• Architektonický prostor 

   Hanuš, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Tato práce pojednává především o východiscích a inspiraci k mé několikaleté současné tvorbě, kterou je architektonický prostor v dvojrozměrném zobrazení. Přibližuji zde ty její aspekty, které jsou pro ni určující, jako je ...
  • Člověk v kontextu s prostředím 

   Kafková, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Práce se zabývá součinností člověka s určitým prostředí, tím je mu především město. Cílem práce bylo vytvořit soubor maleb, vymyslet metodickou řadu a následně ji v praxi ověřit. Teoretický text vychází z praktické části ...
  • Člověk v krajině 

   Plachá, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
   This work is built on the cycle of the large paintings on the theme A MAN IN LANDSCAPE. In the practical part my paintings are documented and their rise and making are described there. The practical part is based on the ...
  • Detail jako komponenta celku 

   Říhová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Popis obsahu: Diplomová práce je rozdělena do 4 koncepčních kapitol, které se věnují podrobnému prozkoumání specifické práce s detailem v umění od druhé poloviny 20. století. Jmenovitě jsou to kapitoly: "Zaostřeno na ...
  • Figura ve veřejném prostoru 

   Zemanová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Základní údaje ZEMANOVÁ HELENA, Figura ve veřejném prostoru (BP), Praha 2011, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: M. D. Rettigové 4, Praha 1. Abstrakt Tato bakalářská práce se týká figury ve veřejném prostoru. Zachycuje ...
  • Krajina a přítomnost člověka v ní 

   Šlejmar, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Vývoj krajiny podle mnoha teorií a autorů nejde ani k lepšímu, ani horšímu, to jsou naše citové intervence. "Krajina se nezhoršuje, ale prostě jen mění způsobem, na nějž nejsme připraveni. Možná tedy není důvod ke znepokojení ...
  • Krajina jako téma výtvarného umění a jeho proměny 

   Lešková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Krajina přírodnin a přírodních struktur 

   Kolaříková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Práce se zabývá tématem přírodnin nahlížených v přírodních i společenských souvislostech. Přírodní formy jsou zde pojímány jako krajiny (mikrokrajiny) v rámci celku přírody. Dokládá, že jejich podoba - struktura, tvar a ...
  • Křížová cesta 

   Koumarová, Linda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Bakalářská práce Témata křesťanského umění a jejich proměny: Křížová cesta je teoretickou studií, která se zabývá křížovou cestou jako plnohodnotnou součástí křesťanské liturgie a života věřících, historií křížových cest ...
  • Prostředí domova 

   Matoušková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 1. 2007
   Analýza pojmu " prostředí domova", "domov" a "prostředí" a jejich sémantické významy. Zkoumání osobních vztahů člověka k prostředí domova. Funkce symbolizace a procesy identifikace v prostředí. Prostředí, domov a místo ...
  • Role detailu při komponování uměleckého díla 

   Neubertová, Miriam (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Diplomová práce je zaměřena na roli detailu jako vizuálního fenoménu při komponování, tvorbě, i recepci uměleckého díla. Autorka vychází ze své specifické zkušenosti zhoršování zraku v dětství (dospívání) a na ně vázané ...
  • Současná krajina a přítomnost člověka v ní 

   Plašilová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   T ema " Sou casn a krajina a p r tomnost clov eka v n \ je velmi sirok e, ve sv e pr aci si kladu za c l zam e rit se na vz ajemn y vztah clov eka a krajiny. Vymezuji si symbiotick y vztah a manipuluj c vztah clov eka ke ...
  • Svět fantasy - Hrdinové světa fantasy 

   Jiranová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 1. 2009
   Práce se zabývá problematikou fantasy ve výtvarné tvorbě a to zejména zobrazením hrdiny v tzv. hrdinské fantasy. Žánr fantasy je vnímán v kontextu jeho ideologických zdrojů a zároveň je reflektováno jeho působení na současnou ...
  • Témata křesťanského umění a jejich proměny ve výtvarném umění 

   Dráždilová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
  • Vesmír - přemýšlení s Barrowem a Saganem 

   Jiroušková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Diplomová práce je zaměřena na seznámení s možnostmi projektové výuky na základní škole. Téma Vesmír dává možnost poodhalit malý kousek tajemství, nahlédnout do nepoznaného. Jde především o zamyšlení a chápání naší ...
  • Vesmír, prostor a člověk 

   Nováková, Ilona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   Diplomová práce "Vesmír, prostor a člověk" se zabývá problematikou vizuálních fenoménů v kosmu. Cílem práce je vyložit vztah člověka a kosmu, místo člověka v tomto zdánlivě nekonečném prostoru, popsat základní vesmírné ...
  • Vyprávění v obrazech 

   Husák, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   Práce pojednává o historii, metodách a postupech narace ve výtvarném umění od počátků dějin k dnešku. Problematiku příběhu v obraze dělí do dvou kategorií, roviny vnitřního a roviny vnějšího příběhu. Každá z těchto narativních ...
  • Význam symbolu v současném výtvarném projevu 

   Zíbová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
   Diplomová práce zvoleného tématu je prezentována souborem prací, jenž obsahuje malby menšího formátu, představující řeč těla - gesta ženského těla. Lidské tělo - neverbální komunikace se nadále stává nosným základem k další ...
  • Zdevastovaná krajina v městské periferii 

   Kubínová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 1. 2009
   Tematika zdevastované krajiny městské periferie je v této práci uchopena jako výtvarné východisko pro výtvarnou činnost. Konkrétní zdevastovaná krajina je úzce vymezena prostorem městské periferie. Východiskem pro strukturu ...
  • Znak - kaligrafie, struktura - vrstvení 

   Malečková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Ve své diplomové práci se budu zabývat problematikou znaku, označování a psaní. Zaměřila jsem se na ty roviny těchto fenoménů , které jsou ukazatelem toho, jak myslíme , vnímáme a prožíváme. Jakým způsobem se orientujeme ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV