• Ab initio predikce struktury membránových proteinů 

   Defence status: DEFENDED
   Sokol, Albert (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Znalost trojrozměrné struktury proteinu je extrémně důležitá pro plné pochopení jeho funkce a molekulárních interakcí. Struktura je typicky určována experimentálně pomocí X-ray krystalografie a NMR spektroskopie, bohužel ...
  • Bakteriální toxiny translokující přes plazmatickou membránu eukaryotických buněk 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Poledňák, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Bakteriální proteinové toxiny schopné translokace přes plazmatickou membránu jsou důležitými prvky virulence bakterií způsobujících onemocnění eukaryotickým organismům. Toxiny translokují své vlastní domény s toxickou ...
  • Mechanismus působení bakteriocinů odvozených z fágů na cílové buňky a na umělé membránové systémy. 

   Defence status: DEFENDED
   Hryzáková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Fonticiny jsou bakteriociny produkované gram-negativní bakterií Pragia fontium z čeledi Enterobacteriaceae. Patří mezi bakteriociny odvozené z fágů, které můžeme rozdělit do dvou skupin na: flexibilní (typ F) a kontraktilní ...
  • Mechanismy a aplikace translokace makromolekul přes membrány eukaryotických buněk účinkem bakteriálních toxinů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Poledňák, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Translokace toxinů přes cytoplazmatickou membránu eukaryotických buněk je důležitým faktorem virulence bakterií způsobujících onemocnění eukaryotickým organismům. Toxiny translokují své vlastní domény s toxickou aktivitou ...
  • Mechanismy a aplikace translokace makromolekul přes membrány eukaryotických buněk účinkem bakteriálních toxinů 

   Defence status: DEFENDED
   Poledňák, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Mechanismy translokace přes plazmatickou membránu eukaryotických buněk jsou důležitým faktorem virulence patogenních bakterií způsobujících onemocnění eukaryotickým organismům. Toxiny translokují své vlastní domény s ...
  • Nekovalentní interakce tryptofanu ve struktuře proteinu 

   Defence status: DEFENDED
   Sokol, Albert (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   A thorough knowledge of non-covalent amino acid interactions within a protein structure is essential for a complete understanding of its conformation, stability and function. Among all the amino acids that usually make up ...
  • Souvislost tvaru inhibičních zón v E-testu s mechanismem působení antibiotik 

   Defence status: DEFENDED
   Brzobohatá, Hana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 8. 7. 2020
   The aim of this work is antibiotic susceptibility testing, especially the method of Etest. Etest is a widespread technique due to its simplicity and accuracy in both research and clinical conditions. Understanding the ...
  • Topologie a funkce transmembránové domény kolicinu U, bakterie Shigella boydii 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejšová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Kolicin U produkovaný kmeny bakterie Shigella boydii je protein, který je schopen působit lyticky na blízké bakteriální kmeny Shigella a Escherichia. Na základě sekvenční podobnosti s koliciny A, B a N se řadí mezi pórotvorné ...
  • Umělé fosfolipidové membrány - metody přípravy, vlastnosti a využití 

   Defence status: DEFENDED
   Hryzáková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Heterogenita biologických membrán vedla ke vzniku širokého spektra zjednodušených modelových systémů, jejichž uspořádání, velikost a tvar se dají přizpůsobovat různým požadavkům. Existují dva rozdílné přístupy k vytváření ...
  • Umělé fosfolipidové membrány - metody přípravy, vlastnosti a využití 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hryzáková, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 6. 2015
   Heterogenita biologických membrán vedla ke vzniku širokého spektra zjednodušených modelových systémů, jejichž uspořádání, velikost a tvar se dají přizpůsobovat různým aktuálním požadavkům. Existují dva rozdílné přístupy k ...
  • Umělé lipidické membrány a vlastnosti membránových proteinů 

   Defence status: DEFENDED
   Valášek, Ján (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Buněčná membrána a membránové proteiny hrají v životě buňky fundamentální úlohu. Pomocí transportérů a iontových kanálů komunikují s okolím a udržují buněčnou homeostázu. Proto je jejich poznání a charakterizace významnou ...
  • Vlastnosti membránových pórů tvořených nově objeveným kolicinem FY bakterie Yersinia frederiksenii 

   Defence status: DEFENDED
   Dolejšová, Tereza (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Koliciny jsou toxické extracelulární proteiny, které se uplatňují v mezidruhové i intradruhové konkurenci bakterií. Nově objevený kolicin FY je pórotvorný protein, objevený na Masarykově univerzitě. Je produkovaný kmenem ...
  • Vliv vápenatých iontů a cholesterolu na kanálotvornou aktivitu Adenylát-cyklázového toxinu 

   Defence status: DEFENDED
   Doktorová, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
   1 Abstrakt Adenylát-cyklázový toxin (CyaA) je jedním z hlavních virulenčních faktorů bakterie Bordetella pertussis, která způsobuje onemocnění černý kašel. CyaA působí na hostitelskou buňku dvěma možnými, na sobě nezávislými, ...
  • Vzájemné ovlivnění růstu dvou blízkých bakteriálních kolonií - vliv signálních molekul a živin 

   Defence status: DEFENDED
   Dobřemyslová, Mária (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Mezi blízko sebe rostoucími bakteriálními koloniemi jednoho druhu dochází k vzájemným interakcím ovlivňujícím jejich růst (jak velikost, tak i tvar). Efekty těchto interakcí na růst mohou být jak záporné, tak i kladné, a ...
  • Zjišťování struktury pórotvorných kolicinů 

   Defence status: DEFENDED
   Riedlová, Kamila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   5 Abstrakt Cílem této práce bylo prozkoumat chování jednotlivých helixů z C-terminální pórotvorné domény (CTD) kolicinu U v lipidové membráně na atomární úrovni. K tomuto účelu byla využita metoda all-atom molekulových ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV