• Aktuální úroveň výuky tělesné výchovy na SŠ s ohledem na gymnastiku 

   Defence status: DEFENDED
   Raková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 13. 1. 2015
   Téma: Aktuální stav výuky TV s ohledem na gymnastiku na SŠ Cíl: Zjistit aktuální stav výuky tělesné výchovy dívek na gymnáziích s ohledem na výuku gymnastiky a porovnat výsledky se základními školami. Metody: Hlavní metodou ...
  • Analýza plnění cílů školní tělesné výchovy u absolventů základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Hanzlík, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 11. 5. 2018
   Název: Analýza plnění cílů školní tělesné výchovy u absolventů základní školy. Cíle: Hlavním cílem této práce byla analýza vědomostí, dovedností a úrovně pohybových schopností a postojů absolventů 9. ročníků ZŠ podle ...
  • Analýza účinků pohybového programu na korekci těla a tělesné sebepojetí 

   Defence status: DEFENDED
   Škultétyová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   NNáázzeevv pprrááccee:: Analýza účink pohybového programu na korekci t la a t lesné sebepojetí. SSoouuhhrrnn:: V současné dob je pravidelná pohybová aktivita u lidí velmi často zanedbávána. Jedním z mnoha d vodu m že být ...
  • Analýza výuky průřezových témat ve školní TV 

   Defence status: DEFENDED
   Dosedělová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2010)
   Date of defense: 20. 4. 2010
   Název: Analýza výuky průřezových témat ve školní TV. Název v angličtině: Analysis of teaching cross-curricular themes in physical education lessons. Cíl práce: Analyzovat názory současných učitelů na TV na možnosti výuky ...
  • Bariéry pro aktivní životní styl hypokinetické mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2020)
   Date of defense: 21. 9. 2020
   Disertační práce řeší problematiku pohybového režimu adolescentů studujících na školách poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Zaměřuje se na ty studenty, kteří nesplňují doporučení o minimálním počtu kroků za ...
  • Bariéry pro aktivní životní styl hypokinetické mládeže 

   Defence status: DEFENDED
   Králová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2021)
   Date of defense: 8. 6. 2021
   Disertační práce řeší problematiku pohybového režimu adolescentů studujících na školách poskytujících střední vzdělání s výučním listem. Zaměřuje se na ty studenty, kteří nesplňují doporučení o minimálním počtu kroků za ...
  • Chrudimský kraj v polovině 17. století - demografická a sociální struktura 

   Defence status: DEFENDED
   Kačerová, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   The aim of the submitted thesis is to give an overall picture of the demographic structure of the population of the Chrudim region after the end of the Thirty Years War as recorded in the List of Serfs according to Faith ...
  • Cross-cultural comparison of school P.E. and body composition in schoolchildren in Greece and the Czech Republic 

   Defence status: DEFENDED
   Kati, Efstathia (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
  • Demografická a sociální struktura obyvatelstva na Berounsku v polovině 17. století 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Václava (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Obsahem diplomové práce je rozbor demografické a sociální struktury obyvatelstva na Berounsku v polovině 17. století. Práce je založena na zpracování původních dat získaných ze Soupisu poddaných podle víry z roku 1651, ...
  • Demografický vývoj obyvatelstva na území města Litoměřic v letech 1700-1799 

   Defence status: DEFENDED
   Moszová, Vendula (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 31. 5. 2016
   Demografický vývoj obyvatelstva na území města Litoměřic v letech 1700-1799 Abstrakt Cílem práce je zachytit vývoj přirozené měny na území města Litoměřic a jeho předměstích v 18. století a charakterizovat základní ...
  • Děti narozené mimo manželství na přelomu 18. a 19. století na panství Škvorec 

   Defence status: DEFENDED
   Kuprová, Barbora (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 6. 2011
   Cílem práce je analyzovat vývoj počtu dětí narozených mimo manželství na panství Škvorec v období let 1750-1849. Pomocí excerpce farních matrik byly zjištěny počty dětí narozených mimo manželství, jejich podíl z celkového ...
  • Didaktické inovace ve školní tělesné výchově - kreativně kooperační aktivity. 

   Defence status: DEFENDED
   Karnová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 9. 5. 2006
   Title: Didactic Inovations in School Physical Education - Creative and Cooperational Activities Aim: The aim of this work is to bring new knowledge about the impact of innovative approaches in teaching physical education ...
  • Didaktické inovace ve školní TV - spolupráce a sociální vztahy. 

   Defence status: DEFENDED
   Schücková, Ivana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 9. 5. 2006
   A KLÍČOVÁ SLOVA Název Didaktické inovace ve školní TV (spolupráce a sociální vztahy) Didactic inovations in physical education at school (cooperation and social relations) Úvod do problému V současné době prochází české ...
  • Didaktické motivace ve školní TV 

   Defence status: DEFENDED
   Růžička, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2006)
   Date of defense: 13. 9. 2006
   Název práce Didaktické inovace ve školní TV (výuka sportovních her) Didactic Innovations at School Physical Education (the Games Teaching) Cíle práce Analyzovat názory současných učitelů TV na pojetí a obsah výuky sportovních ...
  • Hodnocení a klasifikace ve školní TV 

   Defence status: DEFENDED
   Lonská, Julie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 9. 9. 2011
   Název: Hodnocení a klasifikace ve školní TV Cíle: Hlavním cílem této práce je analyzovat názory současných učitelů TV na způsoby hodnocení a klasifikace ve školní TV na základních a středních školách. Jaký je vztah vyučujících ...
  • Hodnocení úchopu po rekonstrukci spastické ruky 

   Defence status: DEFENDED
   Pechová, Petra (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Cílem diplomové práce bylo zjistit, které oblasti života osob se spasticitou ruky mohou prováděné rekonstrukční operace úchopu ovlivnit. Dále naznačit, které konkrétní faktory podílející se na funkci a dysfunkci horní ...
  • Hodnocení žáků 2. stupně základních škol v Ústeckém kraji a jejich postoj ke školní tělesné výchově 

   Defence status: DEFENDED
   Cihlář, David (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   Title Assessment of the 2nd Grade Elementary School Pupils in Ústí nad Labem Region and Their Attitude Towards Physical Education Problem Researches and investigations from the recent years have been indicating a decline ...
  • Homogamie a heterogamie manželských svazků z pohledu demografie 

   Defence status: DEFENDED
   Krpatová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 10. 6. 2010
   Kateřina Krpatová: Homogamie a heterogamie manželských svazků z pohledu demografie Homogamie a heterogamie manželských svazků z pohledu demografie Abstrakt Cílem této práce je zhodnotit homogamii a heterogamii při uzavírání ...
  • Integrace romské minority v podmínkách sportovních tříd na ZŠ Krupka Teplická 

   Defence status: DEFENDED
   Novák, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Diplomová práce se zabývá integrací romské minority v podmínkách základní školy se sportovními třídami. Teoretická část pojednává o aspektech souvisejících s historií romského etnika v České republice, o postojích a vztazích ...
  • Komparace celkových podmínek pro výuku předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na základních a středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Název: Komparace celkových podmínek pro výuku předmětů ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví na základních a středních školách Cíle: Zjistit, zda školy disponují takovými podmínkami pro výuku vzdělávací oblasti Člověk a ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV