• Aplikace Laplaceovy transformace a HPM (Homotopy perturbation method) pro řešení Burgersovy rovnice 

   Defence status: DEFENDED
   Chaloupka, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Bakalářská práce se zabývá metodou homotopie pro řešení různých druhů funkcionálních rovnic. V úvodu je metoda zformulována. V první kapitole je pak užití na několika typech funkcionálních rovnic. Ve druhé kapitole se ...
  • Application of the Dijkstra's Algorithm in the Pedestrian Flow Problem 

   Defence status: DEFENDED
   Petrášová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 6. 2016
   Cílem práce je řešení rovnic proudění chodců jako systému tvořeného eikonálovou rovnicí a hyperbolickým systémem prvního řádu s pravou stranou. Uvedený hyperbolický systém se skládá z rovnice kontinuity a Eulerových rovnic ...
  • Klasické a slabé řešení Burgersovy rovnice 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušová, Hana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
  • Numerical Analysis of Partial Differential Equations with Applications in Mathematical Modeling 

   Defence status: DEFENDED
   Havle, Oto (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Numerical Solution of the Three-dimensional Compressible Flow 

   Defence status: DEFENDED
   Kyncl, Martin (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Title: Numerical Solution of the Three-dimensional Compressible Flow Author: Martin Kyncl Department: Department of Numerical Mathematics Supervisor: Doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc. Abstract: This thesis deals with a fluid ...
  • Numerická analýza problému polydisperzní sedimentace 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořák, Daniel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 22. 6. 2012
   Práce se zabývá formulací problému polydisperzní sedimentace ve tvaru soustavy parciálních diferenciálních rovnic hyperbolického typu a studiem problematiky určení vlastních čísel Jacobiho matice funkce toku. Vycházíme ze ...
  • Numerické řešení stlačitelného proudění 

   Defence status: DEFENDED
   Záhorová, Zuzana (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
  • On the Dijkstra's algorithm in the pedestrian flow problem 

   Defence status: DEFENDED
   Petrášová, Tereza (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Title: On the Dijkstra's algorithm in the Pedestrian Flow Problem Author: Tereza Petrášová Department: Department of Numerical Mathematics Supervisor: doc. RNDr. Jiří Felcman, CSc., Department of Numerical Mathe- ...
  • On the fastest path in the pedestrian flow problem 

   Defence status: DEFENDED
   Zeman, Jiří (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 14. 9. 2017
   Práce se zabývá makroskopickým modelem proudění chodců. Ukazuje, jak spolu souvisejí dvě možné definice směru, kterým se chodec za- mýšlí vydat. Jedna z nich je založena na minimalizaci jistého funkcionálu a druhá na ...
  • Počítačová simulace a numerická analýza problémů stlačitelného proudění 

   Defence status: DEFENDED
   Kubera, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   The thesis deals with the construction of an adaptive 1D and 2D mesh in the framework of the cell- centered finite volume scheme. The adaptive strategy is applied to the numerical solution of problems governed by the Euler ...
  • Počítačová simulace radiobiologického účinku kyslíku 

   Defence status: DEFENDED
   Havle, Oto (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 5. 6. 2006
   Exposing a live cell to ionizing radiation can lead to cell inactivation. Oxygen and other chemical substances soluted in the internal environment of a cell participate in various chemical reactions during the chemical ...
  • Schémata typu ADER pro řešení rovnic mělké vody 

   Defence status: DEFENDED
   Monhartová, Petra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 9. 2013
   V předložené práci studujeme numerické řešení rovnic mělké vody. Zavádíme vektorový zápis rovnic zákonů zachování a z nich odvodíme rovnice mělké vody (SWE). Uvádíme jejich zjednodušené odvození, zápis a nejdůležitější ...
  • Schémata typu Moving Mesh pro řešení nestacionárních úloh 

   Defence status: DEFENDED
   Kadrnka, Libor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
  • Well-balanced schémata a jejich aplikace 

   Defence status: DEFENDED
   Kadrnka, Libor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2010)
   Date of defense: 7. 9. 2010
   V předložené práci jsou podrobně odvozeny rovnice pro mělkou vodu a studovány jejich hlavní vlastnosti. Definujeme tzv. well-balanced schémata k jejich numerickému řešení. Popíšeme a implementujeme konkrétní well-balanced ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV