• Aplikace skupiny chitinozoa pro stratigrafické účely 

   Defence status: DEFENDED
   Vodička, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 16. 9. 2009
  • Asociace turonských ježovek lokality Nebužely (Česká křídová pánev) 

   Defence status: DEFENDED
   Bartušková, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 9. 2020
   Náplní předložené diplomové práce je morfologická studie a taxonomická analýza drobných, pravidelných i nepravidelných ježovek nalezených na lokalitě Nebužely; na této lokalitě jsou odkryty klastické sedimenty teplického ...
  • Chitinozoa nejvyššího ludlow pražské pánve a jejich význam pro korelace a vývoj faun napříč kozlowskii/lau eventem 

   Defence status: DEFENDED
   Vodička, Jakub (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Dva profily, Všeradice a Kosov, představují sedimentární sledy s kontinuální sedimentací situované v pražské pánvi. Detailní výzkum, zaměřený na skupinu chitinozoa, v úrovni graptolitové zóny N. kozlowskii, dosud chyběl ...
  • Eocrinoidní ostnokožci ze středního kambria barrandienské oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Nohejlová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 9. 2017
   Předkládaná disertační práce se zabývá problematikou eocrinoidních ostnokožců z oblasti Barrandienu (příbramsko-jinecká pánev, střední kambrium - drum). Práce se skládá z pěti samostatných publikací a úvodní části, která ...
  • Hyoliti Barrandienu 

   Defence status: DEFENDED
   Valent, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 23. 3. 2011
   of Mgr. Martin Valent doctoral thesis Hyoliths of the Barrandian Area The submitted Ph.D. thesis summarizes recent information on comparatively poorly known group of invertebrates - the hyoliths. The first part of the ...
  • Morfologická variabilita vybraných druhů kambrických akritarch 

   Defence status: DEFENDED
   Tonarová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 30. 5. 2006
  • Morfologie "genálních cék" vybraných trilobitů barrandienské oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Vyhnánková, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Termín "genální céka" označuje větvící se a anastomózující žilky v prostoru pevných a volných lící a preglabelárního pole, v různé míře zachované na hlavových štítech některých trilobitů, včetně trilobitů z barrandienské ...
  • Ontogenetický vývoj eokrinoidních ostnokožců kambria barrandienské oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Nohejlová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Předkládaná diplomová práce představuje první studii zaměřenou na ontogenetický vývoj eokrinoidních ostnokožců z České republiky. Práce Parsleyho (2012) o ontogenezi rodu Gogia z jižní Číny představuje vzorovou studii. ...
  • Ontogeneze trilobitů 

   Defence status: DEFENDED
   Laibl, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 9. 2010
   Práce shrnuje současný stav znalostí o ontogenezi trilobitů. V úvodních kapitolách popisuji základní morfologii a anatomii trilobitů a rovněž zmiňuji jejich ekologii, výskyt a potravní strategie. Ve vlastní části mé práce ...
  • Ontogeny of selected taxa of middle Cambrian trilobites and agnostoids of the Barrandian area 

   Defence status: DEFENDED
   Laibl, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 5. 2017
   Předkládaná práce se zabývá ontogenezí trilobitů a agnostidů, pocházejících ze skryjsko- týřovické a příbramsko-jinecké pánve (Kambrium, Barrandien, Český masiv). Práce je prezentována jako soubor čtyř samostatných článků, ...
  • Přehled fylocaridních korýšů barrandienské oblasti 

   Defence status: DEFENDED
   Šilinger, Matěj (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Práce je zaměřena na přehledné shrnutí současných znalostí o klasifikaci a stratigrafickém rozšíření fylocaridních korýšů v ordovických až devonských sedimentech barrandienské oblasti. Součástí práce je revize systematického ...
  • Revize ontogeneze trilobita Sao hirsuta Barrande, 1846 z kambria ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Laibl, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Solenopleuridní trilobit Sao hirsuta Barrande, 1846 je známý ze sedimentů "středního" kambria České Republiky, Německa a Španělska. Je jedním z prvních trilobitů, u kterého byl detailně popsán ontogenetický vývoj (Barrande, ...
  • SCF in Lower Palaeozoic sediments of the Barrandian area 

   Defence status: DEFENDED
   Kovář, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 15. 9. 2020
   1 Abstrakt ‚Small carbonaceous fossils' (SCFs) je pojem, který byl zaveden v posledních letech k popisu organických zkamenělin mikroskopických až mesoskopických rozměrů. SCFs jsou typicky získávány z horninových vzorků za ...
  • Skolekodonti barrandienského siluru 

   Defence status: DEFENDED
   Tonarová, Petra (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 12. 2012
   Scolecodonts (= jaws of the polychaete worms) have always been a relatively neglected group of microfossils. In the Prague Basin (Czech Republic), only two major studies exclusively focused on scolecodonts have been ...
  • "Small carbonaceous fossils (SCFs)": současný stav studia 

   Defence status: DEFENDED
   Kovář, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   Tato práce se zabývá problematikou Small carbonaceous fossils (SCF). V první části práce je pojem SCF definován a následně jsou představeny palynologické macerační metody užívané k jejich získávání z horninových vzorků a ...
  • Současný stav poznání ježovek české křídové pánve 

   Defence status: DEFENDED
   Bartušková, Nikola (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   Tato práce je zaměřena na vypracování přehledu současného stavu zpracování ježovek české křídové pánve. V první části jsou shrnuty základní informace o české křídové pánvi, včetně chronostratigrafického, litostratigrafického ...
  • Společenstva Chitinozoí na vybraných silurských profilech v Barrandienu (Pražská pánev, ČR) 

   Defence status: DEFENDED
   Morávek, Radek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 28. 5. 2010
  • Systematika eokrinoidních ostnokožců 

   Defence status: DEFENDED
   Nohejlová, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 17. 6. 2011
   Tato práce se zabývá systematikou eokrinoidních ostnokožců, ale také jejich morfologií a zařazením skupiny do systému ostnokožců. V práci jsou zpracovány dvě teorie týkající se systematiky eokrinoidních ostnokožců. První ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV