Now showing items 1-20 of 30

  • Agregabilita trombocytů indukovaná nízkými koncentracemi ADP a epinefrinu u pacientek s karcinomem prsu. 

   Defence status: DEFENDED
   Razimová, Jana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   Background: Thrombosis is an important cause of morbidity and mortality in cancer patients. There are many blank spaces in our knowledge on the pathogenesis of cancer associated thrombosis. The sticky platelet syndrome is ...
  • Detekce exprese antigenu CD56 u pacientů s morfologickým nálezem LGL v periferní krvi. 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Irena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Autor: Bc. Irena Procházková Název: Detekce exprese antigenu CD56 u pacientů s morfologickým nálezem LGL v periferní krvi Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, katedra biologických ...
  • Diagnostika B-lymfoproliferativních onemocnění průtokovou cytometrií 

   Defence status: DEFENDED
   Vandáková, Linda (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021)
   Date of defense: 2. 6. 2021
   Souhrn Tato práce shrnuje postup diagnostiky vybraných B-lymfoproliferativních onemocnění v hematologické laboratoři metodou průtokové cytometrie. V teoretické části je popsána fyziologie a patofyziologie lymfopoézy, ...
  • Diferenciální diagnostika makrocytárních anémií - řešerše 

   Defence status: DEFENDED
   Kepka, Zdeněk (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2018)
   Date of defense: 29. 5. 2018
   Autor: Zdeněk Kepka Název práce: Diferenciální diagnostika makrocytárních anémií - rešerše Typ práce: Bakalářská práce Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní obor: Zdravotní laborant Tato ...
  • Hodnoty krevního obrazu, differenciálu a CD znaků na lymfocytech u imunologických pacientů. 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Irena (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
  • Hyperviskózní syndrom u pacientů s monoklonální gamapatií. 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Radka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Práce se zabývá posouzením korelace mezi vybranými laboratorními parametry používaných při diagnostice hyperviskózního syndromu a při průkazu monoklonálního imunoglobulinu. Na konkrétních příkladech je graficky znázorněn ...
  • Kontrola kvality v hematologické laboratoři 

   Defence status: DEFENDED
   Hadysová, Zuzana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 21. 9. 2016
   Cíl: V teoretické části bylo mým úkolem provést rešerši o interní a externí kontrole kvality v hematologické laboratoři. V experimentální části práce jsem se zaměřila na popis systému kontroly kvality laboratoře IV. Interní ...
  • Korelace dat naměřených analyzátorem Sysmex XT-4000i s mikroskopickým nálezem při vyšetření pleurálních a perikardiálních výpotků. 

   Defence status: DEFENDED
   Ďuračová, Kamila (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Autor: Kamila Ďuračová Název: Korelace dat naměřených analyzátorem Sysmex XT-4000i s mikroskopickým nálezem při vyšetření pleurálních a perikardiálních výpotků Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická ...
  • Laboratorní diagnostika SPS 

   Defence status: DEFENDED
   Bradáčová, Pavla (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
  • Laboratorní diagnostiky anemií 

   Defence status: DEFENDED
   Halamková, Renata (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 3. 6. 2011
   1 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá velmi rozšířeným hematologickým onemocněním, anémií. Úvodní část definuje možné příčiny onemocnění a jeho klinický obraz. Následuje rozdělení jednotlivých typů anémií s popisem ...
  • Morfologická a cytochemcká diagnostika vlasatobuněčné leukémie 

   Defence status: DEFENDED
   Bergerová, Lenka (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   4 Název práce: Morfologická a cytochemická diagnostika vlasatobuněčné leukémie (bakalářská práce) Autor: Lenka Bergerová Katedra: Univerzita Karlova v Praze - Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, studijní obor Zdravotní ...
  • Možnosti stanovení hematopoetických kmenových buněk v periferní krvi. 

   Defence status: DEFENDED
   Šteigerová, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   V této práci je popsána hematopoetická kmenová buňka, její vlastnosti, zdroje, využití a také možnosti jejího stanovení v periferní krvi. Referenční metodou pro stanovení počtu hematopoetických kmenových buněk je detekce ...
  • Možnosti stanovení počtu krevních destiček na analyzátoru Sysmex XN u trombocytopenických pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Charvátová, Martina (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Department of Biological and Medical Sciences Candidate: Bc. Martina Charvátová Supervisor: Mgr. Ilona Fátorová Title of diploma thesis: Possibilities of ...
  • Možnosti stanovení protilátek typu lupus antikoagulans v hematologické laboratoři IKEM Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Rybníčková, Soňa (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Rybníčková Soňa MOŽNOSTI STANOVENÍ PROTILÁTEK TYPU LUPUS ANTIKOAGULANS V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI IKEM PRAHA Bakalářská práce Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotní laborant Abstrakt ...
  • Porovnání diferenciálního počtu leukocytů stanoveného na analyzátoru Beckman Coulter LH 750 a mikroskopicky u skupiny dětských hematoonkologických pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Šturmová, Michaela (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   Ve své práci jsem se zabývala porovnáním diferenciálního počtu leukocytů (DIF) stanoveného na analyzátoru a mikroskopicky u skupiny dětských onkologických a hematoonkologických pacientů. Práci jsem rozdělila na část ...
  • Porovnání metodik stanovení faktoru VIII (chromogenně a koagulačně) 

   Defence status: DEFENDED
   Bakešová, Zuzana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 31. 5. 2010
  • Porovnání metodik stanovení faktoru VIII (chromogenně a koagulačně) 

   Defence status: DEFENDED
   Bakešová, Zuzana (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 7. 6. 2012
  • Porovnání výsledků koagulačních parametrů měřených různými metodami 

   Defence status: DEFENDED
   Ježková, Veronika (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2014)
   Date of defense: 4. 6. 2014
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou laboratorního stanovení funkční aktivity koagulačního faktoru VIII, jednoho z koagulačních faktorů podílejících se na zástavě krvácení, jehož deficit či funkční ...
  • Porovnání základních koagulačních metod - APTT, PT, FBG mechanickým a optickým principem 

   Defence status: DEFENDED
   Hricová, Júlia (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2013)
   Date of defense: 6. 6. 2013
   In my thesis, the basic coagulation methods APTT, PT and fibrinogen were compared with the use of an optical and impedance principle. The coagulation analyser Sysmex CA 7000 was used for measuring coagulation tests using ...
  • Přehled vývoje antikoagulační léčby a možnosti jejího monitorování 

   Defence status: DEFENDED
   Kohoutová, Simona (Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2011)
   Date of defense: 13. 9. 2011
   Trombotickými komplikacemi více či méně trpěli lidé už od pradávna. Bylo pouze otázkou času odhalení přesných mechanismů jejich vzniku a léčby. Objev preparátu s antikoagulačním účinkem, heparinu, bylo velkým přínosem pro ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV