• Antropologický průzkum dětí na ZŠ z hlediska jejich stravovacích návyků 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Dvořáková, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 19. 5. 2022
   The diploma thesis is focused on snacks of older school-age children. The main goal of this work is to summarize knowledge about school snacks of children of older school age. The partial goals are to evaluate the frequency ...
  • Autoimunitní onemocnění a jejich epidemiologie 

   Defence status: DEFENDED
   Chvojová, Valerie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 5. 6. 2020
  • Bolesti zad a horních končetin způsobené sedavým životním stylem a jejich prevence 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Spáčilová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 5. 6. 2020
  • Celiakie a její vliv na běžný život 

   Defence status: DEFENDED
   Hadravová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Celiakie je autoimunitní onemocnění, které patří mezi nejčastější onemocnění imunitního systému. Projevuje se především zánětlivými změnami tenkého střeva. V současné době je celiakie nevyléčitelná, jedinou léčbou je ...
  • Comparison of Mitochondrial Haplogroups in Neolithic and Modern Populations from Central Europe 

   Defence status: DEFENDED
   Kočalková Juríková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
  • Dědičná mitochondriální onemocnění způsobená poruchou oxidativní fosforylace 

   Defence status: DEFENDED
   Hanušová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Dědičná mitochondriální onemocnění způsobená poruchou oxidativní fosforylace Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dědičných mitochondriálních onemocnění, která jsou způsobena poruchami funkce enzymů účastnících ...
  • Dědičná složka cukrovky II. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Svobodová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Bakalářská práce Dědičná složka cukrovky II. typu je složena z několika kapitol. Větší část je pojata obecnou charakteristikou diabetu, diagnostikou a patogenezí. Práce však obsahuje i krátké shrnutí historie diabetu. ...
  • Dědičnost fenotypických znaků u člověka 

   Defence status: DEFENDED
   Heidelberg, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 24. 5. 2019
  • Dědičnost kardiovaskulárních onemocnění 

   Defence status: DEFENDED
   Košatová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Cílem tohoto textu je přinést souhrn poznatků o vlivu dědičnosti na vznik kardiovaskulárních onemocnění. Je určen široké veřejnosti, ale i těm, kteří se do větší hloubky zajímají o medicínu, civilizační choroby a faktory, ...
  • Dialýza a transplantace se zaměřením na vedlejší účinky kortikosteroidů a imunosupresiv 

   Defence status: DEFENDED
   Muziková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
  • Etické otázky výzkumu embryonálních kmenových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Rožánková, Vladimíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   TITLE: Ethic Consequences of Embryonic Stem Cells Research Abstract The thesis deals with stem cell research, especially embryonic cells. First the thesis is devoted to researchand describe the history of stem cells, which ...
  • Forenzní analýza biologických stop a její využití ve výuce na SŠ 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Hrubá, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Tato diplomová práce je věnována forenzní genetice. V prvé řadě je forenzní genetika uvedena do historického kontextu. Poté je zde popsán biologický materiál a možnosti detekce biologických stop. Dále je práce zaměřena na ...
  • Forenzní analýza biologických stop a její využití ve výuce na SŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Hrubá, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
   Tato diplomová práce je věnována forenzní genetice. V prvé řadě je forenzní genetika uvedena do historického kontextu. Poté je zde popsán biologický materiál a možnosti detekce biologických stop. Dále je práce zaměřena na ...
  • Genetika rakoviny prsu 

   Defence status: DEFENDED
   Měšťáková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
  • Literární rešerše evoluce zubů obratlovců 

   Defence status: DEFENDED
   Čablová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
   Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na srovnání zubů savců a člověka. Porovnávala jsem je z pohledu složení skloviny a pak také z jednotlivých přeměn typů zubů v rámci náročnosti na potravu a to, jak z pohledu vzhledu ...
  • Metody molekulární a buněčné biologie ve výuce na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Blaha, Milan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Výuka buněčné a molekulární biologie je omezována finančními a materiálními limity i nedostatkem odborného vzdělání. Tyto problémy mohou být překonány spolupráci školy s vědeckou institucí nebo univerzitou. Vědci vyučují ...
  • Mikrovaskulární a makrovaskulární komplikace diabetes mellitus 2. typu 

   Defence status: DEFENDED
   Šnorová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   In my thesis I dealt with the theme of very serious and widespread diseases of civilization posed by diabetes mellitus (diabetes), type 2. Incidence of the disease is considered a pandemic of the 21st century. I focused ...
  • Mobilní elementy v lidském genomu 

   Defence status: DEFENDED
   Pošvářová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
  • Modelové systémy při studiu a výuce molekulární biologie 

   Defence status: DEFENDED
   Kripnerová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 9. 2019
   Molekulární biologie a genetika jsou v sou asné dob velmi rychle rozvíjející se obory. Jednou z možností, jak zvýšit zájem žák o studium molekulární biologie a genetiky, a podpo it tak jejich vlastní zvídavost a touhu ...
  • Nádorová onemocnění trávicí trubice se zaměřením na dutinu břišní 

   Defence status: DEFENDED
   Křápová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV