• Algoritmy konstrukce sufixového pole 

   Žoha, Pavel (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 5. 2. 2007
   Suffix array is a data structure used for string operations such as pattern matching. It is also useful for some lossless data compression algorithms. In this paper I present a comparison of several di erent ways to construct ...
  • Algoritmy nad rozšířeným sufixovým polem 

   Šedek, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
   Su fixový strom je v oblasti efektivních řešení vyhledávacích problémů jednou z nejdůležitějších datových struktur. Hlavní nevýhodou sufixového stromu je jeho prostorová složitost. Sufixové pole je naproti tomu prostorově ...
  • Analýza funkčního modelu Otevřeného archivního informačního systému (OAIS) 

   Lambertová, Jana (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018)
   Date of defense: 8. 2. 2018
   Práce má za cíl popsat dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů, vývoj, cíle a základní pojmy dlouhodobého uchovávání, jako např. popis metadat, migrace, standardy METS a PREMIS. Hlavním cílem práce je detailní rozbor ...
  • Archeologie médií a temporalita nových médií 

   Pýcha, Čeněk (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Media Archeology and New Media Temporality Mgr. Čeněk Pýcha Abstract This master thesis focus on the relationship between digital technologies and the concepts of our society about the past. There are defined methodological ...
  • Figury a stopy paměti. Proměny dynamiky kulturní paměti ve vztahu k vizuální kultuře 

   Průchová, Andrea (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2018)
   Date of defense: 12. 4. 2018
   dizertační práce Práce se zabývá vizuálním obsahem médií oficiální paměti, konkrétně vizuálním materiálem dějepisných učebnic a výstavní expozicí Národního muzea. Zkoumá formální i obsahové rysy zobrazování čtyř klíčových ...
  • Gilbert Simondon a jeho vliv na současné myšlení o médiích 

   Maha, Jiří (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016)
   Date of defense: 15. 9. 2016
   Klíčová slova Gilbert Simondon, Bernard Stiegler, Mark B. N. Hansen, filosofie, média, technologie, humanismus, individuace, informace Abstrakt Tato práce si klade dva paralelní cíle. Za prvé představit původní dílo fran- ...
  • Kompaktní sufixový automat v posuvném okně 

   Filip, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Kompaktní sufixový automat (CDAWG) je prostorově šetrnější variantou datové struktury pro indexaci slov zvané sufixový strom. Cílem této práce je implementace algoritmů pro CDAWG v posuvném okně a porovnání jejich vlastností. ...
  • Komparace strategií České republiky a Spolkové republiky Německo v oblasti rozvoje veřejné správy v souvislosti s Digitální agendou pro Evropu 2020 

   Stratílková, Žaneta (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 31. 1. 2017
   Název bakalářské práce: Komparace strategií České republiky a Spolkové republiky Německo v oblasti rozvoje veřejné správy v souvislosti s Digitální agendou pro Evropu 2020 Abstrakt: Bakalářská práce reflektuje rozdíly mezi ...
  • Komprese bitových map pomocí Grayova kódu 

   Škorvaga, David (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 20. 6. 2011
   Práce se zabývá kompresí bitmapových indexů. Ke zmenšení bitmapových indexů se často používají specializované algoritmy, které hledají dlouhé řetězce stejných bitů. Řádky indexu je pak výhodné vhodně přerozdělit, aby ...
  • Komprese krátkých textových zpráv 

   Blažek, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 10. 9. 2007
   Práce popisuje implementaci algoritmu pro kompresi krátkých textových zpráv založenou na PPM. Pro reprezentaci kontextového modelu je zde použita datová struktura Optimal Tree Machine, vybudovaná na základě statistického ...
  • Konstrukce Grayových kódů se speciálními vlastnostmi 

   Novotný, Tomáš (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   A (cyclic) Gray code is a (cyclic) sequence of all n-bit strings in which consecutive strings differ in a single bit. Ruskey and Savage in 1993 asked whether every matching in a hypercube can be extended to a cyclic Gray ...
  • Konstrukční algoritmy pro sufixové datové struktury 

   Šedek, Jindřich (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2007)
   Date of defense: 26. 6. 2007
   Directed Acyclic Word Graph (DAWG) je prostorově úsporná datová struktura, která slouží k ukládání přípon řetězců. Compact Directed Acyclic Word Graph (CDAWG) je ještě úspornější variantou DAWG. Jejich hlavní uplatnění je ...
  • Kontextové modely pro statistickou kompresi dat 

   Paška, Přemysl (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 24. 9. 2008
   Současné metody kontextového modelování používají agregovanou formu statistik a historii dat využívají jen výjimečně. Tato práce představuje dvě nezávislé metody, které používají historii so fistikovaněji. Metoda Prediction ...
  • Kulturní průmysl a jeho konzumenti v myšlení T. W. Adorna 

   Ježek, Martin (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 15. 6. 2006
  • Moderní metody fraktální komprese obrazu 

   Čunát, Vladimír (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 14. 9. 2009
   V předložené práci studujeme metody fraktální komprese obrazu. Jsou zde rozebrány základní používané techniky, publikovaná rozšíření a jsou navržena a implementována drobná vylepšení stávajících metod. Dále je představen ...
  • Neviditelné světy Francisca Lópeze 

   Frinta, Petr (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2010)
   Date of defense: 24. 6. 2010
   Neviditelné světy Francisca Lópeze (abstrakt) Předmětem této práce je teoretické dílo a hudební tvorba španělského autora a teoretika konkrétní hudby Francisca Lópeze, jednoho z předních představitelů soudobé elektronické ...
  • Nikdo se neodváží říci, že je to nudné. Sociologie vysokého a nízkého umění 

   Paulíček, Miroslav (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2013)
   Date of defense: 10. 9. 2013
   Miroslav Paulíček NIKDO SE NEODVÁŽÍ ŘÍCI, ŽE JE TO NUDNÉ SOCIOLOGIE VYSOKÉHO A NÍZKÉHO UMĚNÍ Práce se věnuje problematice rozlišování vysokého a nízkého umění - tématu, jehož analýza se často odehrává v rámci nekritické ...
  • Od regrese k transgresi poslechu 

   Udvardyová, Lucia (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2006)
   Date of defense: 24. 10. 2006
   This master's thesis is concerned with music sampling, aiming to introduce sampling as a form of active consumption. The theoretical framework of this thesis is based on the debate between Adorno and Benjamin, the ...
  • Paratexts to Non-Linear Media Texts: Paratextuality in Video Games Culture 

   Švelch, Jan (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, 2017)
   Date of defense: 19. 9. 2017
   Paratexts to Non-Linear Media Texts: Paratextuality in Video Game Culture Jan Švelch Abstrakt Tématem této disertační práce je paratextualita v kultuře počítačových her. Koncept paratextuality představil literární teoretik ...
  • Problematika vývoje Národního digitálního archivu 

   Holá, Martina (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Cílem bakalářské práce je zejména zpracování vývoje Národního digitálního archivu v Praze. Úvodní část věnuji porovnání analogového a digitálního dokumentu a dále široce diskutovanému tématu digitalizace samotné. Pro lepší ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 3-5, 116 36 Praha; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV