• Analýza filmových postav kyboržek z perspektivy postmoderních a post-teoretických přístupů k tělu a konstituování identity. 

   Bubeníčková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Diplomová práce se zaměří na analýzu základních typů filmových postav umělých žen, tedy bytostí kloubících "ženství" (lidství) a technologii vykazujících vnější ženské pohlavní znaky či charakteristiky stereotypně vnímané ...
  • Čas ve filmu. Komparace koncepce Jana Mukařovského a Gillese Deleuze 

   Kadlecová, Vladimíra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   1. Abstrakt Tématem mé diplomové práce je komparace koncepce uvažování o filmu z dvojí perspektivy. Půjde o porovnání jednak přístupu Jana Mukařovského, českého strukturalisty, který se, jako jeden z prvních v českém ...
  • Forma záberu v rámci hraného a animovaného kresleného filmu 

   Ďurec, Peter (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   The thesis is aiming it's focus on various different forms of frame in motion picture and animated cartoon movie. When it comes to physics, animated cartoon movie can operate with completely new concept of media ...
  • Fotoalbum a syntagma v prostředí webu 2.0 

   Vlk, Pavel (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   The diploma thesis The Photo Album and Syntagm in the Web 2.0 Environment deals with problems of digital photographic collections shared in the web 2.0 environment. The thesis tries to express the basic principles of online ...
  • Fotografické album a jeho proměna v kyberprostoru 

   Pešavová, Monika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 2. 6. 2016
   Fotografické album a jeho proměna v kyberprostoru Abstrakt Ve své diplomové práci se zabývám rozdílem ve vnímání fotografických alb v digitální a analogové éře. Jejím cílem je reflektovat proměnu sbírky fotografií, jakožto ...
  • Fotografie a móda: vznik prázdného obrazu 

   Mikešová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 20. 6. 2014
   Diplomová práce Fotografie a móda: vznik prázdného obrazu se zabývá fenoménem módní fotografie tak, jak se objevuje v lifestylových magazínech. Hypotézou této práce je, že současná módní fotografie používající ke svému ...
  • Imagologie současných reklamních sdělení 

   Tomková, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 26. 10. 2012
   Práce se zabývá obrazovými mediálními sděleními reklamního typu. Přispívá k diskusi o změně postavení obrazů a jejich vlivu na současnou společnost. Vzhledem k předmětu zkoumání jsou východiskem pro předkládaný text vizuální ...
  • Intence umělecké fotografie. Možnosti a limity Ecovy recepční estetiky na příkladě výstavy Tak pravil LaChapelle 

   Pecháčková, Alena (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Diplomová práce Intence umělecké fotografie. Možnosti a limity Ecovy recepční estetiky na příkladě výstavy "Tak pravil LaChapelle" věnuje pozornost fotografiím reklamního a uměleckého fotografa Davida LaChapella a teorii ...
  • Internet jako zasíťovaný most: Komunitární účinky internetu v postmoderní společnosti 

   Šarochová, Jitka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 13. 2. 2014
   In my master thesis I deal the with specific creation of communities on the Internet. The aim of this essay is to contribute to the debate about the problematics of the Internet and its role in the postmodern society. The ...
  • Interpretace a nadinterpretace Alenky v říši divů 

   Blahoňovská, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 2. 2. 2018
   The subject of this thesis are interpretations and overinterpretatios of Lewis Carroll's work Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass, and What Alice Found There. That includes interpretations based ...
  • Intertextuální užití mýtu ve filmu Lany Del Rey Tropico 

   Cabrnochová, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 29. 1. 2016
   Diplomová práce Intertextuální užití mýtu ve filmu Lany Del Rey Tropico věnuje pozornost radikálnímu vrstvení mýtů tímto filmem. Sleduje vztah intertextuality a mýtus postmoderní situace v návaznosti na strukturalistické ...
  • Komparace metodologií v rámci analýzy uměleckého díla 

   Lenkvík, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 26. 10. 2012
   Předkládaná diplomová práce se věnuje představení dvou odlišných metodologií, které jsou používány při analýze a identifikaci uměleckého díla. Práce se věnuje sémiotickému přístupu Umberta Eca a nesémiotickému přístupu ...
  • Konstruování obrazu sebe sama v prostředí virtuální reality 

   Průchová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   Diplomová práce Konstruování obrazu sebe sama v prostředí virtuální reality teoreticky rozpracovává problematiku digitální fotografie osob umístěných na profilových stránkách internetových sociálních sítí. Práce rozvíjí ...
  • Kruté zvuky 

   Csákayová, Nina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 15. 6. 2012
   Predkladaná práca nastoľuje teóriu noise music s cieľom objasniť pragmatiku jej tvorby a účinku. Jej východiskom sú idey Antonina Artauda, ich reflexia a externalizácia v postštrukturalistickom filozofickom diskurze a ...
  • Modulární a databázový film 

   Chytilová, Marie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2012)
   Date of defense: 9. 2. 2012
   V práci představuji modulární a databázový film jakožto filmy s nelineárním dějem a komplikovanou strukturou. Uvádím příklady těchto filmů, detailně je rozebírám, zmiňuji různé postoje k filmům s nelineárním narativem, ...
  • Móda v rozepři 

   Schambergerová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   The work called Fashion as a Differend presents the demands of critics of fashion and shows that they are in decomposition with its definition as defined by J. - F. Lyotard in the context of a postmodern condition. It ...
  • Nošení ozdoby jako performativní akt 

   Stündlová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   The concept or phenomenon od performativity occurs in different forms or terms in many humanity studies, especially in the second half of the 20th century. It interferes with linguistics, philosophy of thought, narratology, ...
  • Pohyb a multiplicita. Ontologický rozměr malby v dílech Gilla Deleuze 

   Sluková, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2013)
   Date of defense: 25. 9. 2013
   Anotace: Tato diplomová práce se zabývám ověřením tvrzení, že pohyb a multiplicita se v Deleuzově interpretaci práce Francise Bacona stávají novými ontologickými rysy malby, zároveň však Deleuzovo kritické gesto čtení ...
  • Pojetí současného autora u J. K. Rowlingové 

   Buchnerová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 21. 9. 2018
   The concept of the contemporary author in case of J. K. Rowling The diploma thesis deals with the contemporary concept of the author which is examined on the specific case of Joanne Kathleen Rowling. The theoretical part ...
  • Problém anorexie z Foucaultovy perspektivy: od patologizace k sociální konstrukci duševní "nemoci" 

   Menclová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 22. 9. 2016
   Cílem práce je provést analýzu současného problému mentální anorexie na základě teorií francouzského myslitele Michela Foucaulta. Začneme předpokladem, že tato "patologie" je spíše než nemocí určitou sociální konstrukcí, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV