Now showing items 1-20 of 45

  • "Ani mladí, ani staří" - případová studie aktivního stárnutí ve vybraném kulturním a vzdělávacím centru pro seniory v Praze 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Pavla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   In my thesis, I deal with active ageing as a concept that is reflected in social policies. Active ageing presents activity as a key to satisfaction in older age and directs ageing population towards bigger independence and ...
  • "Až přijdou do Prahy, bude pozdě" Obsahová analýza mediálních sdělení zaměřených na tzv. migrační krizi a její genderový rozměr 

   Defence status: DEFENDED
   Němečková, Michaela (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
   Date of defense: 16. 9. 2019
   Práce se zabývá podobou tzv. migrační a uprchlické krize na přelomu roku 2015 a 2016, jak ji ve svém zpravodajství prezentovaly hlavní české deníky. Text představuje genderovou analýzu mediálních sdělení věnujících se ...
  • Batoh, pohorky a řasenka: Analýza ženského nezávislého cestování z perspektivy antropologie turismu 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Petra (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2014)
   Date of defense: 14. 2. 2014
   Tato diplomová práce se zabývá analýzou genderových aspektů ženského cestování a zkušeností žen cestovatelek, které se vydávají samostatně a na "vlastní pěst" mimo evropské hranice. Práce vznikla na základě hloubkových ...
  • Dívej se, čichni si a poslouchej! Analýza vztahu materiální kultury a smyslové zkušenosti u dětí v lesní MŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Paterová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 7. 9. 2011
   Diplomová práce je založena na pětiměsíčním výzkumu vztahu dětí k materiální kultuře lesní mateřské školky. Soustředí se především na analýzu významu materiálních objektů v procesu dětské internalizace informací z okolního ...
  • Doma je doma? Expati a jejich formy utváření domova 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 16. 9. 2015
   Práce se zaměřuje na expaty z řad profesionálů a odborných pracovníků z anglicky mluvících zemí, kteří byli zaměstnavateli vysláni do Švýcarska, kde společně se svými rodinami začali nové životy. Kromě posunu v kariéře a ...
  • Domov pod pokličkou. K antropologii jídla. 

   Defence status: DEFENDED
   Pokorná, Anna (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 28. 1. 2009
   Synaesthesia (Sutton, 2001), a term used in anthropology of food for the capacities of food to evoke the past in its sensual totality, finds its use in the situation of migration. Migration as a geographical and cultural ...
  • Exil ve věku (ne)zletilosti 

   Defence status: DEFENDED
   Vašíčková, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 21. 9. 2021
   The intended work examines how the relationship between the unaccompanied migrants and the hosts is formed within foster care. Foster care could be defined as "long-term and repetitive contacts," where specific forms of ...
  • Genderová analýza neziskových organizací poskytujících služby příchozím 

   Defence status: DEFENDED
   Michálková, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 20. 9. 2018
   Diplomová práce analyzuje neziskové organizace poskytující sociální a další služby příchozím (lidem s migrační zkušeností), pozornost je zaměřena na projekty a aktivity těchto organizací určené ženám příchozím nebo zaměřující ...
  • Genderový aspekt v českých hudebních kapelách 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Rozumek, Kryštof (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2015)
   Date of defense: 11. 2. 2015
   Tato práce se zabývá genderovými stereotypy a přítomností genderových regulací v rámci pražských hudebních kapel. Práce se soustředí na přítomnost genderových aspektů, které jsou nahlíženy genderovou optikou. Hlavním cílem ...
  • "I feel like an alien" - migrace filipínských žen do ČR a smíšená manželství 

   Defence status: DEFENDED
   Kotrbatá, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Práce reaguje na trend filipínské migrace, který je z ekonomických důvodů zčásti podporován i filipínskou politikou, především za účelem pracovní příležitosti migrantů v zahraničí. Autorka se soustředí na migraci, která ...
  • Inovativní vzdělávání: vyjednávání jinakosti 

   Defence status: DEFENDED
   Hrůšová, Agatha (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
   Date of defense: 30. 1. 2018
   Diplomová práce je případovou studií lesní školy. Práce čerpá z pramenů školní etnografie a zkoumá, jakými způsoby se konstituuje vzdělávání odlišné od dominantního vzdělávacího diskurzu. Využívá k tomu konceptu heterotopie, ...
  • Jak poznat "farmářské" jablko? Komunikace a utváření "farmářského" na trhu v Holešovicích 

   Defence status: DEFENDED
   Čižmářová, Hana (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2011)
   Date of defense: 14. 6. 2011
   Ve své diplomové práci Jak poznat "farmářské" jablko? zkoumám způsob utváření Holešovického farmářského trhu. Vycházím z Actor-network theory, která vnímá jako činitele nejen lidi, ale i objekty a organizace. ...
  • "Já, odevzdávám se Tobě a přijímám Tě za manžela/ku" - Reflexe manželství a rodiny ve vybraném římskokatolickém prostředí 

   Defence status: DEFENDED
   Rafajová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 23. 6. 2020
   This diploma thesis deals with marriage and family in the chosen Roman Catholic surroundings. The aim of ethnographic research was to find out how the Roman Catholic faith affects life experiences of believers, which means, ...
  • "Ještě nepatříme do starého železa" aneb paradoxy migrace péče z ČR do Rakouska 

   Defence status: DEFENDED
   Kuchyňková, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2016)
   Date of defense: 15. 6. 2016
   ABSTRACT1 The thesis is focused on the social situation and social practices of female care migrants (at the age of 50 and above) from South Moravia (the region of Mikulovsko, Břeclavsko) and at regular intervals (circular ...
  • Jsme na jedné lodi: nízkoprahové centrum pro ženy bez domova 

   Defence status: DEFENDED
   Jírová, Renata (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2020)
   Date of defense: 22. 9. 2020
   Tato diplomová práce má za cíl popsat, jakými praktikami zvýznamňuje nízkoprahové centrum pro ženy bez domova "Mezi svými" principy kritické sociální práce a jak dochází k jejich vyjednávání v širším kontextu "antiradikální" ...
  • Komodity v transnacionálním sociálním prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Meliashkevich, Illia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2009)
   Date of defense: 19. 3. 2009
  • Mapping Bisexuality in the Czech Asylum System 

   Defence status: DEFENDED
   Roberts, Briana Michelle (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2021)
   Date of defense: 16. 9. 2021
   clusion of 'LGBT' people in asylum by this term, as the structure of asylum systems relies on the categorization of 'recognizable' 'map' the construction of bisexuality in the asylum system of the Czech Republic through ...
  • Mediální obraz muslimů v něměckých tištěných médiích 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 8. 9. 2010
  • Migrantem z lásky 

   Defence status: DEFENDED
   Doubětová, Martina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2008)
   Date of defense: 19. 3. 2008
  • "Mít sbalenou tašku, než to povím vlastním rodičům": analýza žité zkušenosti vybrané skupiny LGBTQ migrantů_ek v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Brunerová, Tereza (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2022)
   Date of defense: 20. 9. 2022
   This diploma thesis deals with queer migration in connection with the position of LGBTQ migrants in the Czech Republic. Through feminist qualitative research based on in-depth interviews with a selected group of eight LGBTQ ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV