• Analýza filmových postav kyboržek z perspektivy postmoderních a post-teoretických přístupů k tělu a konstituování identity. 

   Defence status: DEFENDED
   Bubeníčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   The thesis focuses on the analysis of the basic types of the film characters portraying artificial women: creatures who combine "femininity" (humanity) and technology, and who show female sexual characteristics ...
  • Čas ve filmu. Komparace koncepce Jana Mukařovského a Gillese Deleuze 

   Defence status: DEFENDED
   Kadlecová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   The topic of my diploma thesis is a comparison of speculation about a film from two perspectives. Firstly, it deals with the approach of Jan Mukařovský, a Czech structuralist, who was one of the first in the Czech context ...
  • Deleuze a komunikace. Možnosti rhizomu jako modelu umělecké komunikace 

   Defence status: DEFENDED
   Sluková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 3. 12. 2021
   In this work, I examine the hypothesis that the territorial nature of a work of art, as defined by Gilles Deleuze, provides the lexicon for the establishment of artistic communication. Confronted with Deleuze's critical ...
  • Forma záberu v rámci hraného a animovaného kresleného filmu 

   Defence status: DEFENDED
   Ďurec, Peter (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   The thesis is aiming it's focus on various different forms of frame in motion picture and animated cartoon movie. When it comes to physics, animated cartoon movie can operate with completely new concept of media ...
  • Fotoalbum a syntagma v prostředí webu 2.0 

   Defence status: DEFENDED
   Vlk, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   The diploma thesis The Photo Album and Syntagm in the Web 2.0 Environment deals with problems of digital photographic collections shared in the web 2.0 environment. The thesis tries to express the basic principles of online ...
  • Fotografické album a jeho proměna v kyberprostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Pešavová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Fotografické album a jeho proměna v kyberprostoru Abstrakt Ve své diplomové práci se zabývám rozdílem ve vnímání fotografických alb v digitální a analogové éře. Jejím cílem je reflektovat proměnu sbírky fotografií, jakožto ...
  • Fotografie a móda: vznik prázdného obrazu 

   Defence status: DEFENDED
   Mikešová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   The thesis Photography and fashion: formation of Empty Image explores the phenomenon of fashion photography as it appears in lifestyle magazines. The hypothesis of this study is that the current fashion photography uses ...
  • Imagologie současných reklamních sdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Tomková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 26. 10. 2012
   Práce se zabývá obrazovými mediálními sděleními reklamního typu. Přispívá k diskusi o změně postavení obrazů a jejich vlivu na současnou společnost. Vzhledem k předmětu zkoumání jsou východiskem pro předkládaný text vizuální ...
  • Intence umělecké fotografie. Možnosti a limity Ecovy recepční estetiky na příkladě výstavy Tak pravil LaChapelle 

   Defence status: DEFENDED
   Pecháčková, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Diplomová práce Intence umělecké fotografie. Možnosti a limity Ecovy recepční estetiky na příkladě výstavy "Tak pravil LaChapelle" věnuje pozornost fotografiím reklamního a uměleckého fotografa Davida LaChapella ...
  • Internet jako zasíťovaný most: Komunitární účinky internetu v postmoderní společnosti 

   Defence status: DEFENDED
   Šarochová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   Ve své diplomové práci se zabývám specifickým vytvářením komunit v prostředí Internetu. Cílem této eseje je přispět k řešení otázky Internetu a jeho role v postmoderní společnosti. Základní myšlenkou je představa, že ve ...
  • Interpretace a nadinterpretace Alenky v říši divů 

   Defence status: DEFENDED
   Blahoňovská, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 2. 2. 2018
   Tématem této diplomové práce jsou interpretace a nadinterpretace vybraného literárního díla Lewise Carrolla Alice's Adventures in Wonderland a Through the Looking-Glass, and What Alice Found There. Patří mezi ně výklady ...
  • Intertextuální užití mýtu ve filmu Lany Del Rey Tropico 

   Defence status: DEFENDED
   Cabrnochová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 29. 1. 2016
   Diploma thesis Intertextual use of myth in the film Lana Del Rey Tropico pays attention to the radical layering of myths in this film. Follows the relationship between intertextuality and the postmodern myth situation ...
  • Komparace metodologií v rámci analýzy uměleckého díla 

   Defence status: DEFENDED
   Lenkvík, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 26. 10. 2012
   Předkládaná diplomová práce se věnuje představení dvou odlišných metodologií, které jsou používány při analýze a identifikaci uměleckého díla. Práce se věnuje sémiotickému přístupu Umberta Eca a nesémiotickému přístupu ...
  • Konstruování obrazu sebe sama v prostředí virtuální reality 

   Defence status: DEFENDED
   Průchová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   Diplomová práce Konstruování obrazu sebe sama v prostředí virtuální reality teoreticky rozpracovává problematiku digitální fotografie osob umístěných na profilových stránkách internetových sociálních sítí. Práce rozvíjí ...
  • Kruté zvuky 

   Defence status: DEFENDED
   Csákayová, Nina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 15. 6. 2012
   Predkladaná práca nastoľuje teóriu noise music s cieľom objasniť pragmatiku jej tvorby a účinku. Jej východiskom sú idey Antonina Artauda, ich reflexia a externalizácia v postštrukturalistickom filozofickom diskurze a ...
  • Modulární a databázový film 

   Defence status: DEFENDED
   Chytilová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   V práci představuji modulární a databázový film jakožto filmy s nelineárním dějem a komplikovanou strukturou. Uvádím příklady těchto filmů, detailně je rozebírám, zmiňuji různé postoje k filmům s nelineárním narativem, ...
  • Móda v rozepři 

   Defence status: DEFENDED
   Schambergerová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   Práce nazvaná Móda v rozepři předkládá požadavky kritiků módy a ukazuje, že jsou v rozepři s její definici, tak jak ji v kontextu postmoderní situace definuje J. - F. Lyotard. Obhajuje tvrzení, že diskurz zastřešující ...
  • Nošení ozdoby jako performativní akt 

   Defence status: DEFENDED
   Stündlová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   The concept or phenomenon od performativity occurs in different forms or terms in many humanity studies, especially in the second half of the 20th century. It interferes with linguistics, philosophy of thought, narratology, ...
  • Pohyb a multiplicita. Ontologický rozměr malby v dílech Gilla Deleuze 

   Defence status: DEFENDED
   Sluková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Annotation: The aim of the thesis is to verify the claim that movement and multiplicity in the works of Francis Bacon, as interpreted by Deleuze, become novel ontological features of the paintings; at the same time, Deleuze's ...
  • Pojetí současného autora u J. K. Rowlingové 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Buchnerová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 21. 9. 2018
   The concept of the contemporary author in case of J. K. Rowling The diploma thesis deals with the contemporary concept of the author which is examined on the specific case of Joanne Kathleen Rowling. The theoretical part ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV