• Analýza tématu vznik a vývoj lidského druhu v učebnicích a pracovních sešitech pro ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Hoffmannová, Valérie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 13. 2. 2020
   Hlavním cílem této diplomové práce je analýza učebních úloh vztahujících se k tématu vznik a vývoj lidského druhu v učebnicích a pracovních sešitech pro 2. stupeň ZŠ. Pro analýzu byly vybrány učebnice a pracovní sešity ...
  • Anatomické změny na kostrách v evoluci rodu Homo 

   Defence status: DEFENDED
   Hoffmannová, Valérie (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2016)
   Date of defense: 6. 6. 2016
   Cílem bakalá ské práce je popsání anatomických znak na kostrách druh Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis, Homo sapiens a Homo naledi. U každého druhu jsou popsány ty znaky, které jej charakterizují. D raz je ...
  • Didaktické hry v biologii 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláčková, Ludmila (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2021)
   Date of defense: 10. 6. 2021
   Bakalářská práce se věnuje tématu didaktických her. Součástí práce je rešerše literatury zaměřená na rozdělení a charakteristiku aktivizujících metod. Dílčí část je věnována porovnání aktivizujících metod s tradiční výukou. ...
  • Důkazy evoluce 

   Defence status: DEFENDED
   Korda, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2014)
   Date of defense: 6. 6. 2014
   V této práci jsem se věnoval rešerši důkazů podporujících evoluci přírodním výběrem. Cílem bylo předložení a popsání těchto důkazů. Zaměřil jsem se na důkazy z oblasti paleontologie, biogeografie a na podobnosti na základě ...
  • Evaluace geologického výukového programu a jeho srovnání s výukou ve třídě 

   Defence status: DEFENDED
   Pelechová, Kateřina (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 6. 2018
   Tato práce se zabývá hodnocením výukového programu Didaktického centra geologie v Říčanech, především tím, jak ovlivňuje postoje žáků ke geologii. Přínos exkurzí a výuky v terénu byl již mnohokrát prokázán, evaluace se ...
  • Fylogenetická příbuznost mezi Homo neanderthalensis a Homo sapiens 

   Defence status: DEFENDED
   Janda, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   The main idea of this bachelor thesis is to close the phylogenetic relation of Homo neanderthalensis and Homo sapiens species issue. The first move is summary of findings in this issue following from fossil records of both ...
  • HIV ve středoškolské výuce v afrických oblastech v porovnání s Českou republikou 

   Defence status: DEFENDED
   Dachsová, Kristýna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 6. 2018
   I would like to deal with the issue of HIV education in the most affected African countries compared to the situation in the Czech Republic. My work will focus on classic teaching at high schools including preventive ...
  • Mikroskopická praktika pro základní školu 

   Defence status: DEFENDED
   Švajcrová, Lenka (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2018)
   Date of defense: 18. 9. 2018
   Hlavním cílem diplomové práce bylo vypracovat přehlednou příručku mikroskopických praktik pro učitele 2. stupně ZŠ. Mikroskopická praktika byla čerpána z běžných učebnic (Fortuna, Fraus, Jinan, Natura, Nová Škola, Prodos, ...
  • Představy o vzniku života ve vědě vs. SŠ učebnicích 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 6. 2017
   Teorie vzniku života v hodinách biologie na středních školách - toto téma se v učebnicích omezuje na pojmy jako abiogeneze, panspermismus, kreacionismus, biologická a chemické evoluce. To co bylo před lety vepsáno do ...
  • Ptáci v učebnicích pro ZŠ a nižší stupeň gymnázia (Analýza grafického zpracování kapitoly Ptáci se zaměřením na modelové druhy) 

   Defence status: DEFENDED
   Vávrová, Anna (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2020)
   Date of defense: 16. 7. 2020
   This diploma thesis deals with the graphic processing of the chapter Birds (Aves) in natural science textbooks for teaching at elementary school or lower grammar school with a focus on the model species (hereinafter referred ...
  • Srovnání environmentálního uvědomění žáků z tradičních a alternativních základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Sokolíková, Eliška (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2019)
   Date of defense: 18. 9. 2019
   The thesis compares environmental awareness of conventional and alterna- tive lower secondary school students. The qualitative research was performed through a group interview, where participants expressed their opinion ...
  • Vliv náboženského vyznání na názory o vzniku a vývoji živých soustav 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Korda, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 6. 2017
   V této práci jsem se zabýval vlivem náboženského založení studentů vysokých a středních škol přírodovědného zaměření na příjímání či odmítání teorií o vzniku a vývoji života, tedy evoluce přírodním výběrem a teorií ...
  • Vliv náboženského vyznání na názory o vzniku a vývoji živých soustav 

   Defence status: DEFENDED
   Korda, Petr (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, 2017)
   Date of defense: 20. 9. 2017
   V této práci jsem se zabýval vlivem náboženského založení studentů vysokých a středních škol přírodovědného zaměření na přijímání či odmítání teorií o vzniku a vývoji života, tedy evoluce přírodním výběrem a teorií ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV