• Dramatická výchova a literární příběh v mateřské škole - v díle Zdeňka Svěráka 

   Čiháková, Julie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 11. 1. 2012
   Diplomová práce se zabývá možnostmi uplatnění díla Zdeňka Svěráka v dramatické výchově v mateřské škole. V teoretické části jsou shrnuty informace o životě a díle Zdeňka Svěráka a poznatky o možnostech využití literárního ...
  • Dramatická výchova jako cesta k poznávání literatury 

   Samotánová, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
   Zapojení dramatické výchovy do výuky na základních školách patří ke stále více diskutovaným tématům současného vzdělávání. Tato diplomová práce se zabývá především využitím dramatické výchovy jako podpůrné učební metody ...
  • Metody a techniky dramatické výchovy jako prostředky osobnostního a sociálního vývoje předškolních dětí 

   Viktorinová, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Bakalářská práce se zabývá vývojem dítěte předškolního věku a některými specifiky tohoto období. Zkoumá možnosti osobnostního a sociálního rozvoje prostřednictvím metod a technik dramatické výchovy. Konkrétně v osobnostní ...
  • Možnosti využití metod a technik dramatické výchovy v mateřské škole a v lesní mateřské škole 

   Zemanová, Bohuslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   The aim of my bachelor thesis is to find out how methods and drama techniques apply both in forest kindergartens and in common kindergartens. The theoretical part aims at the characteristics of a preschool child and drama ...
  • Možnosti využití obrázkové knihy v dramatické výchově pro předškolní věk 

   Hlavsová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 13. 9. 2018
   This thesis disscusses whether preschool drama education methods can be used in working with Bilderbuch picture books. The theoretical part defines preschool age, general drama education principals and the important role ...
  • Využití metod dramatické výchovy ve druhé třídě základní školy 

   Nedvědilová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 5. 2016
   Téma mé práce jsem si vybrala ze dvou, pro mne důležitých důvodů. Prvním je, že pro mnoho lidí a bohužel i učitelů je práce s dramatickou výchovou v běžných hodinách určitým problémem a dramatická výchova se stává stále ...
  • Využití prvků dramatické výchovy pro osvojení písně v mateřské škole 

   Skipalová, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 10. 1. 2017
   Bakalářská práce je zaměřena na efektivní osvojení hudební a obsahové stránky písně předškolními dětmi. Práce si klade za cíl dokázat, že za pomoci vybraných metod dramatické výchovy, ve spojení s hlasovou a hudební výchovou, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV