• Detekce a ex vivo eliminace reziduálních nádorových buněk Ewingova sarkomu perzistujících v autologních štěpech hematopoetických kmenových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Sumerauer, David (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2006)
   Date of defense: 21. 9. 2006
   Nádory u dětí a adolescentů jsou relativně vzácná onemocnění. Představují méně než 1% nádorů dospělých, standardizovaná incidence se pohybuje v rozmezí 80-140 nemocných na milion dětí (Lewis, I.J., 2003). Uvádí se, že v ...
  • Epigenetické a cytotoxické účinky inhibitorů histondeacetyláz v kombinaci s cytostatiky na buňky neuroblastomu 

   Defence status: DEFENDED
   Abdel Rahman, Mohamed Ashraf Khalil (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 6. 2018
   Souhrn Zvýšená exprese histondeacetyláz (HDAC) u řady nádorů obrátila pozornost k možnosti využít jejich inhibici k protinádorové léčbě. Kyselina valproová (VPA) je nejen užívané antiepileptikum, ale vykazuje i protinádorové ...
  • Epigeneticky podmíněná chemorezistence nádorových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Feriančiková, Barbara (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
   Nádorová onemocnění jsou i přes významné pokroky v diagnostice a léčbě druhou nejčastější příčinou úmrtí v ekonomicky vyspělých státech. Hlavním důvodem selhání proti- nádorové terapie je rozvoj chemorezistence, která může ...
  • Exprese lncRNA MIAT v nádorových buňkách 

   Defence status: DEFENDED
   Jursová, Pavlína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 1. 6. 2021
   LncRNAs have been shown, in many cases, to function as important regulators for gene expression and thus, they can play a critical role in various biological functions and disease processes including cancer. Myocardial ...
  • Exprese V-ATPázy v hypoxii u buněk neuroblastomu 

   Defence status: DEFENDED
   Kittlerová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Nádorová onemocnění se v dnešní době řadí mezi nejčastější příčiny smrti na celém světě, proto se stále pracuje na nových protinádorových léčivech a terapeutických přístupech. U dětí a mladistvých jsou nádorová onemocnění ...
  • HCMV v nádorech dětského věku 

   Defence status: DEFENDED
   Varcabová, Šárka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 24. 9. 2007
  • Metalothioneiny a další biomarkery v terapeutickém rozhodování u dětských onkologických pacientů 

   Defence status: DEFENDED
   Kruseová, Jarmila (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2014)
   Date of defense: 2. 7. 2014
   Metalothioneny (MT) jsou nízkomolekulární proteiny bohaté na cystein, které udržují homeostázu kovů. Podílejí se na karcinogenezi a mohou být zodpovědné za vznik chemorezistence. Cíl: najít vztah mezi hladinami MT v séru ...
  • Potenciace účinku cytostatik inhibitory v-ATPasy 

   Defence status: DEFENDED
   Vaňková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 11. 6. 2019
   Tumour diseases belong among some of the most severe problems of advanced civilization and of current medicine. Neuroblastoma is a solid embryonal children's tumour, which develops from the cells of the neural crest. The ...
  • Prognostické faktory ve vztahu k riziku karcinomu prsu a indikace cílené léčby jako prevence relapsu a komplikací léčby 

   Defence status: DEFENDED
   Prausová, Jana (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2008)
   Date of defense: 20. 5. 2008
   Nádorová onemocnění jsou zcela nepochybně jedním z nejzávažnějších problémů i v 21. století. Svědčí o tom především neustálý nárůst počtu nemocných, kteří jsou postiženi tímto onemocněním. Tento problém je celosvětový a ...
  • Působení inhibitorů V-ATPasy na chemorezistentní linie neuroblastomu in vitro 

   Defence status: DEFENDED
   Honzejková, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 6. 2017
   Nádorová onemocnění se řadí mezi nejčastější příčiny úmrtí na celém světě a přes velký pokrok v léčebných postupech v posledních padesáti letech se stále jedná o závažný zdravotní problém. Proto je stále soustředěno velké ...
  • Sledování chemorezistence dětských nádorů molekulárně cytogenetickými metodami 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Pavel (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2012)
   Date of defense: 24. 10. 2012
   Souhrn Disertacni prace se zabyva chemorezistenci detskych nadorovych onemocneni adetekci cytogenetickych zmen, ktere s ni souvisi. Ovlivneni rizikovych forem detskych nadoru vyzaduje pouziti vysokych davek chemoterapie, ...
  • Účinky reovírusu na nádorové bunky 

   Defence status: DEFENDED
   Figová, Katarína (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, 2013)
   Date of defense: 21. 2. 2013
   Na onkolytických vírusoch prebiehajú štúdie za účelom ich možného využitia ako protinádorových terapeutík. Očakáva sa, že napomôžu nielen priamym onkolytickým účinkom, ale v organizme nabudia i protinádorovú imunitu. V ...
  • Význam V-ATPasy pro rezistenci nádorových buněk 

   Defence status: DEFENDED
   Suchánková, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 12. 7. 2021
   Chemorezistence je jednou z hlavních příčin selhání léčby chemoterapie nádorů. Vakuolární ATPasa (V-ATPasa) je ATP-dependentní protonová pumpa podílející se na regulaci pH buněk, buněčných organel i intracelulárního prostoru. ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV