Now showing items 1-20 of 259

  • Altmetrie a její využití při hodnocení vědeckého výzkumu 

   Defence status: DEFENDED
   Květ, Jonáš (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2022)
   Date of defense: 14. 6. 2022
   The diploma thesis deals with the field of altmetrics. The first part introduces the reader to the theoretical background of this field and discusses the development of scientific communication which enabled the emergence ...
  • Autonomie vůle v soukromém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Schubertová, Zuzana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 25. 1. 2013
   68 Abstract The principle of autonomy of will is a fundamental principle of private law. It is impossible to imagine the functioning of private law without it. The principle is primarily based on the principles of equality ...
  • Autonomie vůle v soukromém právu 

   Defence status: DEFENDED
   Glancová, Eliška (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   Resumé Zásada autonomie vůle je považována za stěžejní zásadu ovládající všechny soukromoprávní vztahy v životě člověka. Lidé, ve smyslu soukromoprávních subjektů, mají díky ní možnost utvářet své soukromoprávní vztahy ...
  • Bezdůvodné obohacení 

   Defence status: DEFENDED
   Kozlerová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 19. 12. 2012
   The thesis deals with unjust enrichment as one of the institutes of civil law or private law, which is regulated by the Act No. 40/1964 Coll., Civil Code. The core of the thesis consists in the analysis of the legal ...
  • Bezdůvodné obohacení 

   Defence status: DEFENDED
   Míková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 12. 3. 2013
   In this thesis I broadly deal with an important institution of law - unjust enrichment. Despite its subsidiary application nature, it has an irreplaceable role in the legal order of the Czech Republic, especially in the ...
  • Bezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohledu 

   Defence status: DEFENDED
   Petrov, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 9. 2015
   strana 247 Bezdůvodné obohacení ze srovnávacího pohledu Anotace Cílem práce je výzkum zásadních výsledků, k nimž v oblasti bezdůvodného obohacení dospěla zahraniční právní věda, zejména v německé právní oblasti, a dále ...
  • Code civil a jeho význam v současném evropském právu 

   Defence status: DEFENDED
   Švarcová, Jana (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 22. 1. 2008
  • Culpa in contrahendo 

   Defence status: DEFENDED
   Němcová, Lenka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 27. 5. 2009
  • Dědění ze zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Rutar, Radka (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 9. 2018
   Dědění ze zákona Abstrakt Tato práce pojednává o problematice právní úpravy dědického práva, s důrazem na institut dědění ze zákona, a to z pohledu nejen českého právního řádu, ale též ve srovnání jednotlivých institutů ...
  • Dědění ze zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Kučerová, Eva (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2013)
   Date of defense: 29. 5. 2013
   Intestate Succession Inheritance law is a very important part of civil law, because it ensures transfer of rights and obligations of the deceased to his successors and to preserve the values for future generations. Our ...
  • Dědění ze zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Petrzik Hronovská, Kateřina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2008)
   Date of defense: 23. 6. 2008
  • Dědění ze zákona 

   Defence status: DEFENDED
   Bílková, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
  • Dědění ze závěti 

   Defence status: DEFENDED
   Pospíchal, Jiří (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 1. 2015
   Dědické právo doznalo přijetím nového občanského zákoníku výrazných změn. Jeho hlavním účelem je ale stále úprava přechodu pozůstalosti ze zůstavitele na jeho dědice a s tím související problémy. Tato práce se zabývá děděním ...
  • Dědění ze závěti 

   Defence status: DEFENDED
   Duspivová, Petra (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 9. 2012
   - 1 - Resumé Tato diplomová práce se zaměřuje na právní úpravu dědění ze závěti v českém právním řádu, a to především ve vztahu k účinnému občanskému zákoníku č. 40/1964 Sb. a k novému občanskému zákoníku č. 89/2012 Sb., ...
  • Dědění ze závěti 

   Defence status: DEFENDED
   Muzikář, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 26. 2. 2018
   Testamentary succession Key-words: inheritance, inheritance proceeding, notarial registration, public record, successi- on, testament. Abstract This rigorous thesis deals with the questions of testamentary succession. These ...
  • Dědění ze závěti 

   Defence status: DEFENDED
   Bradnová, Alžběta (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2009)
   Date of defense: 23. 6. 2009
   99 A Summary The institution of inheritance is an indispensable part of the system of law. The inheritance contributes to keeping property values of a deceased person for his successors, usually for further generations. ...
  • Dědění ze závěti 

   Defence status: DEFENDED
   Schneiderová, Martina (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 27. 9. 2012
   Dědické právo je část občanského práva, jejímž hlavním cílem je zajistit dědickou posloupnost v průběhu generací. K nabytí dědictví dochází v okamžiku smrti zůstavitele. Posléze je z úřední povinnosti zahájeno řízení o ...
  • Dědění ze závěti 

   Defence status: DEFENDED
   Řípa, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2014)
   Date of defense: 25. 9. 2014
   Účelem této diplomové práce bylo pojednat o problematice dědění ze závěti, přičemž zkoumán nebude pouze institut závěti, ale i další zákonná ustanovení dědického práva, bez kterých se při výkladu problematiky dědění ze ...
  • Dědění ze závěti 

   Defence status: DEFENDED
   Bareš, Lumír (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 1. 2015
   The rigorous thesis provides an insight into legal regulation of testamentary succession in the civil code and new Civil Code in comparison with the german regulation. It is divided into six chapters that are further ...
  • Dědění ze závěti - platná právní úprava ve srovnání s navrhovanou úpravou v novém občanském zákoníku 

   Defence status: DEFENDED
   Juráková, Helena (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2012)
   Date of defense: 9. 1. 2012
   (RESUMÉ - ANGLICKÁ VERZE) This thesis deals with the problems of testamentary succession. The subtitle of the thesis is "Valid legal regulations in comparison with the proposed regulations in the new Civil Code". The ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV