• Celiakie a její vliv na běžný život 

   Hadravová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 26. 5. 2014
   Celiakie je autoimunitní onemocnění, které patří mezi nejčastější onemocnění imunitního systému. Projevuje se především zánětlivými změnami tenkého střeva. V současné době je celiakie nevyléčitelná, jedinou léčbou je ...
  • Dědičná mitochondriální onemocnění způsobená poruchou oxidativní fosforylace 

   Hanušová, Eva (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Dědičná mitochondriální onemocnění způsobená poruchou oxidativní fosforylace Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dědičných mitochondriálních onemocnění, která jsou způsobena poruchami funkce enzymů účastnících ...
  • Dědičná složka cukrovky II. typu 

   Svobodová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Bakalářská práce Dědičná složka cukrovky II. typu je složena z několika kapitol. Větší část je pojata obecnou charakteristikou diabetu, diagnostikou a patogenezí. Práce však obsahuje i krátké shrnutí historie diabetu. ...
  • Dědičnost kardiovaskulárních onemocnění 

   Košatová, Andrea (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   Cílem tohoto textu je přinést souhrn poznatků o vlivu dědičnosti na vznik kardiovaskulárních onemocnění. Je určen široké veřejnosti, ale i těm, kteří se do větší hloubky zajímají o medicínu, civilizační choroby a faktory, ...
  • Dialýza a transplantace se zaměřením na vedlejší účinky kortikosteroidů a imunosupresiv 

   Muziková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
  • Etické otázky výzkumu embryonálních kmenových buněk 

   Rožánková, Vladimíra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   TITLE: Ethic Consequences of Embryonic Stem Cells Research Abstract The thesis deals with stem cell research, especially embryonic cells. First the thesis is devoted to researchand describe the history of stem cells, which ...
  • Forenzní analýza biologických stop a její využití ve výuce na SŠ 

   Hrubá, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
   Tato diplomová práce je věnována forenzní genetice. V prvé řadě je forenzní genetika uvedena do historického kontextu. Poté je zde popsán biologický materiál a možnosti detekce biologických stop. Dále je práce zaměřena na ...
  • Forenzní analýza biologických stop a její využití ve výuce na SŠ 

   Hrubá, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
   Tato diplomová práce je věnována forenzní genetice. V prvé řadě je forenzní genetika uvedena do historického kontextu. Poté je zde popsán biologický materiál a možnosti detekce biologických stop. Dále je práce zaměřena na ...
  • Literární rešerše evoluce zubů obratlovců 

   Čablová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 18. 1. 2017
   Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na srovnání zubů savců a člověka. Porovnávala jsem je z pohledu složení skloviny a pak také z jednotlivých přeměn typů zubů v rámci náročnosti na potravu a to, jak z pohledu vzhledu ...
  • Metody molekulární a buněčné biologie ve výuce na středních školách 

   Blaha, Milan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 28. 5. 2012
   Výuka buněčné a molekulární biologie je omezována finančními a materiálními limity i nedostatkem odborného vzdělání. Tyto problémy mohou být překonány spolupráci školy s vědeckou institucí nebo univerzitou. Vědci vyučují ...
  • Mikrovaskulární a makrovaskulární komplikace diabetes mellitus 2. typu 

   Šnorová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   In my thesis I dealt with the theme of very serious and widespread diseases of civilization posed by diabetes mellitus (diabetes), type 2. Incidence of the disease is considered a pandemic of the 21st century. I focused ...
  • Mobilní elementy v lidském genomu 

   Pošvářová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 23. 5. 2016
  • Nádorová onemocnění trávicí trubice se zaměřením na dutinu břišní 

   Křápová, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
  • Nedostatek pohybových aktivit v dětském věku jako hlavní faktor jednostranného zatížení páteře 

   Reichlová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
  • Nedostatek pohybových aktivit v dětském věku jako hlavní faktor zatížení páteře 

   Reichlová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
  • Nemoci srážlivosti krve se zaměření na Severní Čechy 

   Kucerová, Claudie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
  • Nerandomizovaný výběr ze souboru stomatologických pacientů, studie vztahů mezi rizikovými faktory a stavem zubního zdraví 

   Nekůžová, Dora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 30. 5. 2011
   Ve své diplomové práci jsem se zaměřila na vztah mezi vlivem rizikových faktorů a stavem zubního zdraví. Vyhodnocování získaných výsledků jsem prováděla na základě testování a ověřování stanovených hypotéz pomocí mnou ...
  • Nespecifické střevní záněty 

   Růžičková, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Nespecifické střevní záněty IBD jsou nespecifické střevní záněty zastoupeny dvěma podjednotkami - ulcerózní kolitidou (UC) a Crohnovou nemocí (CD). UC je onemocnění, pro které je typické postižení sliznice střeva od rekta ...
  • Pateř a její poruchy 

   Mikesková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
  • Péče o chrup u žáků ZŠ 

   Bartůňková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Práce Péče o chrup u žáků ZŠ se snaží prostřednictvím dotazníkového šetření na vybraných základních školách v Kladně odhalit a pojmenovat hlavní problémy v péči o chrup u žáků prvního i druhého stupně, překážky bránící ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: dspace (at) is.cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV