• Evaluation of rationality and risks of pharmacotherapy in older patients in long-term care facilities 

   Lukačišinová, Anna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Záměr Hlavními cíli této disertační práce bylo zhodnotit dostupné informace týkající se farmakologických vlastností benzodiazepinů a jejich změn vlivem stárnutí organismu; zhodnotit prevalenci použití benzodiazepinů u ...
  • Evaluation of rationality and risks of pharmacotherapyin older patients in long-term care facilities 

   Lukačišinová, Anna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Záměr Hlavními cíli této disertační práce bylo zhodnotit dostupné informace týkající se farmakologických vlastností benzodiazepinů a jejich změn vlivem stárnutí organismu; zhodnotit prevalenci použití benzodiazepinů u ...
  • Farmakoterapie chronické nenádorové bolesti u geriatrických pacientů 

   Bártová, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 1. 7. 2013
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: Mgr. Barbora Bártová Konzultant: PharmDr. Daniela Fialová, PhD. Název rigorózní práce: Farmakoterapie chronické ...
  • Hodnocení potenciálně nevhodných léčiv a lékových postupů ve stáří (II.) 

   Vyšínová, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   ÚVOD: Problematika péče o seniory je v současné době stále více diskutovaným tématem. Procentuální zastoupení seniorů v populaci exponenciálně roste, zejména v posledních desetiletích, a tím rostou i nároky na množství a ...
  • Hodnocení potenciálně nevhodných léčiv a lékových postupů ve stáří (III.) 

   Pohořalá, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   ÚVOD: V celosvětovém měřítku se neustále zvyšuje procentuální zastoupení seniorů v populaci a Evropa není výjimkou. Geriatričtí pacienti tvoří velmi specifickou skupinu nemocných, u kterých je z mnoha důvodů zvýšeno riziko ...
  • Hodnocení racionality lékové preskripce ve stáří (III.) 

   Hrdličková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Introduction During the last decades, proportion of geriatric patients in the world population increases. This phenonemon is caused particularly by advances in medical science, social care and working conditions. However, ...
  • Hodnotenie potenciálne nevhodných liečiv a liekových postupov v starobe (I.) 

   Krivošová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Úvod: Populácia vo veku nad 65 rokov v Európskej Únii neustále narastá, a tým s každým rokom pribúda polymorbidných pacientov s predpísanou polyfarmakoterapiou, s obmedzením funkčných schopností a geriatrickým syndrómom ...
  • Hodnotenie potenciálne nevhodných liečiv a liekových postupov v starobe (I.) 

   Krivošová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Úvod: Populácia vo veku nad 65 rokov v Európskej Únii neustále narastá, a tým s každým rokom pribúda polymorbidných pacientov s predpísanou polyfarmakoterapiou, s obmedzením funkčných schopností a geriatrickým syndrómom ...
  • Hodnotenie racionality analgetickej liečby u geriatrických pacientov (I.) 

   Sirka, Pavol (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   ÚVOD : Osteoartróza postihuje ako degeneratívne ochorenie prevažne geriatrickú populáciu a geriatrickí pacienti bývajú často liečení podľa nie vždy špecificky geriatrických odporúčaní. OA súčasne patrí k veľmi častým ...
  • Interakce léčiv a potravy z pohledu veřejnosti a literární dokumentace 

   Vlčková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 6. 6. 2006
  • Polyfarmakoterapie ve stáří - prevalence, rizikové faktory 

   Klofáčová, Aneta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Úvod: Populace demograficky stárne a zvyšuje se podíl starších lidí ve společnosti. Přibývá také nemocných, a tak je vysoká spotřeba léčiv a polyfarmakoterapie ve stáří celosvětovým problémem. Definice polyfarmakoterapie ...
  • Polyfarmakoterapie ve stáří- negativní dopady 

   Fidranský, Filip (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Úvod: Starší lidé obvykle trpí několika onemocněními současně a v důsledku toho užívají také více léčiv než mladší populace, často polyfarmakoterapii. Polyfarmakoterapie je bohužel jedním z rizikových faktorů, který negativně ...
  • Preskripce léčiv potenciálně nevhodných ve stáří - negativní dopady 

   Havlíková, Šárka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Úvod: Podíl seniorů ve světové populaci neustále narůstá. Senioři představují specifickou skupinu populace, která je náchylnější k různým polékovým reakcím. Ve snaze zvýšit kvalitu a bezpečnost geriatrické preskripce a ...
  • Preskripce léčiv potenciálně nevhodných ve stáří - prevalence v publikovaných studiích 

   Paulíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Úvod: Procentuální zastoupení seniorů ve světové populaci narůstá a problematice stárnutí je věnována celosvětově velká pozornost. Geriatričtí pacienti tvoří velmi heterogenní skupinu osob, u kterých jsou přítomny značné ...
  • Využití explicitních kritérií léčiv potenciálně nevhodných ve stáří v hodnocení kvality lékové preskripce (III.) 

   Grešáková, Silvia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Úvod: Zastoupení seniorů ve světové populaci se stále zvyšuje. Senioři představují specifickou heterogenní skupinu, která je z mnoha důvodů citlivější k některým polékovým reakcím. Ve snaze o zvýšení kvality a bezpečnosti ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV