• Antická řecká literatura na území Finska 

   Defence status: DEFENDED
   Peterová, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 25. 5. 2010
   Dip1omova prace Anticka řecka literatura na uzemi Finska mapuje přek1ady anticke řecke literatury ve Finsku od nejstarších dob po soucasnost. Zabyva se vyukou klasicke řečtiny na finskych střednich skolach a universitach ...
  • Barvy ve finských toponymech. Finská toponyma začínající Hopea- (stříbrný) a Kulta- (zlatý) 

   Defence status: DEFENDED
   Wojnarová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 1. 2. 2018
   Tato diplomová práce zkoumá barevná označení hopea (‚stříbrný') a kulta (‚zlatý') ve finských toponymech. Cílem práce je zjistit, o jaké typy objektů v krajině se jedná nejčastěji (např. oronyma, hydronyma apod.), jaká ...
  • Citoslovce inspirované zvuky s lidským původcem jako slovní druh ve finštině 

   Defence status: DEFENDED
   Soukupová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 19. 9. 2011
  • Části těla ve finských frazeologických výrazech 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 6. 2014
   (česky) Tato bakalářská práce se zabývá vybranými finskými frazeologickými výrazy, jejichž součástí jsou názvy částí těla käsi ‚hlava', pää ‚hlava' a silmä ‚oko'. Zkoumané frazeologické výrazy byly sebrány ze dvou ...
  • Finská a česká deminutiva v kontrastivním pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Střížková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 17. 6. 2019
   Tato diplomová práce se zaměřuje na deminutiva, zvláštní druh slov, která mohou vyjadřovat menší rozměr (tj. kvantitativní modifikace) nebo citový postoj mluvčího (obvykle kladný) vůči popisované věci či osobě (tj. ...
  • Finská adverbia vyjadřující pozici a jejich český překlad 

   Defence status: DEFENDED
   Bartůňková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Finská adverbia vyjadřující pozici a jejich český překlad Abstrakt (česky) Práce je korpusovou analýzou zabývající se možnostmi překladu vybrané skupiny finských adverbií do češtiny. Konkrétně se jedná se o příslovce ...
  • Finská epistemická modální slovesa v kontrastivním pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Janoušková, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Tato diplomová práce je korpusovou studií, která zkoumá finská epistemická modální slovesa voida, saattaa, taitaa a mahtaa a jejich české překladové ekvivalenty v paralelním korpusu InterCorp. Jejím cílem je zjistit, jakým ...
  • Finské perfektum a jeho české překlady v paralelním korpusu 

   Defence status: DEFENDED
   Sovová, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   (česky) Bakalářská práce se zabývá způsoby překladu finského perfekta do češtiny. Finština disponuje třemi minulými časy, zatímco čeština jen jedním, a proto nemá přímý překladový protějšek perfekta. Teoretická část ...
  • Fínsky hovorový jazyk a jeho použitie v textoch moderných piesní 

   Defence status: DEFENDED
   Rýdza, Eva (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Fínsky hovorový jazyk a jeho použitie v textoch moderných piesní Abstrakt Bakalárska práca sa zaoberá komparáciou fínskeho hovorového a sčasti spisovného jazyka v textoch piesní rockovej skupiny Haloo Helsinki! a repového ...
  • Jazyk a kultura finských imigrantů a jejich potomků v Severní Americe 

   Defence status: DEFENDED
   Chromý, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 6. 2012
   Americký národ má dle statistických údajů asi z 1,1 % kořeny ve Finsku, a to hlavně důsledkem masové emigrační vlny, která zasáhla v průběhu devatenáctého století celou Evropu, Finsko nevyjímaje. Jeho obyvatelé se kvůli ...
  • Místní jména v oblasti Tornionlaakso 

   Defence status: DEFENDED
   Wojnarová, Soňa (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 10. 9. 2015
   Tématem této bakalářské práce jsou pomístní jména v oblasti Tornionlaakso v severozápadním Finsku. Tato oblast je vícejazyčná a práce se zaměřuje na to, jaký vliv zde jazyková situace na vznik a používání pomístních jmen ...
  • Použití lokálních postpozic v současné finštině 

   Defence status: DEFENDED
   Jagošová, Kateřina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   This bachelor thesis deals with the use of local postpositions in contemporary Finnish. Postpositions are words without inflection or only partly inflected words which lay in-between several parts of speech. They are divided ...
  • Problematika střídání kmenových souhlásek ve finštině jako druhém jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Kahounová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 6. 2012
   Jméno autora: Petra Kahounová Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Ústav lingvistiky a ugrofinistiky Náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 Obor: Finština Název práce: Problematika střídání kmenových ...
  • Sémantické preference a prozodie intenzifikačních výrazů ve finštině 

   Defence status: DEFENDED
   Vorlíková, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 6. 9. 2019
   ABCTRACT This master's thesis is focused on Finnish intensification expressions in the form of the genitive case of adjectives and on adjectives intensified by them. Research is carried out in the form of corpus-based ...
  • Slovesné konstrukce vyjadřující budoucnost ve finštině 

   Defence status: DEFENDED
   Střížková, Dominika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 25. 5. 2016
   Tato bakalářská práce se zabývá čtyřmi verbálními perifrázemi, kterými lze ve finském jazyce vyjádřit budoucí čas. V některých větách mohou tyto perifráze nahradit obvyklé použití prézentu, což je užitečné především v ...
  • Stručná historie Východní Karélie a její význam pro formování finského vlastenectví 

   Defence status: DEFENDED
   Himmelová, Tereza (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá východní Karélií, která sehrála významnou roli pro formování finského vlastenectví a vedla, kromě jiných faktorů, k probuzení národního cítění obyvatel Finska. Nejdříve je tato oblast ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV