• Algoritmy pro průnikové grafy 

   Defence status: DEFENDED
   Štěrba, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 13. 2. 2006
   Cílem této práce je předvést techniky řešení problémů hledání maximální nezávislé množiny na průnikových grafech disku v rovině. V průnikovém grafu disku odpovídají vrcholum disky a dva vrcholy jsou sousední, právě když ...
  • Digitální sbírka příkladů 

   Defence status: DEFENDED
   Šaršon, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 6. 2008
   Cílem práce bylo navrhnout a naimplementovat sbírku příkladu, která bude přístupná přes webové rozhraní. Sbírka umožňuje snadné prohlížení příkladu a to včetne nápověd, řešení a výsledku. Nedílnou součástí sbírky je i ...
  • Filosofie jazyka u V.V. Nalimova 

   Defence status: DEFENDED
   Duchovskaja, Věra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 18. 9. 2006
  • Graph coloring problems 

   Defence status: DEFENDED
   Lidický, Bernard (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 7. 2011
   Title: Graph coloring problems Author: Bernard Lidický Department: Department of Applied Mathematics Supervisor: doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D. Abstract: As the title suggests, the central topic of this thesis is graph ...
  • Hra minolovka - výpočetní složitost a implementace hledání řešení 

   Defence status: DEFENDED
   Hoder, Kryštof (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   V předložené práci studujeme vytváření stromových rozkladů grafu se speciálním zřetelem na grafy užitečné při hraní hry Minolovka. Zároveň formalizujeme postup hry a zavádíme potřebnou terminologii. Na základě tohoto jsme ...
  • Linárněalgebraický jukebox - vizualizace operací ve vektorových prostorech 

   Defence status: DEFENDED
   Klímek, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 25. 6. 2007
   Cílem práce bylo vytvoření sady appletů v Javě, která by sloužila jako doplněk výuky Lineární algebry. Applety umožňují počítání nad tělesy racionálních čísel, reálných čísel, komplexních čísel a nad tělesy Zp s operacemi ...
  • Meze pro vzdálenostně podmíněné značkování grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Kupec, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
   Problém λ − L(p, q)-značkování je přiřadit vrcholům grafu značky {0, . . . , λ} tak, aby sousední vrcholy měly značky od sebe vzdálené alespoň p a vrcholy se společným sousedem značky od sebe vzdáleny alespoň q. Zabýváme ...
  • Problém hledání optimální cesty v dopravních sítích při vícekriteriální metrice 

   Defence status: DEFENDED
   Vodička, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 22. 5. 2006
   Common methods of optimal route search are described in the thesis. Also, existing procedures used in problematics of transportation networks are mentioned. A nonlinear price function is proposed, which enables the user ...
  • Regulární nakrytí - struktura a složitost 

   Defence status: DEFENDED
   Seifrtová, Michaela (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Regulární nakrytí - struktura a složitost Michaela Seifrtová Diplomová práce se sestává ze dvou hlavních částí, první zaměřené na struk- turu nakrytí grafů, ve které jsou prezentovány různé vlastnosti regulárních na- krytí, ...
  • Speciální případy problemu přidělování kanálů pro seriově-paralelní grafy 

   Defence status: DEFENDED
   Škvarek, Marián (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
  • Steinerovská barvení kubických grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Tlustá, Stanislava (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   This thesis is dedicated to the coloring of cubic graphs. It summarizes the knowledge we have about so called Steiner coloring, which is an edge-coloring such that the colors incident with one vertex form a triple of some ...
  • Structural properties of graphs and eficient algorithms: Problems Between Parameters 

   Defence status: DEFENDED
   Knop, Dušan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Strukturální vlastnosti grafů a efektivní algoritmy: Problémy separující parametry Dušan Knop Parametrizovaná složitost se v přůběhu posledních dvou dekád stala jednou z nejvýznamějších oblastí výpočetní složitosti. ...
  • Structural properties of graphs and eficient algorithms: Problems Between Parameters 

   Defence status: RECOGNIZED
   Knop, Dušan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   Strukturální vlastnosti grafů a efektivní algoritmy: Problémy separující parametry Dušan Knop Parametrizovaná složitost se v přůběhu posledních dvou dekád stala jednou z nejvýznamějších oblastí výpočetní složitosti. ...
  • Variants of graph labeling problems 

   Defence status: DEFENDED
   Masařík, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   This thesis consists of three parts devoted to graph labeling, hereditary graph classes, and parameterized complexity. Packing coloring, originally Broadcasting Chromatic number, assigns natural numbers to vertices such ...
  • Varianty problému obarvení 

   Defence status: DEFENDED
   Lidický, Bernard (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 9. 2007
   V předložené práci studujeme seznamové barvení rovinných grafů. Seznamové barvení je varianta problému barvení grafu, kde každý vrchol má přidělený svůj vlastní seznam možných barev. Říkáme, že graf je k-vybíravý, je-li ...
  • Výpočetní složitost problémů kombinatorické optimalizace pro specifické třídy grafů 

   Defence status: DEFENDED
   Masařík, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 9. 9. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá hranovou značkovatelností grafu v závislosti na parametrech p, q a λ. Pro parametry p = 2 a q = 1 jsme dokázali dichotomii. Tedy, že problém λ′ (2,1)-značkovatelnosti grafu je polynomiální ...
  • Výpočetní složitost problémů kombinatorické optimalizace pro specifické třídy grafů 

   Defence status: RECOGNIZED
   Masařík, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 12. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá hranovou značkovatelností grafu v závislosti na parametrech p, q a λ. Pro parametry p = 2 a q = 1 jsme dokázali dichotomii. Tedy, že problém λ′ (2,1)-značkovatelnosti grafu je polynomiální ...
  • Zvukový analyzátor 

   Defence status: DEFENDED
   Daniel, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Název práce: Zvukový analyzátor Autor: Jiří Daniel Katedra: Katedra aplikované matematiky Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Jiří Fiala, Ph.D., Katedra aplikované matematiky, Malostranské nám. 25, 118 00 Praha 1 e-mail ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV