studia v Arménii ...
  • Kazatelská činnost u Origena a Jana Zlatoústého 

   Defence status: DEFENDED
   Hudec, Jonatan (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 9. 2008
   Tato práce chce poukázat na kazatelskou činnost Origena a Jana Zlatoústého. Nejprve se zabývá křesťanským kázáním v prvních stoletích obecně. Zpracovává jednotlivé termíny, užívané v této době pro slovo kázání, pokouší se ...
  • Kázání na žalmy 

   Defence status: DEFENDED
   Horák, Martin (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   1 Anotace Práce se zabývá otázkou, zda a za jakých podmínek je možné v církvi kázat na biblické žalmy. Ukazuje, jakým způsobem je možné žalmy chápat jako Boží slovo, a tedy vhodný základ pro kázání. Prokazuje dále, že žalmy ...
  • Kázání znamená mluvit s posluchačem o jeho životě: Ernst Lange v homiletické diskusi 

   Defence status: DEFENDED
   Chroustová, Hana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 2. 2007
   Tato diplomová práce chce představit teorii kázání E. Langeho, německého teologa a faráře působícího v období konce 60-tých a počátku 70-tých let minulého století. Ve své době se Langeho koncepce vyrovnávala s pojetím ...
  • Křesťanství ve výuce na českých gymnáziích 

   Defence status: DEFENDED
   Hauserová, Alexandra (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 9. 2010
   Diplomová práce mapuje způsob, jakým se na českých čtyřletých gymnáziích vyučuje o křesťanství. Každá kapitola zpracovává jeden faktor, který výuku ovlivňuje. První kapitola se věnuje normativnímu dokumentu Rámcový vzdělávací ...
  • Mezi tradicí a experimentem: Evangelické komunity v Německu - historie a součastnost 

   Defence status: DEFENDED
   Slípková, Kateřina (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Cílem práce je představit německé evangelické komunity. Komunity tvoří experiment z tradice vzniklý i experiment s tradicí. Ve svém vzniku a životě navazovaly a navazují na biblické a reformační základy komunitního způsobu ...
  • Obraz faráře v českém filmu od roku 1948 do současnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Frýdl, Vojtěch (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Diplomová práce s názvem Obraz faráře v českém filmu od roku 1948 do současnosti si klade za cíl zmapovat kinematografickou českou tvorbu, ve které se vyskytuje postava faráře. S ohledem na jeho obraz, který je předkládán ...
  • Pastorační aspekty křtu v současné diskusi v německé jazykové oblasti. 

   Defence status: DEFENDED
   Kolářová Takácsová, Kornélia (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 9. 2012
   The thesis "Pastoral aspects of the baptism in the current discussion in the German speaking countries" analyzes critically the theological discussion since the seventies. The baptism is deprived of its closely sacramental ...
  • Pohřební bohoslužby z homileticko-liturgického pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Hofmanová, Jana (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Pohřební bohoslužby z homileticko-liturgického pohledu: Základní východiska pro podobu pohřební bohoslužby s ohledem na možnosti praxe Diplomová práce Vypracovala: ...
  • Praxis pietatis haereticorum 

   Defence status: DEFENDED
   Macek, Ondřej (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 10. 5. 2011
   Práce se ve třech sondách do lokalit pozdějších evangelických sborů Horní Vilémovice, Velká Lhota u Dačic a Soběhrdy pokouší o rekonstrukci víry, myšlení, zbožnosti a vnitřního života, prameny doložených skupin českých a ...
  • Problémy přípravy ke křtu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Matějovská, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 6. 2015
   Cílem této diplomové práce je shromáždit, utřídit a popsat informace o způsobech přípravy na křest v minulosti. Dalším cílem práce je najít možný návrh na utvoření modelu přípravy na křest v současnosti, použitelný pro ...
  • Problémy přípravy ke křtu 

   Defence status: DEFENDED
   Matějovská, Alžběta (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Tato diplomová práce nese název Problémy přípravy ke křtu. Mapuje téma přípravy na křest v biblických, historických a současných prakticko-teologických souvislostech. Hlavním záměrem je prozkoumat koncepce, důrazy a základní ...
  • Profil synodů CČE po r. 1990 

   Defence status: DEFENDED
   Opočenský, Matěj (Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Diplomová práce pátrá na základě archivních dokumentů po profilu synodu Českobratrské církve evangelické od roku 1990. První kapitola představuje postavení synodu v církvi a naznačuje krátce problematiku vyrovnání se s ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV