• Analýza bezpečnostních opatření Tipsport Arény pro řešení mimořádných událostí. 

   Benko, Michal (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Název: Analýza bezpečnostních opatření Tipsport Arény pro řešení mimořádných událostí Cíle: Cílem této diplomové práce je, popsat a rozebrat technologii zimního stadionu Tipsport Arény v pražských Holešovicích z hlediska ...
  • Analýza činnosti dobrovolných hasičských sborů v regionu Opava 

   Volný, Ondřej (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 9. 5. 2018
   Title: Analysis of the activities of volunteer fire brigades in the Opava region. Objectives: Analysis of the activities of five selected voluntary fire brigades in the Opava region for the period 1. 1. 2015 - 31. 12. 2017. ...
  • Analýza činnosti Horské služby ve vybraných pohořích ČR 

   Šlechta, Radek (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
   Název: Analýza činnosti Horské záchranné služby ve vybraných pohořích. Cíle: Cílem této diplomové práce je analyzovat činnost Horské služby v jednotlivých oblastech a následně komparovat zjištěné informace. Dalším cílem ...
  • Analýza činnosti Horské služby za období 2010 - 2014 

   Jandečková, Julie (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Název: Analýza činnosti Horské služby za období 2010 - 2014 Cíle: Cílem této diplomové práce je zpracování a statistické vyjádření zásahů Horské služby ČR za období 2010 - 2014 na území České Republiky. Dále si práce klade ...
  • Analýza činnosti krajského Záchranného hasičského sboru v Královéhradeckém kraji 

   Klimešová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 9. 5. 2017
   Název práce: Analýza činnosti krajského Hasičského záchranného sbor v Královéhradeckém kraji Cíl práce: Analýza činnosti hasičského záchranného sboru v Královéhradeckém kraji za dané období. Metoda: Rešerše dostupných ...
  • Analýza činnosti Letecké služby Policie ČR 2008 - 2010 

   Rohovská, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Název práce: Analýza činností Letecké sluby Policie České republiky 2008-2010. Cíl práce: Analýza činností Letecké sluby Policie České republiky za dané období. Metoda: Rešerše dostupných pramenů, sběr dat a spolupráce s ...
  • Analýza činnosti záchranářských psů v rámci Integrovaného záchranného systému 

   Jozífová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Název práce: Analýza činnosti záchranářských psů v rámci Integrovaného záchranného systému. Cíl práce: Provést analýzu četností nasazování psů do akcí v rámci Integrovaného záchranného systému za období let 2009 až 2011. ...
  • Analýza činnosti Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje, výjezdové středisko Trutnov 2006-2009 

   Kouba, Karel (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 4. 5. 2011
   Název práce: Analýza činnosti Zdravotnické záchranné služby Královehradeckého kraje, výjezdové středisko Trutnov 2006-2009 Cíl práce: Analyzovat činnost zdravotnické záchranné služby Trutnov. Metoda: Rešerše dostupných ...
  • Analýza faktorů, které významně ovlivňují subjektivní vnímání psychické zátěže 

   Pecha, Jiří (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 14. 9. 2011
   Název: Analýza faktorů, které významně ovlivňuji subjektivní vnímání psychické zátěže. Cíle: Hlavním cílem diplomové práce je porovnání změn subjektivně vnímané zátěže u skupiny vojenských profesionálů před a následně po ...
  • Analýza indoorových výcvikových potápěčských center 

   Bažant, Filip (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
   Název práce: Analýza indoorových výcvikových potápěčských center. Cíle práce: Cílem je popsat požadavky na indoorové výcvikové centrum pro potápění. Metoda: Šetření bylo provedeno pomocí strukturovaného dotazníku, rozeslaného ...
  • Analýza letecké činnosti Delta System Air a.s. 

   Plná, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2014)
   Date of defense: 7. 5. 2014
   Název práce: Analýza činnosti letecké služby Delta System Air a.s. Cíle práce: Cílem je seznámení se s prací letecké záchranné služby v praxi a jejím využívání v rámci zdravotnické záchranné služby. Metody práce: Předmětem ...
  • Analýza potápěčských lokalit v Jižních Čechách 

   Hubáček, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 11. 9. 2012
   Název: Analýza potápěčských lokalit v Jižních Čechách Cíle: cílem této práce je shromáždit dostupná data o potápěčských lokalitách Jižních Čech a analyzovat je. Metody: rešerše, popisná analýza, terénní průzkum, rozhovor, ...
  • Analýza povodní v České republice v období od 1997 do 2007 

   Ľuptovský, Matěj (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 4. 5. 2011
   Název práce: Analýza povodní v České republice v období od 1997 do 2007. Cíle práce: Charakterizovat druhy mimořádných událostí se zaměřením na povodně. Zjistit co vedlo k přijetí krizových zákonů a co je jejich obsahem. ...
  • Analýza statických a dynamických způsobů střelby 

   Szmek, Patrik (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012)
   Date of defense: 20. 9. 2012
   Název: Analýza statických a dynamických způsobů střelby Cíle: Hlavním cílem této práce je zaměřit se na střelecké disciplíny jak je EEP, PPC, IPSC, LOS a vypracovat společný trénink. Dále také přípravu k jednotlivým soutěžím ...
  • Analýza statických a dynamických způsobů střelby 

   Szmek, Patrik (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 13. 5. 2013
   Název: Analýza statických a dynamických způsobů střelby Cíle: Hlavním cílem této práce je zaměřit se na střelecké disciplíny jak je EEP, PPC, IPSC, LOS a vypracovat společný trénink. Dále také přípravu k jednotlivým soutěžím ...
  • Analýza tréninkového procesu v požárním sportu - požární útok 

   Škodová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 7. 9. 2017
   Title: Analysis of the training process in fire sport - fire attack. Objectives: Verify the effectiveness of the training process for the fire attack discipline, which was designed in the bachelor thesis. Methods: The ...
  • Analýza zásahů letecké záchranné služby 

   Müllerová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 13. 5. 2013
   Title: Analysis of Air Rescue Services interventions Objectives: The main aim of the thesis is to analyze and create a comprehensive overview of interventions of Air Rescue Services in the period between 2009 and 2011 in ...
  • Analýza zásahů vyčleněných prostředků ozbrojených sil ČR 

   Kopecká, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 18. 9. 2013
   Název práce: Analýza zásahů vyčleněných prostředků ozbrojených sil České republiky. Cíle práce: jsou zpracování přehledu zásahů ozbrojených sil ČR ve prospěch Integrovaného záchranného systému v období let 2001 - 2010, ...
  • Analýza zásahů Zdravotnické záchranné služby Hlavního města Prahy za období 2007 - 2009 

   Turek, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2011)
   Date of defense: 4. 5. 2011
   Název práce: Analýza zásahů Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy za období 2007-2009 Cíle práce: Cílem práce je popsat a vyhodnotit pomocí grafů analýzu výjezdů Zdravotnické záchranné služby hlavního města ...
  • Analýza znalostí školní mládeže na druhém stupni ZŠ z ochrany obyvatelstva 

   Katolická, Zuzana (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2017)
   Date of defense: 5. 9. 2017
   Title: Analysis of knowledge of school young at second grade at primary school about inhabitant protection Objectives: The aim of this bachelor thesis is to discover the knowledge of pupils of last years of primary school ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV