Now showing items 1-20 of 63

  • Adopce afrických dětí - projekt pomoci na dálku 

   Defence status: DEFENDED
   Korešová, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 9. 9. 2013
  • Americký klub dam a učitelky 

   Defence status: DEFENDED
   Krajčová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Cílem práce je popsat Americký klub dam, jeho vznik, vývoj a činnost. Zvláštní důraz je kladen na významné členky, které se věnovaly výchovně-vzdělávací činnosti. Pro ucelený pohled jsou také zmíněny možnosti vzdělávání ...
  • Antropologická reflexe ženy v druhé polovině 19. století. Dimenze intimně osobnostního prožívání jako předpoklad vnitřní ženské emancipace 

   Defence status: DEFENDED
   Vlčková, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Práce se zabývá osobnostně-intimním rozměrem proměny ženství v průběhu druhé poloviny 19. století. Hlavní důraz je kladen na proměnu ženské subjektivity v kontrastu se zažitou a kulturně podmíněnou ženskou rolí. Zaměření ...
  • České a moravské vánoční tradice 

   Defence status: DEFENDED
   Mrtková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 12. 9. 2011
   Diplomová práce se zabývá problematikou českých a moravských vánočních tradic. Teoretická část poskytuje ucelený obraz a charakteristiku vánočního období. Zaměřena je přitom na témata týkající se historického původu, ...
  • Edward Evan Evans-Pritchard - pojetí čarodějnictví a jiných mystických fenoménů 

   Defence status: DEFENDED
   Jurásková, Kamila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 1. 2012
   Diplomová práce se zabývá čarodějnictvím a jinými mystickými fenomény v pojetí Edwarda Evan Evans-Pritcharda. Zaměřuje se převážně na pojem čarodějnictví v souvislosti s magií, šamanismem a věštbami. Popisuje vztah všech ...
  • Evropské poutní místo pohledem 21. století 

   Defence status: DEFENDED
   Girgelová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 24. 5. 2010
   Putování spolu s vykonáváním poutí a navštěvováním poutních míst vždy patřilo neodmyslitelně do lidského života. Kořeny křesťanských poutních míst navazujících na židovskou tradici najdeme zřejmě v Jeruzalémě. V současné ...
  • Folklór na Jihlavsku - Horácký soubor písní a tanců Vysočan 

   Defence status: DEFENDED
   Váca, Lukáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 11. 1. 2010
   Cílem této diplomové práce bylo přiblížit folklor na Jihlavsku tak, jak není znám. Na základě archivních záznamů v kronikách folklorního souboru Vysočan popsat nelehkou cestu vzniku souboru, jeho vývoj a prosazení se na ...
  • Hodnocení ve vzdělávacím programu Začít spolu 

   Defence status: DEFENDED
   Raffayová, Petra (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 1. 2008
   Diplomová práce Hodnocení ve vzdělávacím programu Začít spolu popisuje a analyzuje metody hodnocení a sebehodnocení žáků, které se v programu používají. Zaměřuje se především na sebehodnocení žáků a jeho vývoj v první až ...
  • Hodnota manželství u německé a české generace narozené v 70. - 80. letech 

   Defence status: DEFENDED
   Fialová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 21. 5. 2012
   Diplomová práce se zaměřuje na vnímání hodnoty manželství a statusu rozvedeného v německé a české společnosti. Diplomantka ve svém výzkumu sleduje předpokládanou tendenci odklonu od tradičního vnímání hodnoty manželství u ...
  • Internet jako pomocník učitele 

   Defence status: DEFENDED
   Ptáčková, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2009)
   Date of defense: 28. 5. 2009
   Tato diplomová práce se věnuje způsobům, jak učitelé využívají internet. Jejím cílem je zmapovat problematiku z teoretického i empirického hlediska. Jsou zde uvedena data týkající se využívání internetu v České republice ...
  • Keltové a jejich vliv na moderní evropské kultury 

   Defence status: DEFENDED
   Zavřelová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 7. 9. 2015
   Diplomová práce Keltové a jejich vliv na moderní evropské kultury se zabývá keltskou civilizací, popisuje její historii a uvádí pozůstatky její kultury v kulturách moderních. Práce se zaměřuje na vliv Keltů na oblast ...
  • Komparace svatebních tradic v křesťanské a židovské kultuře 

   Defence status: DEFENDED
   Mikelová, Denisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   V práci s názvem 'Komparace svatebních tradic v křesťanské a židovské kultuře'se budu zabývat porovnáváním kulturního myšlení věřících židů a křesťanů. Za indikátory kulturních norem jsem si zvolila dodržované svatební ...
  • Kultura bulharské menšiny v České republice ve vztahu k většinové české populaci 

   Defence status: DEFENDED
   Lindová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 10. 9. 2012
   Název: Kultura bulharské menšiny v České republice ve vztahu k většinové české populaci Práce se věnuje projevům bulharské kultury v České republice a možnostem i mezím její realizace se zaměřením na vzájemné vazby českého ...
  • Kulturní a řemeslné tradice současných obyvatel Šumavy 

   Defence status: DEFENDED
   Holečková, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Tato bakalářská práce se zabývá kulturními a řemeslnými tradicemi na Šumavě. Hlavním cílem je popsat tradice a řemesla v tomto regionu dnes. Zachyceny jsou také jejich historické proměny a provázanost se šumavským regionem. ...
  • Kulturní identita z antropologického hlediska: Skotské hry 

   Defence status: DEFENDED
   Marešová, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 16. 1. 2012
   Cílem této diplomové práce je popsat vznik, vývoj a současný stav skotských her ve Skotsku, v České republice a ve světě, přičemž důraz je kladen na popis vzniku her v klanové společnosti, následné násilné potlačení ...
  • Kurikulární reforma ve Velké Británii a její hodnocení (jako inspirace pro řešení současných problémů v českém školství) 

   Defence status: DEFENDED
   Balíčková, Veronika (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006)
   Date of defense: 29. 5. 2006
   Tématem diplomové práce je kurikulární reforma ve Velké Británii, jež se uskutečnila na konci 80. let 20. století. Cílem diplomové práce je popis společenských a historických skutečností, které tuto reformu předcházely a ...
  • Lidová architektura v regionech ČR: Českosaské Švýcarsko 

   Defence status: DEFENDED
   Janíková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
  • Lidové zvyky na Sedlčansku 

   Defence status: DEFENDED
   Čekalová, Magdaléna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 13. 9. 2010
   Ve své práci se zaměřím na zvyky a tradice na Sedlčansku. Popíši jejich historii i současnou podobu. Tento region je zajímavý nejen přírodními a kulturními památkami, ale i rozmanitou historií. Působilo zde mnoho slavných ...
  • Lidové zvyky na Valašsku 

   Defence status: DEFENDED
   Fojtášková, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 12. 1. 2008
   Diplomová práce je zaměřena na seznámení s regionem Valašsko - jeho historií, polohou, členěním a místními obyvateli. Cílem této práce bylo popsat udržování lidových tradic, rodinného a výročního zvykosloví v regionu v ...
  • Lokální rozvojová pomoc na příkladu neziskové organizace Njovu v oblasti vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Polívková, Eliška (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 19. 5. 2015
   Práce se zabývá tématem rozvojové pomoci. Nejprve představuje obecně téma rozvoje, rozvojové pomoci, následně se zaměřuje na představení jednotlivých aktérů rozvojové pomoc, způsoby pomoci v minulosti a dnes. Dále se věnuje ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV