• Adopce na dálku - výzkum činnosti Arcidiecézní charity Praha 

   Defence status: DEFENDED
   Zídek, Daniel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   Resumé V bakalářské práci Výzkum činnosti Arcidiecézní charity Praha se zaměřením na projekt Adopce na dálku® jsem se pokusil podat informace o činnosti této charity a o zpřístupnění vzdělání dětem z rozvojových zemí, který ...
  • Alternativní školství v ČR z katolické perpektivy 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelka, Michael (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 4. 6. 2010
   UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Katedra pastorálních oborů a právních věd Ing. Michael Koudelka ALTERNATIVNÍ ŠKOLSTVÍ V ČR Z KATOLICKÉ PERSPEKTIVY Diplomová práce RESUMÉ Tématem práce je pohled na ...
  • Analýza obsahu učebnice dějepisu 

   Defence status: DEFENDED
   Holečková, Vlasta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 6. 2010
   RESUMÉ Analýza učebnice dějepisu pro základní školy přináší informaci, s jaký objem učiva a s jakým nábojem, se křesťanství ke studentovi dostává v konkrétní učebnici. Práce stanovila dva výstupy, prvý je obsažen v komentáři ...
  • Analýza teologických publikací vydaných v letech 1995-2005 

   Defence status: DEFENDED
   Koubek, Jiří (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 3. 9. 2008
  • Analýza vybraných učebnic dějepisu z hlediska popisu křesťanských událostí 

   Defence status: DEFENDED
   Pulkrábek, Jan (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
  • Charitná činnosť v Arcidiecéze pražskej v rokoch 1989 - 2009 

   Defence status: DEFENDED
   Krivák, Peter (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Predkladaná práca opisuje charitatívnu činnosť v kresťanstve a jej históriu, ako aj charitnú činnosť v iných náboženstvách. Zameriava sa hlavne na prieskum a analýzu charitnej činnosti Arcidiecézy pražskej v rokoch 1989 - ...
  • Česká liturgická hudba po II. vatikánském koncilu 

   Defence status: DEFENDED
   Saláková, Leona (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 8. 6. 2010
   ČESKÁ LITURGICKÁ HUDBA PO II. VATIKÁNSKÉM KONCILU PhDr. Leona Saláková, Ph.D. RESUMÉ Pokoncilní období až do současnosti je v naší zemi determinováno výraznou změnou společenských poměrů. Doba komunistické totality církvím ...
  • Činnost charitativních organizací katolické církve. Porovnání s ostatními organizacemi 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Zídek, Daniel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Magisterská práce na téma "Činnost charitativních organizací katolické církve, porovnání s ostatními organizacemi" má za cíl představit charitu jako takovou. Pojednává o sociálním působení církví v ČR, popisuje službu ...
  • Dobrovolníci ve farnosti Chlumec nad Cidlinou 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Krátká, Helena (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 6. 2012
   Diplomová práce se zabývá činností dobrovolníků v chlumecké farnosti. V úvodu popisuje vznik církve, v jejímž rámci farnosti později vznikaly a připojuje vymezení farnosti v církevních dokumentech. Popisuje farnost Chlumec ...
  • Drop-out kněžské formace. 

   Defence status: DEFENDED
   Krampl, Petr (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 6. 2007
   Resumé Cílem práce Drop-out kn žské formace bylo na základ výzkumu pojmenovat zákonitosti, které provázejí proces odchodu bohoslovc ze seminá e a vytvo it teorii, která by zjišt né poznatky integrovala. Na základ výzkumu ...
  • Duchovní hudba a její místo v liturgii po II. vatikánském koncilu 

   Defence status: DEFENDED
   Gabrielová, Markéta (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2008)
   Date of defense: 10. 6. 2008
   Diplomová práce Duchovní hudba a její místo v liturgii po II. vatikánském koncilu Autorka: Markéta Gabrielová Resumé Diplomová práce Duchovní hudba a její místo v liturgii po II. vatikánském koncilu se zabývá tématem ...
  • Důvěra: předpoklad pro lidský a náboženský růst 

   Defence status: DEFENDED
   Mládková, Marie (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2007)
   Date of defense: 8. 11. 2007
   RESUME Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Diplomová práce: Důvěra: předpoklad pro lidský a náboženský růst Autorka: Bc. Marie Mládková Vedoucí práce: Dr. Vojtěch Eliáš Datum: září 2007 Cílem diplomové ...
  • Etická výchova 

   Defence status: DEFENDED
   Krampotová, Milada (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Tématem diplomové práce je nově zavedený předmět Etická výchova v školství České republiky. Etická výchova je definována jako projekt výchovy k prosociálnímu jednání. Diplomová práce uvádí základní výchovné cíle tohoto ...
  • Filmová ztvárnění evangelií a jejich využití k výuce náboženství 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Váňová, Libuše (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Resumé Ježíš jako postava literární předlohy v evangelií tvoří základní bod první kapitoly této práce. Zkoumá , jaký je Kristus v Matoušově, Markově, Lukášově a Janově evangeliu. V každém evangeliu jeho pisatel akcentuje ...
  • Gréckokatolícke spoločenstvo pri kostole Najsvätejšej Trojice v Prahe 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Barilik, Igor (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 2. 2012
  • Internet a Apoštolský stolec 

   Defence status: DEFENDED
   Líbal, Zdeněk (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Tato diplomová práce s názvem Internet a Apoštolský stolec se zabývá specifickou otázkou z oblasti vztahu katolické církve a médií. Zkoumá vývoj postoje Apoštolského stolce k internetu v kontextu postoje církve k ostatním ...
  • Katolická sociální nauka v osnovách církevních středních škol ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Švarc, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2011)
   Date of defense: 13. 6. 2011
   Práce se zabývá výukou katolické sociální nauky na církevních středních školách. Autor nejprve uvádí obecné základy katolické sociální nauky, v dalším se potom zabývá jednotlivými aspekty tohoto učení podrobněji. Při tom ...
  • Křesťanská mateřská škola 

   Defence status: DEFENDED
   Chourová, Jolana (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 2. 2012
   Ve své diplomové práci se zabývám postavením křesťanské mateřské školy v systému předškolního vzdělávání v České republice. Popisuji historický vývoj mateřské školy jako instituce. Vývoj dítěte předškolního věku posuzuji ...
  • Křesťanská motivace pro prevenci dopingu ve sportu 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Jurák, Pavel (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2009)
   Date of defense: 11. 6. 2009
  • Kvantitativní analýza jedné řady učebnic dějepisu 

   Defence status: DEFENDED
   Tejkal, Josef (Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta, 2010)
   Date of defense: 6. 9. 2010
   Bakalářská práce KVANTITATIVNÍ ANALÝZA JEDNÉ ŘADY UČEBNIC DĚJEPISU Autor práce: Josef Tejkal Vedoucí práce: Dr. Vojtěch Eliáš PRAHA 2010 Resumé Cílem bakalářské práce s názvem "Kvantitativní analýza jedné řady učebnic ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV