• Autoevaluace mateřské školy ve vztahu ke zpracování výroční zprávy na mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Tesařová, Vlasta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 5. 6. 2009
  • Estimation of the pair correlation function of a point process 

   Defence status: DEFENDED
   Vondráček, Jakub (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Tato práce se zabývá jádrovými odhady párové korelační funkce stacionárního a isot- ropního bodového procesu. Jako první jsou vybudovány základy teorie bodových procesů. Potom jsou odvozeny vzorce pro střední hodnotu a ...
  • Functional ANOVA 

   Defence status: DEFENDED
   Dolník, Viktor (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 6. 2018
   We introduce the concept of functional data and the problem of functional analysis of variance, which differs from the univariate case in the fact that random functions, not random variables, are the subject of comparison. ...
  • INAR modely časových řad 

   Defence status: DEFENDED
   Camfrlová, Monika (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 8. 9. 2017
   This work focuses on INAR(1) time series models. The structure of the models is described and the expected value, the variance and the autocovariance function are derived. The next discussed issue is the characterisation ...
  • Kombinování odhadů 

   Defence status: DEFENDED
   Plotnikova, Valeriya (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 5. 9. 2019
   Zkoumáme obecnou metodu kombinování n kolika odhad stejného reálného parametru v parametrickém modelu. Uvaûujeme váûen˝ pr m r dan˝ch po áte - ních odhad , kde sou et váh je roven jedné. Metoda je zaloûena na minimalizaci ...
  • Momentové metody odhadu parametrů časoprostorových shlukových bodových procesů 

   Defence status: DEFENDED
   Kučera, Petr (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 12. 6. 2019
   Tato práce se zabývá odhady parametrických modelů shot-noise Coxova pro- cesu v časoprostorovém případě. Představíme si dvoukrokovou metodu, kde v dru- hém kroce používáme složenou věrohodnost nebo Palmovu věrohodnost. Pro ...
  • Neúplné vzorky z Poissonova rozdělení 

   Defence status: DEFENDED
   Zeman, Ondřej (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 6. 2018
   The topic of my bachelor thesis is studying truncated Poisson sample which is a part of a sample from Poisson distribution, where zero observations are missing. The main goal is estimating the size of the original sample ...
  • Odhad hustoty pomocí ortogonálních řad 

   Defence status: DEFENDED
   Zheng, Ci Jie (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2019)
   Date of defense: 4. 9. 2019
   There exist many ways to estimate the shape of the underlying density. Generally, we can categorize them into a parametric and a nonparametric methodology. Examples of a nonparametric density estimation are histogram and ...
  • Projekce časoprostorových bodových procesů 

   Defence status: DEFENDED
   Nguyenová, Adéla (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 12. 9. 2017
   Hlavním tématem této bakalářské práce je teorie časoprostorových bodových procesů se zaměřením na odvozování tvaru momentových charakteristik druhého řádu procesů, které dostaneme z původního časoprostorového procesu ...
  • Přesné obálkové testy 

   Defence status: DEFENDED
   Maděřičová, Soňa (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2017)
   Date of defense: 27. 6. 2017
   V této práci se věnujeme simulačním testům typu Monte Carlo, konkrétně se zabýváme obálkovými a odchylkovými testy. Popisujeme vývoj obálkových testů od standardních obálkových testů, u kterých nelze kontrolovat hladinu ...
  • Separabilita funkce intenzity Poissonova bodového procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Petráková, Martina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2020)
   Date of defense: 14. 7. 2020
   Our main interest in the thesis is Poisson point process and one of its charac- teristics - intensity function. Whenever Poisson process has intensity function, its distribution is uniquely determined by it. Our main goal ...
  • Stochastic reconstruction of random point patterns 

   Defence status: DEFENDED
   Koňasová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2018)
   Date of defense: 7. 6. 2018
   Bodové procesy slouží k modelování pozic objektů, které jsou náhodně rozmí- stěny v prostoru. Takové modely jsou široce využívány v nejrůznějších věděckých oblastech, např. v biologii, ekologii, částicové fyzice či astronomii. ...
  • Varianty K-funkce pro stacionární bodové procesy 

   Defence status: DEFENDED
   Koňasová, Kateřina (Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Hlavním tématem této práce je teorie stacionárních bodových procesů, s důra- zem na varianty K-funkce pro bodové procesy v rovině. V první kapitole vyložíme základy teorie bodových procesů včetně klasické definice K-funkce ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV