• Hugo Grotius 

   Defence status: DEFENDED
   Gajdušek, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2007)
   Date of defense: 11. 4. 2007
  • Korporativní systém fašistické Itálie 

   Defence status: DEFENDED
   Zusková, Alena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 3. 2010
   73 6. Závěr Mussolini a jeho propagandisté tvrdili, že fašistický korporativní stát vlastně překonal jak kapitalismus s jeho extrémním liberalismem, tak socialismus. Zastánci korporativních teorií, jakým byl například ...
  • Lex Aquilia a římský delikt damnum iniuria datum 

   Defence status: DEFENDED
   Svátek, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 29. 9. 2020
   I Lex Aquilia and delict damnum iniuria datum of roman law Abstract The subject of this thesis is the Lex Aquilia and the delict of unlawfully caused damage (damnum iniuria datum) contained in this law. The aim of the ...
  • Magistratury v antickém Římě za období principátu 

   Defence status: DEFENDED
   Marek, Richard (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 12. 2019
   Název práce: Magistratury v antickém Římě za období principátu Cílem této práce bylo podat systematický přehled podoby císařské administrativy a dvorských kanceláří Římské říše za období principátu, tedy necelých prvních ...
  • Majetkové poměry manželů v době císařů Augusta a Justiniána I. 

   Defence status: DEFENDED
   Juklíčková, Klára (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 25. 9. 2019
   Majetkové poměry manželů v době císařů Augusta a Justiniána I. Abstrakt Tématem diplomové práce jsou majetkové poměry manželů v římském právu za dob vlády císařů Augusta a Justiniána I. Manželství je obecně důležitým právním ...
  • Pojetí právní subjektivity a deliktní způsobilosti v římském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Bayer, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 1. 12. 2014
   This dissertation examines legal subjectivity, legal capacity and delictual capacity in Roman law. The first part of the dissertation - legal subjectivity in Roman law - introduces the concept of legal subjectivity of ...
  • Pojetí právní subjektivity v římském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Bayer, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 5. 2010
   Závěr Ač teoretický koncept právní subjektivity v dobách rozkvětu římské říše ještě zdaleka rozpracován nebyl, téma právní subjektivity, se prolíná značnou částí římského práva. Prakticky celé římské právo osob je nerozlučně ...
  • Postavení krále podle Konstitucí z Melfi 

   Defence status: DEFENDED
   Frdlíková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 28. 11. 2016
   Hlavním předmětem této diplomové práce je, jak vyplývá z názvu, popis a zhodnocení výsadního postavení panovníka Sicilského království, Fridricha II Štaufského, které mu přiznávala jedna z nejvýznamnějších právních památek ...
  • Právní úprava manželství podle římského práva 

   Defence status: DEFENDED
   Platzerová, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 3. 5. 2010
  • Společné legislativní projekty skandinávských zemí v 19. a 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV