• Architektonický prostor 

   Defence status: DEFENDED
   Hanuš, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   This work mainly describes inspiration about my several-years experience of my creation that is architectural space in two-dimensional picture. I try to show all the typical aspects more detail, which characterize it like ...
  • Člověk v kontextu s prostředím 

   Defence status: DEFENDED
   Kafková, Miroslava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 1. 2008
   Práce se zabývá součinností člověka s určitým prostředí, tím je mu především město. Cílem práce bylo vytvořit soubor maleb, vymyslet metodickou řadu a následně ji v praxi ověřit. Teoretický text vychází z praktické části ...
  • Člověk v krajině 

   Defence status: DEFENDED
   Plachá, Dana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 5. 2006
   This work is built on the cycle of the large paintings on the theme A MAN IN LANDSCAPE. In the practical part my paintings are documented and their rise and making are described there. The practical part is based on the ...
  • Detail jako komponenta celku 

   Defence status: DEFENDED
   Říhová, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 9. 9. 2009
   Popis obsahu: Diplomová práce je rozdělena do 4 koncepčních kapitol, které se věnují podrobnému prozkoumání specifické práce s detailem v umění od druhé poloviny 20. století. Jmenovitě jsou to kapitoly: "Zaostřeno na ...
  • Figura ve veřejném prostoru 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 31. 5. 2011
   Základní údaje ZEMANOVÁ HELENA, Figura ve veřejném prostoru (BP), Praha 2011, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: M. D. Rettigové 4, Praha 1. Abstrakt Tato bakalářská práce se týká figury ve veřejném prostoru. Zachycuje ...
  • Krajina a přítomnost člověka v ní 

   Defence status: DEFENDED
   Šlejmar, Petr (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Vývoj krajiny podle mnoha teorií a autorů nejde ani k lepšímu, ani horšímu, to jsou naše citové intervence. "Krajina se nezhoršuje, ale prostě jen mění způsobem, na nějž nejsme připraveni. Možná tedy není důvod ke znepokojení ...
  • Krajina jako téma výtvarného umění a jeho proměny 

   Defence status: DEFENDED
   Lešková, Kristýna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
  • Krajina přírodnin a přírodních struktur 

   Defence status: DEFENDED
   Kolaříková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   The theme of the thesis is how products or forms found in nature are viewed and interpreted in both natural and social contexts. The natural context sees the various forms individually, as well as intertwined with surrounding ...
  • Křížová cesta 

   Defence status: DEFENDED
   Koumarová, Linda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 10. 9. 2009
   Bakalářská práce Témata křesťanského umění a jejich proměny: Křížová cesta je teoretickou studií, která se zabývá křížovou cestou jako plnohodnotnou součástí křesťanské liturgie a života věřících, historií křížových cest ...
  • Prostředí domova 

   Defence status: DEFENDED
   Matoušková, Šárka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 23. 1. 2007
   Analýza pojmu " prostředí domova", "domov" a "prostředí" a jejich sémantické významy. Zkoumání osobních vztahů člověka k prostředí domova. Funkce symbolizace a procesy identifikace v prostředí. Prostředí, domov a místo ...
  • Role detailu při komponování uměleckého díla 

   Defence status: DEFENDED
   Neubertová, Miriam (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Diplomová práce je zaměřena na roli detailu jako vizuálního fenoménu při komponování, tvorbě, i recepci uměleckého díla. Autorka vychází ze své specifické zkušenosti zhoršování zraku v dětství (dospívání) a na ně vázané ...
  • Současná krajina a přítomnost člověka v ní 

   Defence status: DEFENDED
   Plašilová, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 23. 9. 2010
   T ema " Sou casn a krajina a p r tomnost clov eka v n \ je velmi sirok e, ve sv e pr aci si kladu za c l zam e rit se na vz ajemn y vztah clov eka a krajiny. Vymezuji si symbiotick y vztah a manipuluj c vztah clov eka ke ...
  • Svět fantasy - Hrdinové světa fantasy 

   Defence status: DEFENDED
   Jiranová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 20. 1. 2009
   This thesis is dealing with the topic of fantasy in art with a special focus on picturing the main hero in so called heroic fantasy. Fantasy genre is seen in context of its ideological sources and it also shows its impact ...
  • Témata křesťanského umění a jejich proměny ve výtvarném umění 

   Defence status: DEFENDED
   Dráždilová, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 4. 6. 2009
  • Vesmír - přemýšlení s Barrowem a Saganem 

   Defence status: DEFENDED
   Jiroušková, Jana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007)
   Date of defense: 22. 5. 2007
   Diplomová práce je zaměřena na seznámení s možnostmi projektové výuky na základní škole. Téma Vesmír dává možnost poodhalit malý kousek tajemství, nahlédnout do nepoznaného. Jde především o zamyšlení a chápání naší ...
  • Vesmír, prostor a člověk 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Ilona (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 2. 6. 2009
   The thesis "The Universe, Space and Man" deals with dilemma of visual phenomena in The Universe. The aim is to point out the relation between Man and the Cosmos, man's position in this apparently horizon less space and, ...
  • Vyprávění v obrazech 

   Defence status: DEFENDED
   Husák, Jiří (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 14. 9. 2010
   The thesis deals with history, methods and principles of narration in fine arts since the beginning of history to present days. The problems of stories in pictures are parted to two categories; the inner and outer plane ...
  • Význam symbolu v současném výtvarném projevu 

   Defence status: DEFENDED
   Zíbová, Klára (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2006)
   Date of defense: 25. 1. 2006
   Diplomová práce zvoleného tématu je prezentována souborem prací, jenž obsahuje malby menšího formátu, představující řeč těla - gesta ženského těla. Lidské tělo - neverbální komunikace se nadále stává nosným základem k další ...
  • Zdevastovaná krajina v městské periferii 

   Defence status: DEFENDED
   Kubínová, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009)
   Date of defense: 19. 1. 2009
   The subject of devastated landscape in urban periphery context is in my thesis presented as art solution for art activity. Individual devastated landscapes are then closely defined by actual urban periphery. The basis for ...
  • Znak - kaligrafie, struktura - vrstvení 

   Defence status: DEFENDED
   Malečková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
   Ve své diplomové práci se budu zabývat problematikou znaku, označování a psaní. Zaměřila jsem se na ty roviny těchto fenoménů , které jsou ukazatelem toho, jak myslíme , vnímáme a prožíváme. Jakým způsobem se orientujeme ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV