Now showing items 1-20 of 20

  • Analytical assessment of grammar school pupil's ESL writings 

   Defence status: DEFENDED
   Šiprová, Hedvika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 9. 2020
   Teoretická část diplomové práce zasazuje výzkum praktické části do širšího odborného kontextu a zabývá se specifiky hodnocení písemných projevů. Představuje důvody pro hodnocení písemných prací, rozebírá metody a způsoby ...
  • Application of mind maps in ELT with the emphasis on lexis in one-to-one courses, groups and self-teaching 

   Defence status: DEFENDED
   Borovková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 10. 9. 2014
   This work deals with an implementation of mind maps in ELT. It stems from the master thesis Mind Maps in English Language Teaching, and it further explores and develops its assumptions. This thesis is divided into a ...
  • Classroom Instructions in Teaching English 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Linda (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 17. 1. 2014
   Diplomová práce Instrukce ve výuce anglického jazyka si klade za cíl představit zásady instruování v hodinách a jejich praktické použití. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Praktická část obsahuje seznam ...
  • Common mistakes Czech students make in English and their Remedial Treatment 

   Defence status: DEFENDED
   Ganev, Ondřej (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Nejčastější chyby, kterých se dopouštějí čeští studenti v anglickém jazyce, představuje hlavní téma diplomové práce. Teoretická část se zabývá především představením výukových metod TEFL (Metody pro výuku angličtiny jako ...
  • Czech-English cross-language mediation in EFL teaching and learning 

   Defence status: DEFENDED
   Bartáková, Stanislava (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 14. 9. 2018
   The aim of this thesis is to introduce the concept of cross-language mediation, which is well established in some countries abroad but is not widely used in the Czech environment, from various points of view. The work tries ...
  • Developing Reading Skills Based on Reading the Bridge Articles 

   Defence status: DEFENDED
   Paclíková, Gabriela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018)
   Date of defense: 19. 1. 2018
   Tato práce se zabývá rozvojem porozumění textu v anglickém jazyce, které považuje za nezbytnou dovednost pro budoucí studijní a profesní život žáků. Jejím cílem je navrhnout praktické aktivity zakládající se na práci s ...
  • Developing Social Competencies through Interaction in English Lessons 

   Defence status: DEFENDED
   Wagnerová, Anna (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2010)
   Date of defense: 17. 9. 2010
   S nedávným zavedením Rámcového vzdelávacího programu do ceských škol je zároven venováno mnoho pozornosti novým konceptum: Prurezovým tématum a Klícovým kompetencím. Ty zahrnují mimo jiné i trénink osobnostních a sociálních ...
  • Difficulties of an Adult Student in Learning and Remembering Vocabulary 

   Defence status: DEFENDED
   Šilarová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Tato bakalářská práce má za cíl najít co nejefektivnější postupy a aktivity ve výuce anglické slovní zásoby pro dospělého studenta, který má problémy se studiem a zapamatováním si nových slov. Výzkum je založen na teoretické ...
  • Effective methods of preparing secondary school students for the maturita exam in English - focused on speaking 

   Defence status: DEFENDED
   Rybáková, Katarína (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Tato diplomová práce se zabývá dovedností mluvit a jejím rozvojem za účelem složení maturitní zkoušky. Práce je dělena do šesti kapitol. Teoretická část se věnuje pojmem mluvení jako dovednosti či základním definicím ...
  • Incorporating gender issues into EFL lessons 

   Defence status: DEFENDED
   Štěpánová, Jitka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
   Cílem této práce je tvorba, realizace a evaluace vyučovacích hodin zabývajících se genderovou problematikou. Teoretická část diplomové práce přestavuje téma gender a zasazuje ho do kontextu školy. Věnuje se genderově ...
  • Interpersonal Multiple Intelligence and Its Development in B2 English Lessons 

   Defence status: DEFENDED
   Šilarová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 12. 9. 2014
   Diplomová práce "Interpersonální mnohočetná inteligence a její rozvoj v hodinách anglického jazyka na úrovni B2" se zabývá teorií mnohočetných inteligencí Howarda Gardnera a jejím hlavním tématem je interpersonální mnohočetná ...
  • Mind Maps in English LanguageTeaching 

   Defence status: DEFENDED
   Borovková, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Tato práce se zabývá využitím myšlenkových map ve vyučování anglického jazyka. Práce vysvětluje, co myšlenkové mapy jsou a jak je efektivně využít. Obsahuje jak teoretickou, tak praktickou část. Teoretická část nabízí dva ...
  • Motivation of Adults in ELT 

   Defence status: DEFENDED
   Antonínová, Radka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 25. 1. 2012
   Tato práce se zabývá neformální výukou anglického jazyka dospělých. Pojednává o motivačních prvcích v jazykovém vzdělávání a jak je na motivační strukturu ve výuce anglického jazyka nahlíženo učiteli a jejich studenty. ...
  • Motivation of Students Attending Lower and Upper Secondary Schools for Studying Foreign Languages 

   Defence status: DEFENDED
   Stránská, Věra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Tato diplomová práce se zabývá motivací. V teoretické části je nejprve motivace všeobecně vysvětlena a poté je diskutována pouze školní motivace. Praktická část presentuje výsledky výzkumu, který byl proveden na dvou ...
  • Role of Facebook in TEFL at the Second Level of Primary Schools 

   Defence status: DEFENDED
   Hodková, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016)
   Date of defense: 22. 1. 2016
   Tato diplomová práce se zaměřuje na roli sociální sítě Facebook v procesu výuky anglického jazyka na druhém stupni českých základních škol. Teoretická část věnuje pozornost metodologii využívané ve výuce angličtiny jako ...
  • Teaching English Effectively with an Interactive Whiteboard 

   Defence status: DEFENDED
   Dudáková, Luisa (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 20. 6. 2013
   Diplomová práce Jak efektivně učit angličtinu s interaktivní tabulí se zabývá fenoménem interaktivních tabulí; jejich charakteristikou, instalací do škol, možnými způsoby využití a přínosem pro výuku angličtiny. Hlavním ...
  • Total Physical Response in Different Age Groups 

   Defence status: DEFENDED
   Pinkasová, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2011)
   Date of defense: 2. 6. 2011
   Diplomová práce ve své teoretické části popisuje metodu výuky cizích jazyků zvanou "Total Physical Response". Její původce ji považuje za metodu vhodnou pro jakýkoliv věk; přesto se její užití v různých věkových skupinách ...
  • The Use of Games in Teaching English at Upper Primary Level 

   Defence status: NOT DEFENDED
   Forestová, Mahulena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2022)
   Date of defense: 21. 1. 2022
   Tato diplomová práce se zabývá využitím her ve výuce anglického jazyka na druhém stupni základní školy. V teoretické části se autorka pokouší o typologii her v obecné rovině, i rovině pedagogické a o charakteristiku ...
  • Using Music in Teaching English 

   Defence status: DEFENDED
   Hořejšová, Kateřina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 13. 9. 2012
   Tato diplomová práce se zaměřuje na využití hudby (primárně písní) ve výuce angličtiny jako cizího jazyka. Teoretická část se zabývá různými aspekty prospěšnosti hudby. První kapitola pojednává o disciplíně muzikoterapie, ...
  • Variety of e-learning programmes in English language teaching 

   Defence status: DEFENDED
   Ševčíková, Božena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017)
   Date of defense: 15. 9. 2017
   The diploma thesis deals with e-learning in the sense of using online tools, programmes and websites in the English language teaching. In the current modern society we use internet and electronic devices on daily bases and ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV