• Analýza užitia potencionálne nevhodných kardiovaskulárnych liečiv u seniorov v akútnej starostlivosti v projekte EUROAGEISM H2020 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdošová, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   Title: Analysis of the use of potentially inappropriate cardiovascular drugs in seniors in acute care in the project EUROAGEISM H2020 Author: Petra Gajdošová Department: Department of Social and Clinical Pharmacy Supervisor: ...
  • Analýzy racionality užívání hypnotik u seniorů v akutní péči v českém souboru projektu Euroageism H2020 

   Defence status: DEFENDED
   Zelinková, Andrea (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   Introduction: As the population is aging and the number of the seniors is rising, the importance of knowledge and methods of geriatry and gerontology grows bigger. The seniors represent highly specified group of patients ...
  • Evaluation of rationality and risks of pharmacotherapy in older patients in long-term care facilities 

   Defence status: DEFENDED
   Lukačišinová, Anna (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 9. 2016
   Záměr Hlavními cíli této disertační práce bylo zhodnotit dostupné informace týkající se farmakologických vlastností benzodiazepinů a jejich změn vlivem stárnutí organismu; zhodnotit prevalenci použití benzodiazepinů u ...
  • Evaluation of rationality and risks of pharmacotherapyin older patients in long-term care facilities 

   Defence status: DEFENDED
   Lukačišinová, Anna (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 22. 1. 2019
   Záměr Hlavními cíli této disertační práce bylo zhodnotit dostupné informace týkající se farmakologických vlastností benzodiazepinů a jejich změn vlivem stárnutí organismu; zhodnotit prevalenci použití benzodiazepinů u ...
  • Farmakoterapie chronické nenádorové bolesti u geriatrických pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Bártová, Barbora (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 1. 7. 2013
   Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra sociální a klinické farmacie Kandidát: Mgr. Barbora Bártová Konzultant: PharmDr. Daniela Fialová, PhD. Název rigorózní práce: Farmakoterapie chronické ...
  • Hodnocení potenciálně nevhodných léčiv a lékových postupů ve stáří (II.) 

   Defence status: DEFENDED
   Vyšínová, Tereza (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   ÚVOD: Problematika péče o seniory je v současné době stále více diskutovaným tématem. Procentuální zastoupení seniorů v populaci exponenciálně roste, zejména v posledních desetiletích, a tím rostou i nároky na množství a ...
  • Hodnocení potenciálně nevhodných léčiv a lékových postupů ve stáří (III.) 

   Defence status: DEFENDED
   Pohořalá, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   ÚVOD: V celosvětovém měřítku se neustále zvyšuje procentuální zastoupení seniorů v populaci a Evropa není výjimkou. Geriatričtí pacienti tvoří velmi specifickou skupinu nemocných, u kterých je z mnoha důvodů zvýšeno riziko ...
  • Hodnocení racionality lékové preskripce ve stáří (III.) 

   Defence status: DEFENDED
   Hrdličková, Petra (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 12. 9. 2018
   Introduction During the last decades, proportion of geriatric patients in the world population increases. This phenonemon is caused particularly by advances in medical science, social care and working conditions. However, ...
  • Hodnocení racionality předepisování vybraných potenciálně nevhodných léčiv u ambulantních geriatrických pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Leština, Roman (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Institution/department: Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove, Department of Social and Clinical Pharmacy Title of diploma thesis: Evaluation of the rationality of prescribing of selected potentially ...
  • Hodnotenie potenciálne nevhodných liečiv a liekových postupov v starobe (I.) 

   Defence status: DEFENDED
   Krivošová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Úvod: Populácia vo veku nad 65 rokov v Európskej Únii neustále narastá, a tým s každým rokom pribúda polymorbidných pacientov s predpísanou polyfarmakoterapiou, s obmedzením funkčných schopností a geriatrickým syndrómom ...
  • Hodnotenie potenciálne nevhodných liečiv a liekových postupov v starobe (I.) 

   Defence status: DEFENDED
   Krivošová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 21. 6. 2018
   Úvod: Populácia vo veku nad 65 rokov v Európskej Únii neustále narastá, a tým s každým rokom pribúda polymorbidných pacientov s predpísanou polyfarmakoterapiou, s obmedzením funkčných schopností a geriatrickým syndrómom ...
  • Hodnotenie racionality analgetickej liečby u geriatrických pacientov (I.) 

   Defence status: DEFENDED
   Sirka, Pavol (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   ÚVOD : Osteoartróza postihuje ako degeneratívne ochorenie prevažne geriatrickú populáciu a geriatrickí pacienti bývajú často liečení podľa nie vždy špecificky geriatrických odporúčaní. OA súčasne patrí k veľmi častým ...
  • Interakce léčiv a potravy z pohledu veřejnosti a literární dokumentace 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 6. 6. 2006
  • Kardiovaskulární rizikové faktory a komplikace související s aterosklerózou - jejich výskyt a kontrola u seniorů v projektu EUROAGEISM H2020 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2019)
   Date of defense: 24. 9. 2019
   INTRODUCTION Cardiovascular diseases (CVD) are currently on the first place among the causes of death worldwide and also in the Czech Republic (CR). The most common causes of death among CVDs are disorders associated with ...
  • Kardiovaskulární rizikové faktory a komplikace související s aterosklerózou - jejich výskyt a kontrola u seniorů v projektu EUROAGEISM H2020 

   Defence status: DEFENDED
   Kubíková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 16. 2. 2021
   ÚVOD: Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou v současné době na 1. místě v příčinách úmrtnosti mezi onemocněními, jak celosvětově, tak v České republice (ČR). Nejčastější příčinou úmrtí na kardiovaskulární KVO jsou onemocnění ...
  • Polyfarmakoterapie ve stáří - prevalence, rizikové faktory 

   Defence status: DEFENDED
   Klofáčová, Aneta (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Úvod: Populace demograficky stárne a zvyšuje se podíl starších lidí ve společnosti. Přibývá také nemocných, a tak je vysoká spotřeba léčiv a polyfarmakoterapie ve stáří celosvětovým problémem. Definice polyfarmakoterapie ...
  • Polyfarmakoterapie ve stáří- negativní dopady 

   Defence status: DEFENDED
   Fidranský, Filip (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Úvod: Starší lidé obvykle trpí několika onemocněními současně a v důsledku toho užívají také více léčiv než mladší populace, často polyfarmakoterapii. Polyfarmakoterapie je bohužel jedním z rizikových faktorů, který negativně ...
  • Preskripce léčiv potenciálně nevhodných ve stáří - negativní dopady 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíková, Šárka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Úvod: Podíl seniorů ve světové populaci neustále narůstá. Senioři představují specifickou skupinu populace, která je náchylnější k různým polékovým reakcím. Ve snaze zvýšit kvalitu a bezpečnost geriatrické preskripce a ...
  • Preskripce léčiv potenciálně nevhodných ve stáří - prevalence v publikovaných studiích 

   Defence status: DEFENDED
   Paulíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Úvod: Procentuální zastoupení seniorů ve světové populaci narůstá a problematice stárnutí je věnována celosvětově velká pozornost. Geriatričtí pacienti tvoří velmi heterogenní skupinu osob, u kterých jsou přítomny značné ...
  • Racionalita užitia benzodiazepínov u starších pacientov 

   Defence status: DEFENDED
   Magátová, Adriana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Institution/department: Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové, Department of Social and Clinical Pharmacy Title of diploma thesis: Rationality of benzodiazepine use in older patients Supervisor: Assoc. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV