• Biogeografie pantropické čeledi Costaceae 

   Defence status: DEFENDED
   Böhmová, Alžběta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Cílem této práce je popsat a zhodnotit dosavadní poznatky o rozšíření a evoluci čeledi Costaceae, která je charakteristická svým pantropickým rozšířením s centrem diverzity v Jižní a Střední Americe. V současnosti tato ...
  • Biogeografie zázvorovitých z podčeledi Alpinioideae 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavatá, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 31. 5. 2012
   Tato práce si klade za cíl shrnout současné poznatky o rozšíření podčeledi Alpinioideae a navrhnout možné vzorce rozšíření a disperze jednotlivých druhů, a to zejména pro jihovýchodní Asii, kde se nalézá většina druhů. ...
  • Dálkové šíření semen v řekách 

   Defence status: DEFENDED
   Krajníková, Anežka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Cílem této bakalářské práce je shrnout dosavadní metody použité při výzkumu šíření říčních rostlin. Všeobecně všech druhů rostlin, které se mohou šířit vodním korytem a to ve vodním sloupci, či po dně. Bakalářská práce je ...
  • Ekologické důsledky polyploidizace u mokřadní rostliny šmelu okoličnatého (Butomus umbellatus) 

   Defence status: DEFENDED
   Rydlo, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Cílem této práce bylo srovnat environmentální požadavky, morfologické a biologické vlastnosti diploidního a triploidního cytotypu mokřadní rostliny šmelu okoličnatého (Butomus umbellatus) v oblasti Východoslovenské nížiny, ...
  • Evoluce bříz z okruhu Betula pendula a B. pubescens: morfologické a molekulární zhodnocení 

   Defence status: DEFENDED
   Kaněra, Lukáš (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 6. 2015
   Rod bříza (Betula) zahrnuje dřeviny, které rostou po téměř celé severní polokouli. Jsou intenzivně zkoumány již od 2. poloviny 19. století a bylo popsáno několik desítek druhů. Během času byl tento rod rozdělen do několika ...
  • Evoluce velikosti genomu v čeledi Costaceae 

   Defence status: DEFENDED
   Böhmová, Alžběta (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 6. 2016
   Variabilita ve velikosti genomu dosahuje u rostlin velkého rozpětí; u krytosemenných rostlin může být toto rozpětí až 2400-násobné. Proto častým předmětem studia je snaha vysvětlit tyto rozdíly v mnoha kontextech. Jedním ...
  • Evoluce velikosti genomu v čeledi Zingiberaceae 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Cílem této práce je zhodnotit dosavadní poznatky o evoluci velikosti genomu a podrobněji se věnovat jeho studiu ve fylogenetickém kontextu. U krytosemenných rostlin nacházíme široké rozpětí C-hodnot (1C = 0,63 pg ? 1C = ...
  • Evoluce velikosti genomu v rodě Globba (Zingiberaceae) 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Monika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2012)
   Date of defense: 17. 9. 2012
   Variabilita velikosti genomu dosahuje u rostlin několika řádů i v rámci poměrně příbuzných skupin. Studiem velikosti genomu ve fylogenetickém kontextu je dosahováno zajímavých výsledků charakterizující evoluci jednotlivých ...
  • The evolution of Elettariopsis (Zingiberaceae) 

   Defence status: DEFENDED
   Hlavatá, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 9. 2014
   Tato práce si klade za cíl podat komplexní vhled do problematiky rodu Elettariopsis Baker, posledního nerevidovaného rodu v podčeledi Alpinioideae (Zingiberaceae). Na sekvenčních datech z úseků ITS, matK, a DCS jsou provedeny ...
  • Evolution of Indian Curcuma L. 

   Defence status: DEFENDED
   Záveská, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
  • Fylogeografie a možnosti šíření vodních klonálních rostlin 

   Defence status: DEFENDED
   Zeisek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 5. 2007
  • Fylogeografie a šíření stulíku žlutého (Nuphar lutea) 

   Defence status: DEFENDED
   Zeisek, Vojtěch (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 22. 9. 2009
  • Homoploid hybrid speciation in closely related taxa of wetland plants 

   Defence status: DEFENDED
   Píšová, Soňa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 27. 9. 2018
   7 Souhrn Mokřadní rostliny sdílí několik společných vlastností jako je klonalita, opylování větrem a samoopylování, které usnadňují hybridizaci, zvláště u komplexů blízce příbuzných taxonů. V této práci byl zkoumán komplex ...
  • Hybridizace orobinců Typha latifolia a T. angustifolia 

   Defence status: DEFENDED
   Mašterová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2013)
   Date of defense: 27. 5. 2013
   Tato práce se zabývá hybridizací dvou druhů orobinců, Typha latifolia (orobinec širokolistý) a T. angustifolia (o. úzkolistý), na území České republiky. Cílem této práce bylo zjistit, jak často dochází k hybridizaci T. ...
  • Ohrožení jabloně lesní hybridizací s jabloní domácí 

   Defence status: DEFENDED
   Portl, Jiří (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tato bakalářská práce má za úkol shrnout všechny známé informace o hybridizaci (antropohybridizaci) jabloně lesní s jabloní domácí. Práce se dále zabývá převážné genetickými a morfometrickými metodami, které zatím byly při ...
  • Optimalizace extrakce DNA z rostlinného materiálu pro následné PCR metody 

   Defence status: DEFENDED
   Kučabová, Veronika (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 11. 9. 2008
  • Ovlivnění genetické diverzity rákosových porostů strukturou říčních systémů 

   Defence status: DEFENDED
   Fuxová, Gabriela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Řada rostlinných druhů je vázána na biotopy související s říčním prostředím nebo krajinou ovlivňovanou řekami. Říční systémy vytváří v ekosystémech významné lineární koridory a přímo nebo nepřímo ovlivňují rozšíření řady ...
  • Phylogenetic Studies in the Polyploid Genus Curcuma L. 

   Defence status: DEFENDED
   Záveská, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 10. 2014
   1 Phylogenetic Studies in the Polyploid Genus Curcuma L. SUMMARY Curcuma is genetically one of the most complex genera within the tropical family Zingiberaceae, with hybridization and polyploidization being the major forces ...
  • Postglaciální historie populací Carex pilosa s přihlédnutím k jejich demografii 

   Defence status: DEFENDED
   Rejzková, Eva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2006)
   Date of defense: 20. 9. 2006
  • Rozsah a dynamika hybridizace orobinců Typha latifolia a T. angustifolia - rozdíly mezi Evropou a Severní Amerikou 

   Defence status: DEFENDED
   Mašterová, Helena (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Mezidruhová hybridizace je u rostlin velmi rozšířený jev, který hraje důležitou roli v evoluci. Může vést ke vzniku nových druhů a je považována za jeden z procesů, který se podílí na vzniku invaznosti. V Severní Americe ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV