• Conditional clauses in Central Romani 

   Defence status: DEFENDED
   Vránová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 21. 5. 2010
   Jádrem této diplomové práce je analýza struktury a funkce kondiciálních klauzí v centrální romštině, tj. v tradičním jazykovém kódu sedentárních Romů v České republice a na území bývalé uherské monarchie. Analýza kondiciálních ...
  • Eastern Uzh varieties of North Central Romani 

   Defence status: DEFENDED
   Beníšek, Michael (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 6. 2017
   The dissertation provides a grammatical description of a cluster of Romani varieties, called 'Eastern Uzh Romani', which are spoken in Transcarpathian Ukraine in an area adjacent to the Slovak border. These varieties are ...
  • Ethnolinguistic vitality of the Bashkort language 

   Defence status: DEFENDED
   Zaripova, Lilia (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   Název bakalářské práce: Etnolingvistická vitalita Baškirského jazyka Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problémy, které zažívá baškirština v dnešním Baškortostánu a hodnotí etnolingvistickou vitalitu baškirského jazyka. ...
  • Fonologický popis jihocentrální romské variety obce Veľký Krtíš 

   Defence status: DEFENDED
   Ludlová, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 30. 6. 2009
   Cílem této práce bylo podat základní fonologickou analýzu romské variety ze skupiny severních jihocentrálních dialektů, která dosud nebyla popsána ani z jiného hlediska. Jedná se o dialekt z lokality Veľký Krtíš, která ...
  • Futurum a perfektivní prézens ve slovanských jazycích 

   Defence status: DEFENDED
   Zíková, Magdalena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Diplomová práce Futurum a perfektivní prézens ve slovanských jazycích se zabývá základními gramatickými prostredky futurální reference ve slovanských jazycích. Kritériem výberu analyzovaných prostredku byla jejich ustálenost ...
  • Gramatický náčrt romského dialektu gemerské obce Krásnohorské Podhradie 

   Defence status: DEFENDED
   Rubák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 9. 2012
   Gramatický náčrt romského dialektu gemerské obce Krásnohorské Podhradie Petr Rubák Abstrakt Primárním cílem diplomové práce je gramatický náčrt unikátního dialektu z obce Krásnohorské Podhradie na jihovýchodním Slovensku, ...
  • Gramatický náčrt romského dialektu maďarské obce Versend 

   Defence status: DEFENDED
   Bodnárová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 15. 9. 2009
   Jádrem diplomové práce je gramatický náčrt zanikající a izolované jihocentrální romské variety jihomaďarské obce Versend, která je přechodným dialektem mezi vendskou a ne-vendskou - tzv. rumungro - podskupinou jihocentrální ...
  • Identita v biografickém vyprávění. Případ slovenských Romů z prostředí českého maloměsta. 

   Defence status: DEFENDED
   Dienstbierová, Kristina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   Většina dostupných studií věnující se identitě Romů, nedokáže uspokojivě odpovědět na některé otázky, které nastoluje sociální realita proto, že zkoumají identitu Romů na základě studia kultury a kulturních hranic. Tato ...
  • Interference v genderové konceptualizaci neživých referentů u maďarských bilingvistů 

   Defence status: DEFENDED
   Červenková, Michaela (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2019)
   Date of defense: 3. 9. 2019
   This work deals with possible interferences in gender conceptualization of inanimate objects in bilingual speakers of Hungarian and Slovakian language. It closely pursues the grammatical category of gender (which is present ...
  • Jazykový kontakt: vliv češtiny na romštinu 

   Defence status: DEFENDED
   Kubaník, Pavel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 9. 2007
   Tato práce se zabývá aktuálním jazykovým kontaktem češtiny a romštiny, konkrétně pak vlivem češtiny na romštinu. Kontakt zmíněných jazyků netrvá o mnoho déle než šest desítek let. Samotný jazykový vliv češtiny na romštinu ...
  • Mezinářeční srovnání lexikálních přejímek v romštině 

   Defence status: DEFENDED
   Lvová, Andrea (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 9. 2011
   MEZINÁŘEČNÍ SROVNÁNÍ LEXIKÁLNÍCH PŘEJÍMEK V ROMŠTINĚ I. ANOTACE Práce se věnuje lexikální přejímatelnosti v romských dialektech z oblasti Střední Evropy, porovnáním padesáti lokálních variet, kterými se mluví na Slovensku, ...
  • Pražská lingvistická typologie: empirický test jedné předpokládané korelace 

   Defence status: DEFENDED
   Láznička, Michal (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 3. 9. 2012
   AbstraktAbstraktAbstraktAbstrakt Předkládaná práce se zabývá pražskou typologickou školou, tedy směrem, který formuloval Vladimír Skalička a kterému se později věnovali např. Petr Sgall či Jaroslav Popela. V základu tohoto ...
  • Příbuzenská terminologie v jazycích světa - srovnávací studie 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíšilová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
   Tato diplomová práce se zaměřuje na diagramatičnost (ikonicitu), resp. vzájemnou "motivaci" příbuzenských termínů a na strukturu jejich sítě v různých jazycích světa. Cílem práce není popis kulturních souvislostí, ač i ...
  • Slovesná morfologie romské variety slovenské obce Raslavice 

   Defence status: DEFENDED
   Hudousková, Romana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 9. 2013
  • Světští: identita a základní kulturní rysy 

   Defence status: DEFENDED
   Skočovská, Markéta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Tématem diplomové práce je popis tzv. světských, kteří bývají považováni za specifickou skupinu charakteristickou svým neusedlým způsobem života spojeným s určitými profesemi, jazykem a kulturními zvyky, tradicemi a ...
  • Teoretické nástroje pro kategorizaci a funkční explanace vztahů v jazyce 

   Defence status: DEFENDED
   Křivan, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 17. 9. 2015
   1 Abstrakt Disertační práce Teoretické nástroje pro kategorizaci a funkční explanace vztahů v jazyce se věnuje jazykové kategorizaci v perspektivě empirického zkoumání gramatiky. Hlavním cí- lem je prezentovat teoretické ...
  • Vend Romani: Grammatical Description and Sociolinguistic Situation of the so-called Vend dialects of Romani 

   Defence status: DEFENDED
   Bodnárová, Zuzana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 5. 11. 2015
   Disertační práce je podrobná gramatická a lexikální deskripce maďarské vendštiny, dosud málo popsaného dialektu romštiny zadunajské oblasti Maďarska, a základní popis její současné sociolingvistické situace. Jazyková data ...
  • Vybrané gramatické jevy přechodového dialektu centrální romštiny z Krásnohorského Podhradí na Slovensku 

   Defence status: DEFENDED
   Rubák, Petr (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 9. 2007
   Práce popisuje slovesnou morfologii v tranzitivním dialektu romštiny z Krásnohorského Podhradí na Slovensku ze získaných dat pomocí elicitačních dotazníků. Srovnává jej se známými popisy severocentrálních a jihocentrálních ...
  • Vyjadrovanie priestorovej kategórie vektora na slovesách - typologická práca 

   Defence status: DEFENDED
   Škoviera, Samuel (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
   The spatial properties of languages are one of the core topics among cognitive lin- guists. Our attention will be focused on just one spatial property - the so-called vector. It is a spatial category expressing the direction ...
  • Základné rysy kultúry a jazyka Sintov: prípadová štúdia - sociolingvistická situácia a kultúrne prvky rodu Šlajfiarov 

   Defence status: DEFENDED
   Berkyová, Renata (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 2. 2009
   Je patrné, že prostredie, čas a ďalšie faktory mali výrazný dopad na to, v akom štádiu je súčasný stav používania sintštiny a uchovávania špecifických tradícií a zvykov. V dobe, keď sa zakladatelia rodiny usadili v lokalite, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV