Now showing items 1-20 of 94

  • 20.století v Markvarticích 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Tato práce si klade za cíl zmapovat proměny života v obci Markvartice v závislosti na historických událostech 20. století. Práce chronologicky popisuje historický vývoj obce s významnými politickými, ekonomickými a ...
  • Anežský klášter jako kulturně historická památka 

   Defence status: DEFENDED
   Neradová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Práce se zabývá Anežským klášterem jako kulturně historickou památkou a možnostmi využití kulturně historické památky, konkrétně Anežského kláštera, v hodinách občanské výchovy. Klade si za cíl prozkoumat kulturně historický ...
  • Babiččino údolí napříč staletími 

   Defence status: DEFENDED
   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
  • Betlémská kaple v kulturně historickém kontextu 

   Defence status: DEFENDED
   Gazárková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
  • Černošice první poloviny dvacátého století (stavební a kulturní rozkvět obce) 

   Defence status: DEFENDED
   Šlesingerová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat život města Černošice v první polovině dvacátého století. Ve čtyřech kapitolách seznamuje čtenáře především s kulturním a stavebním rozkvětem tohoto města na Berounce. V první ...
  • Česko-německé vztahy na Dačicku v 1. polovině 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Vítková, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce si klade za cíl zmapovat česko-německé vztahy v dačickém okrese v období 1. poloviny 20. století, a to se zaměřením na obec Volfířov a Lipolec. Tyto dvě obce byly vybrány zejména z důvodu jejich odlišné situace ...
  • Dětská porozumění sociální stratifikaci s ohledem na profese 

   Defence status: DEFENDED
   Czafíková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   The thesis is focused on research for children's understanding of social stratification on primary school. The main topic are children's representations of the structure of society regarding occupations. The aim is the ...
  • Dětská porozumění sociální stratifikaci u žáků 2. stupně ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Forštová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Diplomová práce se zaměřila na výzkum porozumění sociální stratifikaci u žáků 2. stupně základní školy. Cílem práce je diagnostika žákovských porozumění v tématu sociální stratifikace - zjišťování míry reflexe třídních ...
  • Dětství na Zbraslavi ve 30. a 40. letech 20. století 

   Defence status: DEFENDED
   Šuchmanová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Diplomová práce na téma Dětství na Zbraslavi ve 30. a 40. letech 20. století se snaží odpovědět na otázku, čím bylo dětství na Zbraslavi v tomto období charakteristické a co je nejvíce ovlivňovalo. První část diplomové ...
  • Diagnostika a rozvoj dětského porozumění tržnímu mechanismu u žáků 1. stupně ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Šimíková, Alexandra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 1. 6. 2020
   The aim of the diploma thesis is to observe the conceptual change in primary school students within the understanding of the market mechanism. On the basis of model situations, a diagnosis of children's understanding will ...
  • Diagnostika porozumění vybraným tématům sociologického učiva u studentů gymnázia 

   Defence status: DEFENDED
   Sehnalová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 11. 1. 2016
   Diplomová práce se zabývá diagnostikou studentského porozumění principům uspořádání společnosti v návaznosti na obsah sociologického učiva občanského a společenskovědního základu na středních školách. Teoretická část ...
  • Diagnostika studentských porozumění vybraným tématům politického vzdělávání v rámci občanského a společenskovědního základu 

   Defence status: DEFENDED
   Haškovcová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou a následně diagnostikou studentských porozumění vybraným tématům politického vzdělávání v rámci občanského a společenskovědního základu. V teoretické části bylo rozebráno několik ...
  • Didaktická analýza průřezového tématu Multikulturní výchovy, jeho ukotvení a realizace v nové verzi rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. 

   Defence status: DEFENDED
   Sikora, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Thesis concerns with cross-section theme "Multicultural education and intersections of cross- section theme with educational area for education to citizenship." The cross-section theme Multicultural education will be ...
  • Didaktické využití návštěvy památky Vyšehrad pro 2. stupeň ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Šťastná, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   V rámci teoretické části své diplomové práce analyzuji úlohu Vyšehradu v české národní mytologii. Identifikuji období v českých dějinách, kdy byl symbolický význam Vyšehradu považován za zvlášť významný a představím vývoj ...
  • Didaktické zpracování návštěvy Valašského muzea v přírodě 

   Defence status: DEFENDED
   Malíková, Erika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Základem diplomové práce Didaktické zpracování návštěvy Valašského muzea v přírodě je popis objektů tří areálů Valašského muzea v přírodě - Valašské dědiny, Dřevěného městečka a Mlýnské doliny - z hlediska jejich funkčního ...
  • Didaktické zpracování Památníku na Vítkově v Praze pro výuku v rámci občanské výchovy na základní škole. 

   Defence status: DEFENDED
   Stránská, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This Diploma Thesis is based on the Didactic Processing of the National Memorial at Vítkov in Prague for the Civic Education at Elementary School. The description of the building itself is both architectural, practical and ...
  • Didaktické zpracování tematického bloku "Moje rodina" v občanské výchově na 2. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Sanetrníková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 18. 1. 2021
   Tato práce předkládá analýzu pojetí tématu rodina v RVP, ŠVP několika škol a v současných učebnicích občanské výuky. Analýzy dává do kontextu současného společenskovědního poznání o české rodině a na tomto základu vytváří ...
  • Didaktické zpracování tématu Evropská unie pro výuku na základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Křížová, Sabina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Diplomová práce se věnuje tématu začlenění České republiky do Evropské unie a jeho výuce v občanské výchově na základní škole. Úvodní analýzou tématu práce v kurikulu stanovím nejdůležitější výstupy, jejichž naplnění bude ...
  • Didaktické zpracování tématu struktura společnosti v rámci občanského a společenskovědního základu na středních školách 

   Defence status: DEFENDED
   Havlíková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 24. 5. 2021
   Tématem této diplomové práce je struktura společnosti a její didaktické zpracování. Několik prvních kapitol se věnuje českým kurikulárním dokumentům a třem vybraným zahraničním kurikulům (Anglie, Nového Zélandu a Austrálie) ...
  • Didaktické zpracování tématu: Občanská a politická participace 

   Defence status: DEFENDED
   Matějíček, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The diploma thesis deals with the concept of civic and political participation in elementary and secondary school. Introductory part of the thesis defines terms of civic and political participation, there are also findings ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV