Now showing items 1-20 of 120

  • Adaptace dítěte s poruchou autistického spektra do MŠ a možnosti její podpory 

   Defence status: DEFENDED
   Völklová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 31. 5. 2021
   The diploma thesis is dedicated to the adaptation processes of a preschool child with an autistic spectrum disorder on the preschool environment. The thesis is divided into a theoretical part and an empirical part. The ...
  • Alternativní komunikace u dětí s postižením 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vrabcová, Simona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 1. 2015
  • Alzheimerova nemoc - domácí a institucionální péče 

   Defence status: DEFENDED
   Kňavová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 26. 5. 2021
  • Analyticko-syntetická metoda nácviku čtení a výskyt dyslexie u žáků základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Hybnerová, Iva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 17. 9. 2018
   The theoretical part of the bachelor thesis includes knowledge gained from selected specialized literature dealing mainly with the topic of specific learning disabilities and especially with problems of dyslexia. There are ...
  • Aplikace podpůrných opatření ve vzdělávání žáků s dysgrafií z pohledu učitele na 2. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Smíšková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 9. 2020
   Diploma thesis deals with application of supportive measures in the education of pupils with dysgraphia from the perspective of teachers at the second stage of primary school. It aims to a recommendation that a teacher can ...
  • Aplikovaná behaviorální analýza u dítěte s PAS - kazuistika 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Univerzita Karlova Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2018 Kateřina Šťastná Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikovaná behaviorální analýza u dítěte s PAS - kazuistika ...
  • Diagnostika školní zralosti 

   Defence status: DEFENDED
   Šachová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 14. 9. 2015
   Anotace: Diplomová práce charakterizuje současnou mateřskou a základní školu, ukazuje základní metody a formy spolupráce těchto institucí a poukazuje na to, jak usnadnit dětem přechod z preprimárního do primárního vzdělávání. ...
  • Diagnostika školní zralosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vondráčková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Tato diplomová práce se zabývá diagnostikováním školní zralosti při zápisech k povinné školní docházce. V práci jsou vymezeny pojmy školní zralost, školní připravenost, zápis k povinné školní docházce, odklad školní docházky ...
  • Diagnostika školní zralosti 

   Defence status: DEFENDED
   Fuchsová, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 9. 2014
   Diagnostika školní zralosti Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na problematiku školní zralosti a její diagnostiku u dětí v předškolním věku. V teoretické části jsou obsaženy základní informace o vývoji dítěte v předškolním ...
  • Diagnostika školní zralosti v oblasti zrakového a sluchového vnímání 

   Defence status: DEFENDED
   Barešová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 1. 2018
   Diplomová práce se zabývá problematikou školní zralosti v oblasti zrakového a sluchového vnímání a její diagnostikou u dětí v posledním roce předškolního vzdělávání. Teoretická část obsahuje charakteristiku vývoje dítěte ...
  • Diagnostika školní zralosti v základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Benešová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Tato práce se zabývá oblastí školní zralosti, jaké jsou její složky a jak probíhá diagnostika této oblasti u zápisu dětí do první třídy základní školy. Nedílnou součástí je také charakteristika vývoje dítěte v předškolním ...
  • Diagnostika zrakového vnímání v předškolním věku ve vztahu k osvojování školních dovedností 

   Defence status: DEFENDED
   Milanovská, Lýdia (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 9. 2013
  • Dopady legislativních změn na poskytování služeb asistenta pedagoga na ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Boháčová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
  • Fenomén zdravotního postižení a jeho obraz v tištěných médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Opočenská, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   NÁZEV: Fenomén zdravotního postižení a jeho obraz v tištěných médiích AUTOR: Lenka Opočenská KATEDRA Katedra speciální pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Lenka Felcmanová ABSTRAKT: Diplomová práce "Fenomén zdravotního postižení ...
  • Feuersteinova metoda instrumentálního obohacování v předškolním vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Baštová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Diplomová práce se zabývá metodou instrumentálního obohacování Reuvena Feuersteina, jejím zavedením a využitím v instituci předškolního vzdělávání. Cíle diplomové práce jsou zaměřeny na poskytnutí vhledu mezi aspekty, které ...
  • Hodnocení individualizovaného přístupu žáků se specifickými poruchami učení na druhém stupni základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Vacková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Hodnocení rozvoje dětí s kombinovaným postižením se zaměřením na rozvoj dílčích funkcí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Soukupová, Vladislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   The thesis discusses the issue of multiple handicaps, and partial functions development, in children. The thesis is divided into two parts - theoretical and practical. There is an initial description of individual types ...
  • Hodnocení státní maturitní zkoušky z cizího jazyka se zaměřením na potřeby žáků se specifickými poruchami učení 

   Defence status: DEFENDED
   Vráblíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Předkládaná bakalářská práce obsahuje shrnutí základních poznatků, které se týkají specifických poruch učení, s užším zaměřením na dyslexii a dysortografii. Jsou v ní uvedeny informace o historii a současné podobě maturitní ...
  • Hyperaktivní děti v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Tálašová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 5. 2016
   TÁLAŠOVÁ, Petra. Hyperaktivní děti v mateřské škole. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 90 s. Diplomová práce. Diplomová práce se zabývá hyperaktivními dětmi v mateřské škole. Teoretická část práce se ...
  • Implementace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova do dílen čtení 

   Defence status: DEFENDED
   Saňáková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 7. 9. 2021
   Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a výzkumnou. Teoretická část je věnována dílnám čtení, konkrétně jejich významu a průběhu. Jedná se o metodu výuky, která rozvíjí čtenářské dovednosti a vytváří ve ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV