• Brachistochrona v teorii i pokusech 

   Defence status: DEFENDED
   Chamrová, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 25. 6. 2018
   Bachelor thesis is divided into four chapters. In the first chapter essential facts about the brachistochrone problem are presented, especially its history and solution. Second chapter concerns specific methods of solution ...
  • Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství I 

   Defence status: DEFENDED
   Kárová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
  • Elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství II 

   Defence status: DEFENDED
   Šebková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2006)
   Date of defense: 19. 9. 2006
  • Elektrostatické generátory 

   Defence status: DEFENDED
   Hnyk, Michal (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 6. 2012
   Název práce: Elektrostatické generátory Autor: Michal Hnyk Katedra / Ústav: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí bakalářské práce: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., Katedra didaktiky fyziky Abstrakt: Bakalářská práce Elektrostatické ...
  • Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou 

   Defence status: DEFENDED
   Koudelková, Věra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Title: Electricity and magnetism: Hands-on minds-on approach Author: Věra Koudelková Department: Department of Physics Education Supervisor: Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., KDF Abstract: The PhD. thesis is focused on high ...
  • Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou 

   Defence status: RECOGNIZED
   Koudelková, Věra (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 2. 12. 2016
   Název práce: Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou Autor: Věra Koudelková Katedra: Katedra didaktiky fyziky Vedoucí disertační práce: Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., KDF Abstrakt: Disertační práce je zaměřena na ...
  • Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř - vybrané experimenty v rotujících soustavách 

   Defence status: DEFENDED
   Šabatka, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 19. 5. 2008
  • Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř - vybrané experimenty v rotujících soustavách 

   Defence status: RECOGNIZED
   Šabatka, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 6. 11. 2009
  • Experimenty pro interaktivní fyzikální laboratoř: pokusy a teorie 

   Defence status: DEFENDED
   Šabatka, Zdeněk (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 14. 9. 2016
   Title: Experiments for Interactive Physics Laboratory: experiments and theory Author: RNDr. Zdeněk Šabatka Department: Department of Physics Education Supervisor: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. Supervisor's e-mail address: ...
  • Fyzikální vzdělávání žáků a učitelů v projektu Heuréka 

   Defence status: DEFENDED
   Dvořáková, Irena (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 6. 6. 2011
   Title: Physics education of students and teachers in the Heureka project Author: RNDr. Irena Dvořáková Department: Department of Physics Education, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University in Prague Supervisor: ...
  • Grafika pro výukové fyzikální modely v perspektivní verzi systému Famulus 

   Defence status: DEFENDED
   Havel, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 7. 9. 2009
  • Grafy ve výuce fyziky 

   Defence status: DEFENDED
   Kekule, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 24. 2. 2009
  • Možnosti elementárního výkladu obecné teorie relativity 

   Defence status: DEFENDED
   Ryston, Matěj (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2014)
   Date of defense: 8. 9. 2014
   Elementární výklad obecné teorie relativity na úrovni pochopitelné pro středoškoláky či absolventy středních škol. Práce sestává z průzkumu dostupné literatury a v ní obsaženého přístupu k úvodnímu výkladu teorie relativity, ...
  • Možnosti prezentace základů speciální teorie relativity 

   Defence status: DEFENDED
   Soukup, Marek (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 9. 9. 2015
   Jádrem práce jsou vytvořené elektronické nástroje, konkrétně interaktivní animace, použitelné při výuce speciální teorie relativity na vyšší středoškolské a vysokoškolské úrovni. S využitím technologie HTML5 byly vytvořeny ...
  • Multimediální podpora fyzikálního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Koupil, Jan (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2011)
   Date of defense: 15. 9. 2011
   This thesis deals with possibilities of use of multimedia technology in physics education and describes a few new educational units. First chapter of the thesis contains a short definition of multimedia and a brief summary ...
  • Netradiční metody a formy fyzikálního vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Broklová, Zdeňka (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2008)
   Date of defense: 17. 6. 2008
  • Quantitative physics tasks 

   Defence status: DEFENDED
   Snětinová, Marie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015)
   Date of defense: 1. 10. 2015
   Title: Quantitative Physics Tasks Author: Mgr. Marie Snětinová Department: Department of Physics Education Supervisor of the doctoral thesis: doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., Department of Physics Education Abstract: The ...
  • Řešené úlohy z teoretické mechaniky do elektronické sbírky úloh 

   Defence status: DEFENDED
   Hruška, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2012)
   Date of defense: 26. 1. 2012
   Řešené úlohy z teoretické mechaniky do elektronické sbírky úloh Abstrakt: Hlavním cílem této práce bylo vytvořit v rámci Elektronické sbírky řešených úloh z fyziky soubor úloh z oblasti teoretické mechaniky, konkrétně z ...
  • Strukturovaný elektronický učební text pro podporu výuky klasické mechaniky pro posluchače učitelství 

   Defence status: DEFENDED
   Šebková, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 25. 5. 2009
  • Výuka fyziky podporovaná prostředky elektronického vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Jílek, Miroslav (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV