• Analýza debaty o výstavbě ropovodu Keystone XL 

   Chaloupková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   This bachelor thesis examines the media debate over the possible construction of Keystone XL pipeline. In 2008 the Canadian company TransCanada submitted an application for presidential permit to construct the pipeline. ...
  • Anti-Americanism and Canadian Cultural Policy (1928-1957) 

   Havlíková, Veronika (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   This thesis named "Anti-Americanism and Canadian Cultural Policy (1928-1957)" examines how Canadian federal government cultural policies were influenced by a specific form of anti-Americanism, which reflected concerns over ...
  • Canada and the Norhwest Passage? Intersection of National Sovereignty and Environmentalism? 

   Cox, Oliver (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   Podle nejnovějších vědeckých důkazů odtává ledová pokrývka v Arktidě. Pokud ustoupí na dostatečně dlouhou část roku, mohla by se ze Severozápadní cesty stát ekonomicky výhodná námořní obchodní cesta. To by mohlo ve svém ...
  • Cultural diplomacy of Canada 

   Polachová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 25. 6. 2013
   V současné době globalizace, kdy kulturní diplomacie neodmyslitelně patří k nástrojům tzv. měkké síly zahraniční politiky, je relevantní zkoumat postavení kulturní diplomacie v agendě zahraničních politik národních států. ...
  • Ekonomický rozvoj kanadské Arktidy a dopad těžby nerostných surovin na populaci Inuitů 

   Švecová, Marianna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a porovnávaním troch hlavných období vo vývoji ťažby nerastných surovín v kanadskej Arktíde a jej dopadov na domorodých Inuitov, začínajúc 50. rokmi 20. storočia a končiac administratívou ...
  • The Harper Government, the Aboriginal Right to Self-Determination, and the Indian Act of 1876 

   Onderková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 29. 1. 2015
   Indiánský zákon z roku 1876, jenž ve své relativně nezměněné podobě platí již téměř 140 let, je základním právním předpisem určujícím práva a povinnosti prvních národů a jejich postavení v rámci Kanady. Byť je dlouhodobě ...
  • The Harper Government, the Aboriginal Right to Self-Determination, and the Indian Act of 1876 

   Onderková, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 26. 10. 2016
   Diskuze týkající se často kritizovaného Indiánského zákona z roku 1876 - základního právního předpisu upravujícího práva a povinnosti prvních národů a jejich specifického postavení v rámci Kanady - se zintenzivňuje v ...
  • Inuité a Severní strategie Kanady 

   Jírová, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2016)
   Date of defense: 14. 6. 2016
   Bakalářská práce Inuité a Severní strategie Kanady se zabývá vztahem mezi kanadskou federální vládou a skupinou původních obyvatel - Inuitů, především v letech 2006-2015, kdy post kanadského premiéra zastával konzervativní ...
  • Kanadsko-americké vztahy za vlády Williama Lyona Mackenzieho Kinga 

   Jeziorská, Kristýna (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 5. 9. 2018
   Canada's indepedence in making its own foreign policy has not always been a matter of course. In the times of the British Empire until 1931 it was formed and coordinated from London. For years, Canada's leaders fought for ...
  • Premena imigračnej politiky Kanady za konzervatívnej vlády Stephena Harpera 

   Žiga, Matúš (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2015)
   Date of defense: 16. 6. 2015
   V bakalárskej práci s názvom "Premena imigračnej politiky Kanady za konzervatívnej vlády Stephena Harpera" sú predstavené a následne analyzované zmeny v imigračnej politike Kanady, ktoré boli uskutočnené za vlády konzervatívneho ...
  • Problematic Issues in the Negotiations of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 

   Cimalová, Natalie (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is a proposed comprehensive trade and investment agreement between the European Union and the United States of America. This Master's thesis applies Robert D. ...
  • Proměny přístupu federální vlády vůči původním obyvatelům Kanady za vlády Pierra Elliota Trudeaua 

   Fátorová, Eliška (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Canada is one of the countries dealing with the conflict of Aboriginal peoples and newcomers from Europe. Canadian government has been applying a concept of assimilation of Aboriginal peoples for decades but without success. ...
  • Provincial Involvement in Canadian Immigration Policy Making: The Case of Ontario 

   Georgievová, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 29. 1. 2013
   Kanadský federální systém se od ostatních liší svou asymetrií a převahou výkonné moci na úkor moci zákonodárné - v této souvislosti se mluví o tzv. asymetrickém a exekutivním federalismu. V důsledku toho jsou provincie ...
  • Provincial Involvement in Canadian Immigration Policy Making: The Case of Ontario 

   Clark, Olga (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 22. 10. 2013
   Kanadský federální systém se od ostatních liší svou asymetrií a převahou výkonné moci na úkor moci zákonodárné - v této souvislosti se mluví o tzv. asymetrickém a exekutivním federalismu. V důsledku toho jsou provincie ...
  • Přístup ke střelným zbraním v Kanadě během vlády premiéra Stephena Harpera (2006-2015) 

   Sochor, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   This bachelor thesis deals with the change of argument in the debate of gun control issue in Canada during Stephen Harper's governance. Gun control approach in Canada went through significant changes throughout the history. ...
  • Quebecká integrační politika od tiché revoluce do současnosti 

   Pluhařová, Jana (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 20. 6. 2012
   Tato bakalářská práce se zabývá quebeckou integrační politikou od tiché revoluce do současnosti. Analyzuje dynamiku mezi imigrací, identitou a integrací v Quebeku a pohlíží na identitu jako hlavního hybatele tvorby quebecké ...
  • Reforma kanadského azylového systému 

   Staňková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2012)
   Date of defense: 27. 6. 2012
   Diplomová práce Reforma kanadského azylového systému pojednává o uprchlické problematice v Kanadě. Kanadská uprchlická politika je kontroverzním tématem prakticky od jejího prvního přijetí v 70. letech 20. stol. Kanadský ...
  • Reforma kanadského imigračního systému 2008-2014: trvalá ekonomická migrace 

   Koudelková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   Bakalářská práce "Reforma kanadského imigračního systému 2008-2014: trvalá ekonomická migrace" se zabývá důvody, které kanadskou federální vládu v letech 2008-2014 vedly k opuštění bodového systému výběru kvalifikovaných ...
  • Role Grónska a Nunavutu v mezinárodních vztazích v letech 1979-2009 

   Zettlitzerová, Radka (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 21. 1. 2013
   Grónsko a Nunavut jsou území s určitou mírou samosprávy. Grónsko získalo svůj autonomní statut v roce 1979, když vstoupil v platnost Zákon o grónské samosprávě, a v případě Nunavutu se tak stalo s jeho vznikem v roce 1999 ...
  • The Special Canadian-Cuban Relations under Prime Minister Diefenbaker 

   Valdajeva, Božena (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Diplomová práce s názvem "Speciální kanadsko-kubánské vztahy za vlády kanadského předsedy vlády Diefenbakera" zkoumá kořeny kanadsko-kubánských vztahů za dob kanadského předsedy vlády Diefenbakera. Přestože je většinou ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV