• Analýza metodických materiálů k výuce mediální výchovy v ČR 

   Defence status: DEFENDED
   Vízková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 19. 6. 2013
   Diplomová práce se zabývá kvalitativní obsahovou analýzou zatím jediné učebnice mediální výchovy pro střední školy na českém trhu, která byla vydaná v roce 2009. Kromě teoretického ukotvení tématu mediální výchovy a objasnění ...
  • Dětská pojetí vybraných témat historického učiva v primární škole 

   Defence status: DEFENDED
   Bílá, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   netradiční způsob jeho výuky na prvním stupni základní školy. K tomu účelu také mapuje dětská pojetí historického tématu a jejich porozumění společnosti během zmíněné doby. úvodu práce popisuje vývoj přístupů k vyučování ...
  • Meziškolní mobilita žáků velké městské základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Štiková, Štěpánka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 28. 5. 2018
   NÁZEV: Meziškolní mobilita žáků velké městské základní školy AUTOR: Bc. Štěpánka Štiková ÚSTAV: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání VEDOUCÍ PRÁCE: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. ABSTRAKT: Meziškolní mobilita žáků je závažný, ...
  • Nomádi vzdělávacího systému. Vícepřípadová studie transferů žáků základních škol 

   Defence status: DEFENDED
   Vyhnálek, Jan (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Nomads of Educational System Multiple Case Study of School Mobility of Pupils Jan Vyhnálek Abstract The thesis explores school mobility - "students making nonpromotional school changes" (Rumberger, 2003), in the Czech ...
  • Pojetí přírodních věd v projektovaných kurikulárních dokumentech vybraných zemí 

   Defence status: DEFENDED
   Holec, Jakub (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 23. 9. 2019
   Hlavním cílem této studie je obohatit diskurs v oblasti tvorby projektované formy kurikula přírodních věd v kontextech různých zemí. Studie v rámci výzkumného designu vícepřípadové studie uplatňuje metody obsahových a ...
  • Postoje ke společnosti a škole u žáků ve středním odborném vzdělávání 

   Defence status: DEFENDED
   Bederka, Tomáš (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 10. 9. 2018
   1 ABSTRAKT Tato práce se zabývá problematikou občanských postojů u žáků z učňovských oborů. Je podán přehled výzkumů z českého prostředí, který ukázal, že žáci těchto oborů se umisťují na spodních příčkách mezinárodních a ...
  • Problematika LGBT v českých a zahraničních kurikulárních materiálech 

   Defence status: DEFENDED
   Jírová, Dominika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 12. 9. 2016
   Práce je přehledem současných teoretických a kurikulárních přístupů k sexuálním minoritám v rámci vzdělávání. Zabývá analýzou kurikulárních dokumentů a teoretických východisek přístupu k (sexuálním) menšinám ve vzdělávání ...
  • Přiřazování učitelů do tříd v základní škole 

   Defence status: DEFENDED
   Nováková, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 15. 1. 2018
   Práce se věnuje tématice přiřazování učitele do tříd na prvním stupni základní školy. Učitel hraje klíčovou roli ve vzdělávání žáků. V obecném povědomí figuruje pojem "štěstí na učitele", přičemž jednotliví aktéři si takové ...
  • Případová studie venkovské základní školy 

   Defence status: DEFENDED
   Zelenková, Blanka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 29. 5. 2017
   The aim of this master's thesis is to demonstrate the relationship between the behaviour and the organisation of a middle- sized village combined primary and lower secondary school and the choices parents make. This study ...
  • Rozšíření kurikula 1. stupně základní školy o netradiční přírodovědné úlohy 

   Defence status: DEFENDED
   Fischerová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 6. 9. 2017
   The results of the international study TIMSS (The Trends in International Mathematics and Science Study) raise concerns that Czech primary pupils fall behind in some content domains of science (namely the physical sciences) ...
  • Skúška na vysokej škole ako pedagogický problém 

   Defence status: DEFENDED
   Poórová, Edita (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 27. 6. 2016
   Disertační práce se zabývá zkouškou na vysoké škole v kontextu procesu zkoušení a hodnocení studentů. Tento proces je zkoumán v rovině institucionálního rámce zkoušení a hodnocení vysokoškolských studentů a v rovině reálného ...
  • Venkovské základní školy a docházka a absence jejich žáků 

   Defence status: DEFENDED
   Bočková, Alena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 7. 9. 2020
   Práce je zaměřena na historii a současnost škol v Dobroníně jako venkovské obci, se zaměřením na okolnosti ovlivňující docházku žáků do školy a průběh vyučování. Jedná se o historicko-srovnávací práci. Ke zjištění všech ...
  • Znalosti a pojetí sociálních jevů u českých předškoláků 

   Defence status: DEFENDED
   Tomášková, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 26. 5. 2015
   NÁZEV: Znalosti a pojetí sociálních jevů u českých předškoláků AUTOR: Nikol Tomášková KATEDRA: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: RNDr. Dominik Dvořák, Ph.D. ABSTRAKT: Potřeba společnosti učit ...
  • Žák 2. stupně se speciálními vzdělávacími potřebami v hodinách občanské výchovy: případová studie 

   Defence status: DEFENDED
   Sedláková, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 3. 9. 2015
   Diplomová práce se zabývá procesem vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na druhém stupni základních škol hlavního vzdělávacího proudu. Pozornost je při tom zaměřena na hodiny společenskovědních předmětů, ...
  • Žákovská pojetí vědy a vědců a možnosti jejich ovlivnění 

   Defence status: DEFENDED
   Šmídová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 8. 9. 2011
   Cílem této práce bylo popsat konkrétní žákovská pojetí vědy a vědců a navrhnout možnosti jejich ovlivnění. V teoretické části jsou popsány známé poznatky o žákovských pojetích vědy a vědců a výzkumy zabývající se touto ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV