• Diagnostika úrovně motoriky dětí ve věku 8 - 13 let pomocí testové baterie MABC - 2 

   Defence status: DEFENDED
   Jahodová, Gabriela (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2013)
   Date of defense: 20. 3. 2013
   Objective: The aim of this work is to diagnose the motoric level of children at the age of 8 - 13, to verify the feasibility of the field investigations in a group form in the school regime at elementary schools, to compare ...
  • Držení těla předškolních dětí ve vztahu k podmínkám mateřských škol 

   Defence status: DEFENDED
   Frolíková, Jarmila (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 1. 6. 2009
   Jedním z velmi častých projevů současnosti je stoupající počet civilizačních chorob, především vad pohybového aparátu. Dnešní způsob života, podmíněný technickým rozvojem a změněnými životními podmínkami, přináší postupně ...
  • Držení těla u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Veselá, Ingrid (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 14. 1. 2013
   Bakalářská práce se zabývá vadným držením těla předškolních dětí. Dětí s vadným držením těla bohužel přibývá a již první známky svalové nerovnováhy můžeme najít u předškolních dětí. Vadné držení těla je závažné onemocnění, ...
  • Faktory ovlivňující pohybovou aktivitu dětí v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Petlíková, Jaroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 18. 1. 2010
   Předmětem diplomové práce "Faktory ovlivňující pohybovou aktivitu dětí v mateřské škole" je posouzení pěti mateřských škol s různým programem, a to z pohledu materiálního vybavení, postojů pedagogů a názorů rodičů k pohybovým ...
  • Hodnocení a sebehodnocení v tělesné výchově na 1. stupni ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Bendl, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 12. 1. 2012
   Práce je zaměřena na problematiku hodnocení v tělesné výchově a jeho působení na sebehodnocení žáků. Teoretická část je tvořena osobnostně-sociální charakteristikou dítěte mladšího školního věku, analýzou sebehodnocení ...
  • Intenzita pohybových aktivit v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Nová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   v českém jazyce Diplomová práce se zabývá měřením intenzity pohybových aktivit dětí předškolního věku. Hlavním cílem této práce bylo zaznamenat intenzitu pohybových aktivit (PA) u dětí předškolního věku (pět až šest let). ...
  • Jógové cvičení s nejmenšími dětmi 

   Defence status: DEFENDED
   Marousková, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 9. 9. 2020
  • Lezení na umělých lezeckých stěnách u dětí v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Zierisová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 11. 9. 2018
  • Metodika nácviku lyžařských dovedností v předškolním věku 

   Defence status: DEFENDED
   Kubátová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
  • Možnosti ovlivnění projevu dětí v mateřské škole pomocí psychomotorických aktivit 

   Defence status: DEFENDED
   Špalková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
   Agresivní projevy lze zaznamenat již u dětí předškolního věku. Cílem práce bylo zjistit, jaké agresivní projevy jsou nejčastější, které faktory ovlivňují jejich výskyt, jak působí na vzájemné vztahy dětí a možnost jejich ...
  • Možnosti rozvoje dítěte raného věku pomocí pohybu 

   Defence status: DEFENDED
   Chadimová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 11. 9. 2015
   Anotace: Diplomová práce se zabývá možnostmi a způsoby rozvoje dítěte v předškolním věku. Cílem práce je prokázání pozitivního vlivu řízených pohybových aktivit a větší efektivity na proces učení se dovednostem, znalostem ...
  • Možnosti řízení pohybových aktivit u dvouletých dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Košťálová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 2. 6. 2020
   Tato bakalářská práce se zabývá faktory ovlivňující efektivitu řízení pohybových aktivit se dvouletými dětmi. V teoretické části je zaměřena na vývojová specifika dvouletých dětí, která jsou třeba při vzdělávání těchto ...
  • Organizace dětského letního tábora s nabídkou aktivit 

   Defence status: DEFENDED
   Zábranská, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 6. 2013
  • Plán sportovních činností, pohybových her a aktivit pro rozvoj tělesné zdatnosti na dětském táboře a jeho provedení 

   Defence status: DEFENDED
   Žatečka, Martin (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 6. 5. 2008
  • Podmínky a programy mateřských škol jako určující faktor pro psychomotorický rozvoj dítěte a jeho zdatnost 

   Defence status: DEFENDED
   Vitáková, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 23. 1. 2006
   Stěžejním tématem této diplomové práce je pohyb a pohybové činnosti u předškolních dětí. V této práci bylo zjišťováno, zda různé programy mateřských škol: "Začít spolu", " Zdravá mateřská škola" a běžná ...
  • Podmínky pro spontánní pohybové aktivity dětí 1.stupně základní školy na sídlišti. 

   Defence status: DEFENDED
   Kratochvílová, Hana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 16. 1. 2007
   The aim of this work was to find out and deseribe the conditions for spontaneous movement in the city and wether their needs and wishes are respected and wether the playgrounds correspond with the norms and the proposal ...
  • Pohyb dětí předškolního věku při volné hře v prostředí mateřské školy 

   Defence status: DEFENDED
   Klímová, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 28. 5. 2019
   Diplomová práce se zabývá problematikou pohybu dětí předškolního věku při volné hře v mateřské škole. Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké jsou ve vybraných mateřských školách podmínky pro pohyb ve volné hře a pomocí ...
  • Pohybové aktivity pro děti do deseti let - nabídka a poptávka v městské části Štěrboholy 

   Defence status: DEFENDED
   Listopadová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 21. 5. 2014
  • Pojetí výchovy ke zdraví v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Gondeková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 26. 5. 2011
   Pojetí výchovy ke zdraví v mateřské škole Diplomová práce se zabývá pojetím zdravého životního stylu u dětí předškolního věku a realizací výchovy ke zdraví v mateřských školách. Náplní teoretické části této práce je vymezení ...
  • Posouzení posturální stabilizace u skupiny dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Klauberová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Diplomová práce se zabývá posouzením posturální stabilizace u skupiny předškolních dětí za využití u dětí doposud neaplikovaného testu "Klek s oporou o dlaně", který byl autorkami Voráčkovou a Šafářovou použit u dospělých ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV