• "Ani mladí, ani staří" - případová studie aktivního stárnutí ve vybraném kulturním a vzdělávacím centru pro seniory v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Ve své práci se věnuji aktivnímu stárnutí jakožto konceptu, který se promítá v sociálních politikách k problematice stárnutí. Idea aktivního stárnutí spojuje představu spokojeného stáří s aktivitou a směřuje stárnoucí ...
  • "Až přijdou do Prahy, bude pozdě" Obsahová analýza mediálních sdělení zaměřených na tzv. migrační krizi a její genderový rozměr 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Práce se zabývá podobou tzv. migrační a uprchlické krize na přelomu roku 2015 a 2016, jak ji ve svém zpravodajství prezentovaly hlavní české deníky. Text představuje genderovou analýzu mediálních sdělení věnujících se ...
  • Batoh, pohorky a řasenka: Analýza ženského nezávislého cestování z perspektivy antropologie turismu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 14. 2. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou genderových aspektů ženského cestování a zkušeností žen cestovatelek, které se vydávají samostatně a na "vlastní pěst" mimo evropské hranice. Práce vznikla na základě hloubkových ...
  • Dívej se, čichni si a poslouchej! Analýza vztahu materiální kultury a smyslové zkušenosti u dětí v lesní MŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Paterová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Diplomová práce je založena na pětiměsíčním výzkumu vztahu dětí k materiální kultuře lesní mateřské školky. Soustředí se především na analýzu významu materiálních objektů v procesu dětské internalizace informací z okolního ...
  • Doma je doma? Expati a jejich formy utváření domova 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Práce se zaměřuje na expaty z řad profesionálů a odborných pracovníků z anglicky mluvících zemí, kteří byli zaměstnavateli vysláni do Švýcarska, kde společně se svými rodinami začali nové životy. Kromě posunu v kariéře a ...
  • Domov pod pokličkou. K antropologii jídla. 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
   Synaesthesia (Sutton, 2001), a term used in anthropology of food for the capacities of food to evoke the past in its sensual totality, finds its use in the situation of migration. Migration as a geographical and cultural ...
  • Exil ve věku (ne)zletilosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vašíčková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   Zamýšlená práce si bere za cíl zkoumat, jakým způsobem je utvářen v rámci hostitelské péče vztah mezi příchozím a hostiteli. Hostitelská péče je vymezena jakožto "dlouhodobé a opakující se kontakty", konkrétní podoby vztahu ...
  • Genderová analýza neziskových organizací poskytujících služby příchozím 

   Defence status: DEFENDED
   Michálková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   Diplomová práce analyzuje neziskové organizace poskytující sociální a další služby příchozím (lidem s migrační zkušeností), pozornost je zaměřena na projekty a aktivity těchto organizací určené ženám příchozím nebo zaměřující ...
  • Genderový aspekt v českých hudebních kapelách 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Rozumek, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   Tato práce se zabývá genderovými stereotypy a přítomností genderových regulací v rámci pražských hudebních kapel. Práce se soustředí na přítomnost genderových aspektů, které jsou nahlíženy genderovou optikou. Hlavním cílem ...
  • "I feel like an alien" - migrace filipínských žen do ČR a smíšená manželství 

   Defence status: DEFENDED
   Kotrbatá, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Práce reaguje na trend filipínské migrace, který je z ekonomických důvodů zčásti podporován i filipínskou politikou, především za účelem pracovní příležitosti migrantů v zahraničí. Autorka se soustředí na migraci, která ...
  • Inovativní vzdělávání: vyjednávání jinakosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hrůšová, Agatha (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Diplomová práce je případovou studií lesní školy. Práce čerpá z pramenů školní etnografie a zkoumá, jakými způsoby se konstituuje vzdělávání odlišné od dominantního vzdělávacího diskurzu. Využívá k tomu konceptu heterotopie, ...
  • Jak poznat "farmářské" jablko? Komunikace a utváření "farmářského" na trhu v Holešovicích 

   Defence status: DEFENDED
   Čižmářová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Ve své diplomové práci Jak poznat "farmářské" jablko? zkoumám způsob utváření Holešovického farmářského trhu. Vycházím z Actor-network theory, která vnímá jako činitele nejen lidi, ale i objekty a organizace. ...
  • "Ještě nepatříme do starého železa" aneb paradoxy migrace péče z ČR do Rakouska 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchyňková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   ABSTRACT1 The thesis is focused on the social situation and social practices of female care migrants (at the age of 50 and above) from South Moravia (the region of Mikulovsko, Břeclavsko) and at regular intervals (circular ...
  • Jsme na jedné lodi: nízkoprahové centrum pro ženy bez domova 

   Defence status: DEFENDED
   Jírová, Renata (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Tato diplomová práce má za cíl popsat, jakými praktikami zvýznamňuje nízkoprahové centrum pro ženy bez domova "Mezi svými" principy kritické sociální práce a jak dochází k jejich vyjednávání v širším kontextu "antiradikální" ...
  • Komodity v transnacionálním sociálním prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Meliashkevich, Illia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 19. 3. 2009
  • Mediální obraz muslimů v něměckých tištěných médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Migrantem z lásky 

   Defence status: DEFENDED
   Doubětová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 19. 3. 2008
  • Není boha kromě Alláha. Reflexe českých konvertitek k islámu 

   Defence status: DEFENDED
   Dubová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 8. 9. 2009
  • Někoho zachránit a někoho ignorovat: Etnografie humanitární odpovědi na uprchlickou krizi v Řecku 

   Defence status: DEFENDED
   Gut, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 12. 6. 2018
   Ve své auto-etnografické práci předkládám na příkladu vlastního dobrovolnictví v průběhu Evropské uprchlické krize kritickou analýzu procesu každodenního vyjednávání humanitární pomoci. Identifikuji čtyři hlavní skupiny ...
  • "Normální lidi jezdí na líbánky, my jsme jezdili na cizineckou policii": Analýza reflektované zkušenosti s binacionalním sňatkem 

   Defence status: DEFENDED
   Šobáňová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 29. 9. 2016
   Tato diplomová práce se zabývá binacionálním manželstvím. Cílem práce bylo zjistit, jakým způsobem migrační a integrační politika České republiky konstruuje binacionální manželství a jak tato politika ovlivňuje každodennost ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV