Now showing items 1-20 of 44

  • Druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným 

   Defence status: DEFENDED
   Bronišová, Paula (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This thesis focuses on types of shares in limited liability company. The concept of variability of shares was introduced by the Business Corporation Act, with a purpose to make limited liability company more attractive. ...
  • Hmotněprávní následky úpadku dlužníka pro jeho obchodní partnery 

   Defence status: DEFENDED
   Volín, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Hmotněprávní následky úpadku dlužníka pro jeho obchodní partnery Abstrakt Tato práce si klade za cíl popsat hmotněprávní následky úpadku dlužníka pro jeho obchodní partnery. Tohoto cíle chce dosáhnout srovnáním úpravy ...
  • Jednotné řízení a pokyny v koncernu 

   Defence status: DEFENDED
   Mach, Ota (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 29. 1. 2018
   Shrnutí Hlavním účelem práce je představení nového českého koncernového práva se zvláštním zaměřením na právo udílet pokyny řízené osobě. Celá práce je prostoupena úvahou, zda se zákonodárci podařilo najít přiměřený balanc ...
  • Kodeterminace a její úprava v českém právním řádu 

   Defence status: DEFENDED
   Gabrhelová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Kodeterminace a její úprava v českém právním řádu Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá kodeterminací a její úpravou v českém právním řádu. Hlavním cílem této práce je přinést odpověď na otázku, zda je platná právní ...
  • Kontraktační proces a změna smlouvy ve veřejné zakázce 

   Defence status: DEFENDED
   Kubeš, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017)
   Date of defense: 1. 6. 2017
   77 Abstrakt Způsob zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je soukromoprávním kontraktačním procesem s vysokou mírou formalizace a právní regulace. Tím se odlišuje od obecného ...
  • Korporátní závoj a jeho limity v České republice 

   Defence status: DEFENDED
   Vorlíček, Antonín (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   Corporate veil and its limits in the Czech Republic This thesis deals with the corporate veil of a company and related legal institutes. Moreover, the thesis interprets instruments that can lead to responsibility or liability ...
  • Koupě obchodního závodu - komparace českého a německého práva 

   Defence status: DEFENDED
   Dočekalová, Libuše (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 1. 2018
   Diplomová práce se věnuje srovnání české a německé právní úpravy koupě obchodní- ho závodu cestou asset deal. Konkrétně se práce zabývá pojetím obchodního závodu z pohledu českého a německého práva, upozorňuje na rozdílné ...
  • Nabytí podílu ve společnosti s ručením omezeným od neoprávněného 

   Defence status: DEFENDED
   Treutlerová, Hana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   and keywords Acquisition of the right of ownership to a share in a limited liability company from a non-entitled person The subject of this thesis is the analysis of the institute of the acquisition of the right of ownership ...
  • (Ne)převoditelnost podílu v obchodních korporacích 

   Defence status: DEFENDED
   Coufal, Ondřej (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 21. 1. 2019
   (Non-)transferability of shares in business corporations Abstract This diploma thesis deals with (non-)transferability of shares in unlimited partnership, limited partnership, limited-liability company and joint-stock ...
  • Obchodné vedenie 

   Defence status: DEFENDED
   Králik, Dominik (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2016)
   Date of defense: 26. 9. 2016
   Resumé Predmetom tejto práce je obchodné vedenie dvoch kapitálových spoločností, a to spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti. Práca opisuje a taktiež analyzuje právnu úpravu obsiahnutú v novom súkromnom ...
  • Obchodní tajemství 

   Defence status: DEFENDED
   Hanková, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2010)
   Date of defense: 20. 9. 2010
   51 5. Závěr Koncept obchodního tajemství bezpochyby zaujímá nezastupitelné místo v ochraně citlivých obchodních informací. Jeho hlavní výhodou je neformálnost a možnost obsáhnout široké rozpětí chráněných skutečností a ...
  • Obchodní tajemství v obchodních závazkových vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Jakl, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 11. 1. 2013
   The main purpose in writing this work was therefore to analyze whether the trade secret belongs to assignable and transferable type of intangible asset law and whether it could be effectively protected. The author of this ...
  • Obchodní vedení 

   Defence status: DEFENDED
   Chvalová, Lucie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 15. 5. 2014
   Diplomová práce rozebírá pojem obchodní vedení. Jedná se o pojem, který spadá do působnosti statutárního orgánu. Jelikož se jedná o pojem, který není v právních předpisech definován, je v práci kladen důraz na to, co se ...
  • Obchodní vedení 

   Defence status: DEFENDED
   Vrbková, Andrea (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 10. 2014
   - 1 - Abstrakt Obchodní vedení Cílem předkládané diplomové práce je podrobněji analyzovat vybrané aspekty obchodního vedení, přičemž důraz je kladen především na právní úpravu pokynů valné hromady, a to včetně pokynů ...
  • Obchodní závod 

   Defence status: DEFENDED
   Romanová, Renata (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 5. 2015
   Ve své diplomové práci se zaměřuji na otázky, které souvisejí se změnou pojetí obchodního závodu, části obchodního závodu a koupě obchodního závodu, a to ve spojitosti s nedávnou rekodifikací českého soukromého práva. Po ...
  • Ochranářská ustanovení občanskoprávní povahy v obchodních závazkových vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Tomáš, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2011)
   Date of defense: 27. 9. 2011
   Účelem této práce je především odpovědět na otázku, jakým způsobem a v jakém rozsahu mohou být v obchodněprávních vztazích aplikována občanskoprávní ústanovení ochranářské povahy. Jádrem práce pak je určení, na jaké subjekty ...
  • Odpovědnost za vady v obchodních závazkových vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Grundmanová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 30. 9. 2013
   Odpovědnost za vady v obchodních závazkových vztazích Tématem této diplomové práce je institut odpovědnosti za vady v obchodních závazkových vztazích, tedy ve vztazích, které ještě i dnes vznikají v režimu obchodního ...
  • Odpovědnost za vady v obchodních závazkových vztazích 

   Defence status: DEFENDED
   Matějíček, Pavel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 1. 2015
   Resumé Téma této diplomové práce je odpovědnost za vady v obchodních závazkových vztazích, neboli slovy účinného občanského zákoníku práva z vadného plnění. Práva z vadného plnění jsou vedle odpovědnosti za škodu a ...
  • Péče řádného hospodáře v judikatuře českých soudů 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Klusáková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Cílem diplomové práce "Péče řádného hospodáře v judikatuře českých soudů" je analýza judikatury českých soudů s ohledem na právní úpravu institutu péče a názory právní doktríny. Práce sestává ze třech hlavních kapitol. ...
  • Péče řádného hospodáře v judikatuře českých soudů 

   Defence status: DEFENDED
   Klusáková, Barbora (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 1. 2020
   The purpose of the diploma thesis "Duty of care, skill and dilligence in Czech court case law" is to analyze the approach of Czech courts case law to the selected issues related to the duty of care, skill and dilligence ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV