• Aristokraté a válka. O válce roku 1866 v dopisech a denících Karla, Rudolfa a Arnošta Chotka. Edice vybraných písemností. 

   Hanušová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   (česky) Aristokraté a válka. Tématem diplomové práce je vztah příslušníků šlechtické rodu k fenoménu války, jejich postoje, pocity, city a jednání, doprovázející situace v době zasažené válkou na konkrétním případě českého ...
  • August a Tereza Sedláčkovi - edice korespondence 

   Havlan, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 4. 1. 2008
   August Sedláček, významný český historik, se na penzi přestěhoval do Písku, místa svých gymnazijních studií. Zde se seznámil s učitelkou Terezou Barcalovou, která se později stala jeho manželkou. Předkládaná edice představuje ...
  • August a Tereza Sedláčkovi: edice korespondence 

   Havlan, Josef (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   August Sedláček, významný český historik, se na penzi přestěhoval do Písku, místa svých gymnazijních studií. Zde se seznámil s učitelkou Terezou Barcalovou, která se později stala jeho manželkou. Předkládaná edice představuje ...
  • Barokní znakové galerie. Heraldická reprezentace šlechty, duchovenstva a měšťanstva, její interpretace a možnosti využití 

   Oulík, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012)
   Date of defense: 7. 9. 2012
   Práce se zabývá barokní heraldikou, konkrétně fenoménem znakových galerií v českých zemích v pobělohorském období. Za pomoci metod pomocných věd historických analyzuje tři znakové soubory z 60. - 90. let 17. století: 1. ...
  • Bratři Alois a Filip ze Sternbergu. Edice vybrané korespondence aristokratů 2. poloviny 19. století 

   Tomsová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 13. 6. 2017
   PředkládanábakalářskáprácepředstavujerodinnoukorespondencibratrůAloisea FilipazeSternberguzjejichcestydo Neapolea Říma(1876)azpařížského pobytu(1878).Práceseskládáz(1)historickéhoúvodua(2)kritickéedice dvaadvacetidopisův ...
  • Cech soukeníků a tkalců v Soběslavi 

   Linhart, Stanislav (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Cílem bakalářské práce, jejímž tématem je cech soukeníků a tkalců ve městě Soběslavi, je podniknout na základě příslušných cechovních pramenů (jde zejména o cechovní statuta, cechovní knihy a spisový materiál) sondu do ...
  • Cech zušlechťovatelů skla v Polevsku a Falknově. Vznik, vývoj a činnost 

   Šimánková, Dagmar (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 11. 2008
   Předkládaná rigorózní práce Je doplněním poznatků, které byly zapsány v magisterské práci týkající se polevsko-falknovského cechovního zřízení. Magisterská práce byla obhájena v lednu 2006 na katedře Pomocných věd historických ...
  • Cechy oděvních a textilních řemesel v Krupce 

   Flaková, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
   Předkládaná bakalářská práce s názvem "Cechy oděvních a textilních řemesel v Krupce" si klade za cíl přiblížit a osvětlit fungování jednotlivých textilních a oděvních cechů v Krupce - cechu krejčích, punčochářů, výrobců ...
  • "Cechy potravinářských řemesel v Mnichově Hradišti" 

   Walterová, Kristýna (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   The aim of bachelor thesis tittled " Guilds of food crafts in Mnichovo Hradiště" is to approach organization and administration of single food crafts in Mnichovo Hradiště on the basis of historical guild sources. The thesis ...
  • Cechy v Uherském Brodě 

   Kašparovská, Lenka (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 8. 9. 2016
   Předkládaná práce se zabývá cechy, které působily na území Uherského Brodu od svého vzniku až po rok 1859, kdy byly nahrazeny živnostenskými řemesly. Úvodní část přibližuje historii samotného města a cechovních zřízení. ...
  • Česká lékařka MUDr. Anna Bayerová a její přátelství s Libuší Bráfovou-Riegrovou (edice deníku a korespondence) 

   Beranová, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 26. 5. 2008
   MUDr. Anna Bayerová se nikdy neprovdala, neměla rodinu ani děti, protože celý svůj život zasvětila lékařství, které v tehdejší době nebylo pro ženy snadno dostupnou záležitostí. Při dlouhé a nesnadné cestě k dosažení ...
  • Českobudějovické hostince a jejich provozovatelé v 16. - 19. století 

   Vávrová, Eliška (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Předložená práce se zabývá provozováním pohostinských zařízení všech typů v Českých Budějovicích, a to od 16. do 19. století. Kromě sestavení typologie jednotlivých podniků a jejich přiblížení na příkladech konkrétních ...
  • Demografický vývoj obce Lesonice (okres Třebíč) v 18.-19. století 

   Urbánková, Miluše (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2014)
   Date of defense: 4. 2. 2014
   Tato bakalářská práce popisuje demografický vývoj obce Lesonice v okrese Třebíč na jihozápadní Moravě v letech 1701-1900. Vychází přitom z údajů excerpovaných z křestních, oddacích a úmrtních matrik římskokatolické farnosti ...
  • Deníky Zdenky Braunerové (1873-1883) 

   Šámal, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 9. 7. 2008
   Zdenka Braunerová je v povědomí širší veřejnosti zapsána jako česká výtvarnice, malířka. Přestože sama sebe vnímala a považovala za krajinářku, významná a mnohem více ceněná je především její tvorba v oblasti knižní grafiky. ...
  • Deníky Zdenky Braunerové (1873-1883) 

   Šámal, Martin (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 29. 1. 2007
   Zdenka Braunerová je v povědomí širší veřejnosti zapsána jako česká výtvarnice, malířka. Přestože sama sebe vnímala a považovala za krajinářku, významná a mnohem více ceněná je především její tvorba v oblasti knižní grafiky. ...
  • Dějiny cechovních řemesel v Krupce 

   Flaková, Nikola (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 6. 2015
   Předkládaná diplomová práce s názvem "Dějiny cechovních řemesel v Krupce" si klade za cíl přiblížit vznik, vývoj a fungování jednotlivých cechovních řemesel, které působily na území města Krupky. Cílem této práce je ...
  • Dějiny města Janovice nad Úhlavou do roku 1848. Historická monografie 

   Lhoták, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 9. 9. 2007
   Monografické pojednání o dějinách města Janovice nad Úhlavou si kladlo za cíl podat co mozna nejvšestrannější pohled na vývoj lokality od nejstarších dob do roku 1848. Její výběr vycházel ze dvou skutečností. Za prvé se ...
  • Dějiny města Janovice nad Úhlavou do roku 1848. Historická monografie 

   Lhoták, Jan (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Monografické pojednání o dějinách města Janovice nad Úhlavou si kladlo za cíl podat co mozna nejvšestrannější pohled na vývoj lokality od nejstarších dob do roku 1848. Její výběr vycházel ze dvou skutečností. Za prvé se ...
  • Dějiny obce Doksy v letech 1919-1935. Edice dokské pamětnice 

   Špalková, Barbora (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2007)
   Date of defense: 6. 6. 2007
   Cílem této práce je vytvoření edice dokské pamětnice, její kritický rozbor a využití veškerých dostupných archivních fondů a literatury vážící se k dějinám obce Doksy v letech 1919 - 1935 a porovnání těchto pramenů s pamětnicí.
  • Dějiny Starého Sedliště v pramenech 

   Moravcová, Helena (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   A KLÍČOVÁ SLOVA Diplomová práce je zaměřena na dějiny Starého Sedliště od první písemné zmínky z roku 1177 až do roku 1945, kdy se změnila struktura obyvatel a jejich kultury. Práce je sepsána na základě pramenů ústřední ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV