• Didaktické počítačové hry na 2. stupni ZŠ 

   Němeček, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 9. 2008
   Diplomová práce se zaměřuje na zmapování nabídky počítačových her a možnosti jejich případného využití proedukaci za předpokladu vhodného výběru a cíleného použití učitelem. Práce primárně vychází z on-line zdrojů, zaměřuje ...
  • Dítě předškolního věku a počítač 

   Vackova, Dita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 1. 2010
   Diplomová práce se zabývá využíváním počítače v mateřské škole a to konkrétně ve smíšené třídě. V této diplomové práci jsou ukázány kroky, kterými učitel musí projít, pokud se rozhodne užívat počítač v mateřské škole. Ve ...
  • Dítě v mateřské škole a počítač 

   Pilíková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 9. 6. 2011
  • Elektronická média a předškolní děti 

   Müllerová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Anotace: Bakalářská práce se zabývá elektronickými médii, konkrétně televizí a počítačem, v souvislosti s dětmi předškolního věku. V teoretické části práce je popsáno předškolní období dítěte a jeho vývojové zvláštnosti. ...
  • Genderové aspekty informační výchovy 

   Rambousek, Vladimír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 8. 6. 2009
   NÁZEV: Genderové aspekty informační výchovy ABSTRAKT: Předmětem práce je problematika genderu a generových stereotypů ve vzdělávání. Hlavním cílem práce je přispět k rozvoji teorie informační výchovy analyzováním aspektů ...
  • Genderové aspekty informační výchovy 

   Rambousek, Vladimír (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 2. 2010
   NÁZEV: Genderové aspekty informační výchovy ABSTRAKT: Předmětem práce je problematika genderu a generových stereotypů ve vzdělávání. Hlavním cílem práce je přispět k rozvoji teorie informační výchovy analyzováním aspektů ...
  • Genderové aspekty výuky ICT 

   Fusková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   The topic of my diploma thesis is the current situation of gender aspects of education in primary schools, mainly concerning information and communications technologies. The theoretical part deals with the basic issue, ...
  • Hodnocení učebnic a dalších výukových materiálů pro výuku informatiky na 1. stupni základní školy 

   Hrabák, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Cílem bakalářské práce je vedle mapování dostupnosti učebnic pro předměty z rodiny informačních a komunikačních technologií pro žáky ve věku prvního stupně základní školy, především hodnocení jejich kvality se stanovením ...
  • ICT v mateřské škole 

   Nožičková, Renáta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 20. 5. 2014
  • Informační zdroje a MŠ 

   Levá, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
   This bachelor work is focused on utilization of information resources in the kindergarten teacher's work. The theory defines information literacy and information resources, particularly digital resources. Practical part ...
  • Mediální gramotnost a děti mladšího školního věku 

   Fialová, Kristina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 22. 9. 2011
   Anotace: Tato práce se zabývá tématem uskutečňování mediální výchovy v rodině dětí předškolního a mladšího školního věku a její návazností na mediální výchovu, která je vyučována na základních školách primárního stupně. ...
  • Podmínky rozvoje digitální gramotnosti dětí předškolního věku 

   Fenclová, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 24. 5. 2016
   NÁZEV: Podmínky rozvoje digitální gramotnosti dětí předškolního věku AUTOR: Karolína Fenclová KATEDRA (ÚSTAV) Katedra informačních technologií a technické výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Irena Fialová, CSc. ABSTRAKT Diplomová ...
  • Používání počítače dítětem předškolního věku 

   Havlíková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Bakalářská práce zabývající se hledisky používání počítače dítětem předškolního věku. Jsou vysvětlovány hlavní funkce rodiny a mateřské školy ve vztahu k dítěti a používání počítače dítětem předškolního věku. Ve výzkumné ...
  • Předškolní dítě a počítačové hry 

   Hoffmannová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá výukovými programy a didaktickými počítačovými hrami pro děti předškolního věku. Teoretická část definuje počítačové hry a výukové programy, řeší jejich dostupnost, rating a evaluaci jak v ...
  • Využití počítače v mateřské škole 

   Skopová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá tématem využití počítače v mateřské škole. Teoretická část popisuje hru v předškolním věku dítěte, představuje vybrané počítačové programy, popisuje pozitiva i negativa používání počítače, také ...
  • Využití počítače v mateřské škole 

   Skopová, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Diplomová práce se zabývá tématem využití počítače v mateřské škole. Teoretická část popisuje hru v předškolním věku dítěte, představuje vybrané počítačové programy, popisuje pozitiva i negativa používání počítače, také ...
  • Využití počítače v mateřské škole 

   Mejstříková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
  • Využití počítače v MŠ 

   Bukovská, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá otázkou využití počítače v mateřské škole, konkrétně ze strany pedagogických pracovníků. Teoretická část popisuje využití počítače pro ředitelky a pro učitelky mateřské školy, ale především využití ...
  • Využití počítače v MŠ 

   Cihlářová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
   This publication is concentrated on the use of computers in kindergartens with a view to problems with computer skills by pre-school children both at kindergarten and at home. This diploma paper deals with watching individual ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV