• Analýza nákladů na zdravotní péči pojištěnců VZP ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Analýza nákladů na zdravotní péči pojištěnců VZP ČR Abstrakt Cílem této práce je analyzovat náklady na zdravotní péči za pojištěnce VZP ČR, a to jak z hlediska pohlaví a věku, tak z regionálního hlediska. Analýza byla ...
  • Analýza nákladů na zdravotní péči pojištěnců VZP v průběhu posledního roku jejich života 

   Defence status: DEFENDED
   Jirsová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Analýza nákladů na zdravotní péči pojištěnců VZP v průběhu posledního roku jejich života Abstrakt Cílem předložené práce je analýza nákladů na zdravotní péči v rámci posledního roku života pojištěnců VZP, kteří zemřeli ...
  • Astma u dětské populace a faktory prostředí ve vybraných městech ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Fiala, Josef (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 27. 5. 2010
   Předkládaná práce má za cíl informovat o problematice astmatu, zhodnotit stav dětské populace v České republice a zanalyzovat vliv vybraných faktorů prostředí na riziko výskytu astmatického onemocnění ve sledované věkové ...
  • Český Banát - vymírající komunita nebo oblast s perspektivní budoucnosti? 

   Defence status: DEFENDED
   Blümelová, Iva (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2010)
   Date of defense: 16. 6. 2010
   Český Banát je území v Rumunsku, ve kterém žije v šesti typicky českých obcích početná česká komunita. Po více než 180 let si udržela český jazyk, tradice, zvyky i způsob života. Po změně režimu v roce 1989 mnoho obyvatel ...
  • Delikvence - sociodemografické aspekty, srovnání České republiky a Francie 

   Defence status: DEFENDED
   Matulová, Lucie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 13. 9. 2007
  • Determinanty vzniku nemoci oběhové soustavy v české populaci 

   Defence status: DEFENDED
   Lustigová, Michala (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 9. 2015
   Determinants of circulatory system diseases among the Czech population Abstract The determinants of circulatory system diseases are very well known, modifiable risk factors and factors widely spread among populations are ...
  • Gender a sociální nerovnosti v oblasti duševního zdraví 

   Defence status: DEFENDED
   Machů, Vendula (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   Gender inequality is the root cause of the differences in mental disorders prevalence between men and women. The aim of this thesis was to examine social inequalities in mental health, focusing on gender as a critical ...
  • Infekční onemocnění a migrace 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Vostrá, Jana (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Tato předložená diplomová práce se věnuje tématu Infekční onemocnění a migrace. Cílem práce je zhodnotit rozmístění vybraných infekčních onemocnění v zemích světa a Evropy, se zvláštním důrazem na kontext Česka. Z dostupné ...
  • Mentální mapy jako prostředek percepce Čechů žijících v Americe 

   Defence status: DEFENDED
   Pánová, Pavla (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Vnímání americké a české reality komunitou Čechů žijících dlouhodobě v USA se pomocí dotazníkového šetření pokusí přiblížit tato diplomová práce. Práce se zaměří na možnosti využití mentálních map při studiu prostorových ...
  • Naděje dožití při narození - regresní modely v kontextu ukazatelů zdravotní péče 

   Defence status: DEFENDED
   Láchová, Jitka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2008)
   Date of defense: 18. 6. 2008
  • Nádorová onemocnění a zdravý životní styl: Socio-epidemiologická studie 

   Defence status: DEFENDED
   Coganová, Klára (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   The prevalence of cancer in the world continues to grow, faster in economically developed countries. According to current scientific knowledge, at least one third of cases could be prevented by adopting a healthy lifestyle. ...
  • Ptačí chřipka (Prostorová difuse a epiedemiologická analýza) 

   Defence status: DEFENDED
   Mertlová, Denisa (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 9. 2009
   Překládaná diplomová práce studuje pandemii resp. panzootii viru ptačí chřipky (H5N1) z geografického hlediska. Analyzuje geografické práce, které byly napsány na téma difúze šíření onemocnění v prostoru a konkrétně na ...
  • Regionální variabilita úrovně úmrtnosti na příčiny úmrtí ovlinitelné zdravotní péčí 

   Defence status: DEFENDED
   Procházka, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 15. 9. 2015
   Cílem této diplomové práce je zmapování regionální variability intenzity úmrtnosti pomocí metody odvratitelné úmrtnosti a několika vybraných charakteristik zdravotní péče. V práci je popsán vývoj konceptu odvratitelné ...
  • Regionální variabilita úrovně úmrtnosti na příčiny úmrtí ovlinitelné zdravotní péčí 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Procházka, Martin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2015)
   Date of defense: 25. 5. 2015
   Cílem této diplomové práce je zmapování regionální variability úmrtnosti pomocí konceptu odvratitelné úmrtnosti, který za tímto účelem k porovnávání rozdílů úrovně zdravotní péče a následné úmrtnosti vznikl. Zdravotní péče ...
  • Risk factors affecting endometriosis in women of reproductive age, ALSWH Study 

   Defence status: DEFENDED
   Olšarová, Karolína (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 27. 5. 2019
   Tato diplomová práce se zabývá životními drahami v epidemiologii endometriózy. Endometrióza je chronické onemocnění s vysokou prevalencí postihující ženy v reprodukčním věku. Nejprve je představeno téma tohoto onemocnění, ...
  • Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění na základě longitudinální studie SHARE 

   Defence status: DEFENDED
   Zajíčková, Michaela (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   Despite decreasing cardiovascular disease mortality rates, these diseases are still the most common cause of death in a number of economically advanced countries, including the Czech Republic. This thesis deals with ...
  • SENIOŘI A BYDLENÍ. Česká Republika po roce 1990. 

   Defence status: DEFENDED
   Kopečná, Martina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2007)
   Date of defense: 21. 6. 2007
  • Sexuálně přenosné infekce v Praze: Sociálně epidemiologická analýza 

   Defence status: DEFENDED
   Sekera, Jan Carlos (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 6. 2018
   This thesis is focused on a situation of sexually transmitted infections in Prague (and in The Czech Republic shallowly) and analyzes this issue relatively to the social epidemiology. The thesis tries to identify the most ...
  • Sociálně ekonomické a prostorové determinanty výskytu nemocí z povolání v automobilovém průmyslu v Česku 

   Defence status: DEFENDED
   Jarolímek, Jan (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 26. 6. 2017
   Zdraví a snižování rozdílů ve zdraví mezi zeměmi a uvnitř zemí patří mezi základní globální cíle udržitelného rozvoje pro období let 2016-2030. Výskyt nemocí z povolání se vyznačuje velmi výraznou diferenciací jak regionální, ...
  • Sociogeografické determinanty rizikového užívania návykových látok u českých adolescentov 

   Defence status: DEFENDED
   Kážmér, Ladislav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 20. 6. 2019
   Disertační práce se zaměřuje na specifickou problematiku zdravotního chování současné české mládeže, a to se zvláštním důrazem na její sociálně-geografický rozměr. Předmětem je identifikace vybraných demografických, ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV