• 20.století v Markvarticích 

   Veselá, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 10. 6. 2013
   Tato práce si klade za cíl zmapovat proměny života v obci Markvartice v závislosti na historických událostech 20. století. Práce chronologicky popisuje historický vývoj obce s významnými politickými, ekonomickými a ...
  • Anežský klášter jako kulturně historická památka 

   Neradová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
   Práce se zabývá Anežským klášterem jako kulturně historickou památkou a možnostmi využití kulturně historické památky, konkrétně Anežského kláštera, v hodinách občanské výchovy. Klade si za cíl prozkoumat kulturně historický ...
  • Babiččino údolí napříč staletími 

   Holubová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 21. 5. 2018
  • Betlémská kaple v kulturně historickém kontextu 

   Gazárková, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 16. 5. 2016
  • Černošice první poloviny dvacátého století (stavební a kulturní rozkvět obce) 

   Šlesingerová, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Tato bakalářská práce si klade za cíl zmapovat život města Černošice v první polovině dvacátého století. Ve čtyřech kapitolách seznamuje čtenáře především s kulturním a stavebním rozkvětem tohoto města na Berounce. V první ...
  • Česko-německé vztahy na Dačicku v 1. polovině 20. století 

   Vítková, Romana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Tato práce si klade za cíl zmapovat česko-německé vztahy v dačickém okrese v období 1. poloviny 20. století, a to se zaměřením na obec Volfířov a Lipolec. Tyto dvě obce byly vybrány zejména z důvodu jejich odlišné situace ...
  • Dětská porozumění sociální stratifikaci u žáků 2. stupně ZŠ 

   Forštová, Iveta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Diplomová práce se zaměřila na výzkum porozumění sociální stratifikaci u žáků 2. stupně základní školy. Cílem práce je diagnostika žákovských porozumění v tématu sociální stratifikace - zjišťování míry reflexe třídních ...
  • Dětství na Zbraslavi ve 30. a 40. letech 20. století 

   Šuchmanová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Diplomová práce na téma Dětství na Zbraslavi ve 30. a 40. letech 20. století se snaží odpovědět na otázku, čím bylo dětství na Zbraslavi v tomto období charakteristické a co je nejvíce ovlivňovalo. První část diplomové ...
  • Diagnostika porozumění vybraným tématům sociologického učiva u studentů gymnázia 

   Sehnalová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 11. 1. 2016
   Diplomová práce se zabývá diagnostikou studentského porozumění principům uspořádání společnosti v návaznosti na obsah sociologického učiva občanského a společenskovědního základu na středních školách. Teoretická část ...
  • Diagnostika studentských porozumění vybraným tématům politického vzdělávání v rámci občanského a společenskovědního základu 

   Haškovcová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Diplomová práce se zabývá problematikou a následně diagnostikou studentských porozumění vybraným tématům politického vzdělávání v rámci občanského a společenskovědního základu. V teoretické části bylo rozebráno několik ...
  • Didaktická analýza průřezového tématu Multikulturní výchovy, jeho ukotvení a realizace v nové verzi rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. 

   Sikora, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   Thesis concerns with cross-section theme "Multicultural education and intersections of cross- section theme with educational area for education to citizenship." The cross-section theme Multicultural education will be ...
  • Didaktické využití návštěvy památky Vyšehrad pro 2. stupeň ZŠ 

   Šťastná, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   V rámci teoretické části své diplomové práce analyzuji úlohu Vyšehradu v české národní mytologii. Identifikuji období v českých dějinách, kdy byl symbolický význam Vyšehradu považován za zvlášť významný a představím vývoj ...
  • Didaktické zpracování návštěvy Valašského muzea v přírodě 

   Malíková, Erika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Základem diplomové práce Didaktické zpracování návštěvy Valašského muzea v přírodě je popis objektů tří areálů Valašského muzea v přírodě - Valašské dědiny, Dřevěného městečka a Mlýnské doliny - z hlediska jejich funkčního ...
  • Didaktické zpracování Památníku na Vítkově v Praze pro výuku v rámci občanské výchovy na základní škole. 

   Stránská, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   This Diploma Thesis is based on the Didactic Processing of the National Memorial at Vítkov in Prague for the Civic Education at Elementary School. The description of the building itself is both architectural, practical and ...
  • Didaktické zpracování tématu Evropská unie pro výuku na základní škole 

   Křížová, Sabina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 9. 9. 2019
   Diplomová práce se věnuje tématu začlenění České republiky do Evropské unie a jeho výuce v občanské výchově na základní škole. Úvodní analýzou tématu práce v kurikulu stanovím nejdůležitější výstupy, jejichž naplnění bude ...
  • Didaktické zpracování tématu: Občanská a politická participace 

   Matějíček, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   The diploma thesis deals with the concept of civic and political participation in elementary and secondary school. Introductory part of the thesis defines terms of civic and political participation, there are also findings ...
  • Dopravní výchova na 1. stupni základních škol 

   Matoulková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Diplomová práce nesoucí název Dopravní výchova na 1. stupni základních škol je zaměřena na obsah současné dopravní výchovy dětí ve školách a jak ji lze zkvalitnit a případně rozšířit pomocí dostupných materiálů. Diplomová ...
  • Fáze lidského života v představách dětí a školním vyučování 

   Bergmanová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Diplomová práce Fáze lidského života v predstavách detí a školním vyucování se zabývá detskými prekoncepty o etapách lidského života, a také jejich zpracováním v podkladech pro školní vyucování. Diplomová práce se skládá ...
  • Globalizace a vybrané globální problémy ve výuce základů společenských věd na gymnáziích 

   Penížková, Pavla (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 11. 9. 2017
   The aim of this thesis is to introduce the theme of globalization and global issues as a topic of school education. There will be a didactic analysis of this topic in relation with the content of Civil and Social Sciences ...
  • Historické myšlení žáků primární školy 

   Kopecká, Karolína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   HISTORICKÉ MYŠLENÍ ŽÁKŮ PRIMÁRNÍ ŠKOLY Abstrakt Tato diplomová práce pojednává o historickém myšlení žáků primární školy. V začátku se věnuje vývoji vyučovacího předmětu vlastivěda u nás, dále uvádí psychologická východiska ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV