• Atletické činnosti v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Milasevičová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Diplomová práce se zaměřuje na zařazení atletických činností do mateřské školy. Je pojata jako metodický zásobník atletických aktivit určený pro učitelky mateřských škol. Jejím cílem je vyhledat vhodné atletické činnosti, ...
  • Atletické dovednosti předškolních dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Čížkovská, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
  • Didaktika tělesné výchovy na 1.stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 25. 5. 2017
   Tato diplomová práce se zaměřuje na řídící a organizační činnosti učitelů v tělovýchovném procesu na 1. stupni základních škol. Za úkol má zjistit, jaké didaktické styly a zásady využívají učitelé v hodinách tělesné výchovy, ...
  • Efektivita hypoxické přípravy ve sportovní chůzi 

   Defence status: DEFENDED
   Schrom, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
  • Geocaching pro děti předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Štveráková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 22. 5. 2017
  • Kondiční příprava v tenise 

   Defence status: DEFENDED
   Mrázková, Aneta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 24. 5. 2017
   The graduation thesis deals with fitness training of children tennis players. The fitness training plan to improve fitness and skill levels of an experimental group has been designed by the author of the thesis on the basis ...
  • Letní kondiční příprava ve florbalu 

   Defence status: DEFENDED
   Sláma, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 19. 5. 2016
   Diplomová práce s názvem "Letní kondiční příprava ve florbalu" pojednává o průběhu a vlivu kondičního přípravného období na extraligové hráčky florbalu z klubu Fbš Bohemians Praha. Teoretická část se zabývá kondičním ...
  • Motivace žáků v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni zákadní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Bartůňková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 24. 5. 2018
   Tato diplomová práce je zaměřena na motivaci v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy. Jejím cílem je zjistit, jak učitelé motivují žáky v hodinách tělesné výchovy a jakou odezvu má tato motivace u žáků. V ...
  • Možnosti nácviku skoku dalekého na 1.stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Procházková, Václava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Možnosti nácviku skoku dalekého na 1. stupni ZŠ Diplomová práce se zabývá komplexním pohledem na možnosti výuky skoku dalekého dětí mladšího školního věku. Teoretická část se zaměřuje na osobnost dítěte, jeho vývoj a ...
  • Možnosti nácviku techniky běhu na I.stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Kopáčiková, Pavlína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 3. 9. 2013
   TITLE: Possibilities of running technique training options at the lower primary level AUTHOR: Pavlína Kopáčiková DEPARTMENT: Department of Physical Education SUPERVISOR: Mgr. et Mgr. Zdeňka Engelthalerová ABSTRACT: The ...
  • Pohybová výchova v předškolním vzdělávání jako prevence vzniku vad správného držení těla 

   Defence status: DEFENDED
   Houšková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 5. 2017
  • Pohybové schopnosti dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Mirovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   Tato diplomová práce je věnována tématu zjišťování úrovně pohybových schopností žáků mladšího školního věku, tedy dětí ve věku 6 - 11 let. Testování probíhalo na dvou školách, škole v Praze - ZŠ Kladská 1 a škole ZŠ Bedřicha ...
  • Pohybové schopnosti dětí mladšího školního věku 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hůrková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
   Tato diplomová práce je věnovaná tématu zjišťování úrovně pohybových schopností dnešních žáků mladšího školní věku v porovnání s výsledky Dětského odznaku zdatnosti. Data pochází ze dvou menších škol středočeského kraje - ...
  • Postavení atletiky ve školním vzdělávacím programu na 1.stupni základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Šašková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 3. 9. 2014
   Na základě analýzy školních vzdělávacích programů a získaných výpovědí učitelů ve své práci zjišťuji a ověřuji zastoupení atletiky na 1. stupni základních škol. Název diplomové práce: Postavení atletiky ve školním vzdělávacím ...
  • Rozvoj aerobní zdatnosti pomocí hudebně - pohybové výchovy u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Machová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
  • Rozvoj odrazových schopností dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Jenčová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 21. 5. 2015
   v češtině Cílem práce je ověřit sestavený program na rozvoj odrazových schopností u dětí mladšího školního věku. Práce obsahuje dvacet čtyři metodických listů, které lze využít v rámci hodin tělesné výchovy. Tento metodický ...
  • Rozvoj pohybových schopností dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Prchlá, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 8. 9. 2015
   Bakalářská práce si klade za cíl zdokumentovat význam pravidelného cvičení dětí předškolního věku se zaměřením na flexibilitu. Teoretická část se věnuje celkovému vývoji dítěte v předškolním období, popisuje biologický a ...
  • Rozvoj silových schopností dětí mladšího školního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Pixová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 7. 9. 2016
   ROZVOJ SILOVÝCH SCHOPNOSTÍ DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU ABSTRAKT: Cílem mé práce je ověřit, zda sestavený soubor cvičení bude mít pozitivní vliv na rozvoj silových schopností žáků čtvrté třídy. Program je složený z různých ...
  • Rozvoj základních pohybových schopností dětí předškolního věku, prostřednictvím her s atletickou tématikou 

   Defence status: DEFENDED
   Fink, Vilém (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 18. 1. 2016
   Ve své diplomové práci jsem se zaměřil na rozvoj pohybových schopností dětí předškolního věku prostřednictvím her s atletickou tématikou. V teoretické části blíže specifikuji období předškolního věku, pohybové schopnosti ...
  • Specifika výživy při sportovní přípravě chodce na 50km 

   Defence status: DEFENDED
   Schrom, Pavel (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   Diplomová práce nejprve přiblíží sportovní chůzí jako disciplínou, dozvíme se zajímavosti z historie, dále nás seznámí se svými specifiky a odlišnostmi. Posléze se práce věnuje struktuře výkonu a sportovní přípravě ve ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV