• Cultural Diversity and its Protection in International Law 

   Defence status: DEFENDED
   Hendrychová, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 1. 2016
   Diplomová práce Kulturní rozmanitost a její ochrana v mezinárodním právu se zabývá pojmem kulturní rozmanitosti v kontextu mezinárodního práva a zkoumá různé nástroje její ochrany. Ačkoliv je téma kulturní rozmanitosti pro ...
  • Dětská nucená práce z pohledu mezinárodního práva 

   Defence status: DEFENDED
   Urbanová, Ladislava (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 29. 6. 2016
   7. SHRNUTÍ Diplomová práce zpracovává problematiku dětské nucené práce, její vymezení a prostředky dané mezinárodním právem k boji proti dětské nucené práci. Cílem práce je ujasnit pojem dětské nucené práce z pohledu ...
  • Doktrína ,,unwilling or unable" a její vývoj v mezinárodním právu 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Anna (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 23. 6. 2021
   The unwilling or unable doctrine and its development in international law Abstract The unwilling or unable doctrine represents a response of the international community to the increasing presence of non-state actors in ...
  • Ekonomické nástroje v mezinárodních smlouvách o ochraně životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Hlaváčová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 10. 2014
   Diplomová práce se zabývá užitím ekonomických nástrojů v mezinárodních smlouvách o ochraně životního prostředí a jejich vztahem k mezinárodnímu ekonomickému právu. Cílem práce je analyzovat možnosti užití ekonomických ...
  • Humanitárna intervencia a zodpovednosť za ochranu v čase sýrskej krízy 

   Defence status: DEFENDED
   Hrčková, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Cieľom práce je analyzovať koncepty humanitárnej intervencie a zodpovednosti za ochranu (R2P), so zvláštnym dôrazom na ich vývoj vo svetle prebiehajúcej sýrskej krízy. Text sa zaoberá postupným prechodom od humanitárnej ...
  • Jurisdikční aspekty potírání pirátství 

   Defence status: DEFENDED
   Menšík, Matyáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 11. 2013
   Jurisdikční aspekty potírání pirátství Tato práce se zabývá jurisdikčními aspekty potírání pirátství v moderním mezinárodním právu. Po krátkém úvodu přibližujícím roli pirátství v průběhu historie, popisujícím moderní ...
  • Mezinárodněprávní aspekty zhroucení státu 

   Defence status: DEFENDED
   Kostínek, Lukáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   International Legal Aspects of State Failure The phenomenon of failed states is one of the great issues in our contemporary world. International public law does not take it into consideration and still, it exists. Whether ...
  • Mimořádná vydávání (Extraordinary Renditions) a lidská práva 

   Defence status: DEFENDED
   Švepeš, Petr (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 1. 2013
   Mimořádná vydávání (Extraordinary Renditions) a lidská práva Ing. Petr Švepeš Tématem diplomové práce jsou mimořádná vydávání, resp. mimořádná předávání (Extraordinary Renditions) jako fenomén boje proti terorismu a jejich ...
  • New IHL Framework for Cyber Warfare 

   Defence status: DEFENDED
   Knopová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 30. 11. 2016
   NOVÝ MHP RÁMEC PRO KYBERNETICKOU VÁLKU - ABSTRAKT Inspirována rostoucím počtem odhalených kybernetických útoků mířených na veřejné a vládní zařízení a instituce, tato diplomová práce si klade za cíl poodhalit stěžejní ...
  • Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním právu trestním 

   Defence status: DEFENDED
   Ryška, Ivan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 4. 2017
   Resumé a klíčová slova Diplomová práce: Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním právu trestním Resumé Smyslem této diplomové práce je především ukázat, jak se posupně vyvíjelo pojetí ochrany kulturního dědictví v ...
  • Odškodňování obětí v kontextu mírových operací mezinárodních organizací 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 9. 2017
   This diploma thesis deals with the compensation of victims in the peace operations of international organizations. The issue of compensation to victims in the context of peace operations of international organizations is ...
  • Pozitivní závazky státu vyplývající z čl. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv se zaměřením na osoby se zdravotním postižením 

   Defence status: DEFENDED
   Pastorek, Štěpán (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Pozitivní závazky státu vyplývající z čl. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv se zaměřením na osoby se zdravotním postižením Absolutní zákaz mučení a špatného zacházení je jasně zakotven v článku 3 Evropské úmluvy o ...
  • Předběžná opatření uplatňovaná mezinárodními soudy a kvazisoudními orgány v oblasti lidských práv 

   Defence status: DEFENDED
   Hodysová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Předběžná opatření uplatňovaná mezinárodními soudy a kvazisoudními orgány v oblasti lidských práv Resumé V případě ohrožení lidských práv by měla následovat rychlá reakce autority, která se případem zabývá. Předběžná ...
  • Předběžná opatření v oblasti mezinárodního práva lidských práv 

   Defence status: DEFENDED
   Zaydlar Hodysová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 12. 2020
   Předběžná opatření v oblasti mezinárodního práva lidských práv Abstrakt V případě ohrožení lidských práv by měla následovat rychlá reakce autority, která se případem zabývá. Předběžná opatření mohou být užitečným nástrojem, ...
  • Regionální a subregionální ochrana lidských práv v Africe 

   Defence status: DEFENDED
   Demuthová, Tereza (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 19. 2. 2014
   This thesis concentrates on the theme of regional and subregional protection of human rights in Africa. Firstly, it tries to give a summary of the system of human rights protection within the African Union and its evolution ...
  • Regionální a subregionální ochrana lidských práv v Africe 

   Defence status: DEFENDED
   Pomahač, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 29. 5. 2014
   Tato diplomová práce popisuje africký lidskoprávní systém na regionální i subregionální úrovni a snaží se o zhodnocení jeho efektivity. Důležitá část této práce je věnována soudním a kvazisoudním rozhodnutím, které byly ...
  • Udržování mezinárodního míru a bezpečnosti na africkém kontinentu oblastními dohodami a orgány (se zaměřením na mírové operace) 

   Defence status: DEFENDED
   Fencl, Ivan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 5. 12. 2018
   Udržování mezinárodního míru a bezpečnosti oblastními dohodami a orgány na africkém kontinentu (se zaměřením na mírové operace) Abstrakt Práce je zaměřena na problematiku mírových operací regionálních a sub-regionálních ...
  • Vojenská intervence na pozvání nebo se souhlasem státu 

   Defence status: DEFENDED
   Hruban, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 18. 11. 2020
   V ČESKÉM JAZYCE NÁZEV PRÁCE: Vojenská intervence na pozvání nebo se souhlasem státu ABSTRAKT: Cílem této práce je jednak vymezit obecnější kritéria pro to, jak by měla vypadat intervence na pozvání, aby byla v souladu s ...
  • Vývoj a současný stav právní úpravy žoldnéřství 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Jonáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 23. 9. 2015
   Vývoj a současný stav právní úpravy žoldnéřství Tato práce se zabývá problematikou žoldnéřství, vývojem pojmu žoldnéř a postavením žoldnéřů z hlediska mezinárodního práva. Obsahuje analýzu klíčových mezinárodních úmluv, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV