• Nápravná opatření v ochraně životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Krykorková, Markéta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Předkládaná práce si kladla za cíl rozbor nápravných opatření z oblasti ochrany životního prostředí nejprve obecně z pohledu právní teorie a následně konkrétně rozborem jednotlivých ustanovení upravujících nápravná opatření ...
  • Právní aspekty EMAS v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Skřivánková, Michaela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 24. 1. 2022
   Právní aspekty EMAS v České republice Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou "Právní aspekty EMAS v České republice". Hlavním cílem této diplomové práce je EMAS charakterizovat, analyzovat jeho právní aspekty, a to jak ...
  • Právní aspekty územních systémů ekologické stability 

   Defence status: DEFENDED
   Hanák, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 25. 10. 2022
   The Legal aspects of teritorial systems ecological stability Abstract The main topic of this thesis is "Legal aspects of territorial systems of ecological stability". The thesis is divided into 6 chapters, where the first ...
  • Právní úprava ochrany zemědělského půdního fondu 

   Defence status: DEFENDED
   Knettigová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 30. 5. 2022
   This diploma thesis deals with the issue of protection of agricultural land fund in order to define the various legal instruments and try to evaluate the current legislation in relation to the protection of quality and ...
  • Princip znečišťovatel platí v právu životního prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Kundratová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 20. 9. 2021
   Princip znečišťovatel platí v právu životního prostředí Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá právním principem "znečišťovatel platí", jakožto jedním z nejvýznamnějších a nejvlivnějších principů práva životního prostředí. ...
  • Udržitelný rozvoj území jako jeden z cílů územního plánování ve stavebním zákoně 

   Defence status: DEFENDED
   Lubská, Krystiana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2022)
   Date of defense: 28. 6. 2022
   Sustainable development of the territory as one of the goals of spatial planning in the Building Act Abstract Spatial planning has a major impact on sustainable use of land. In relation to sustainability, land can be ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV