• Dispoziční zásada a její omezování v civilním řízení soudním 

   Defence status: DEFENDED
   Zdražilová, Daniela (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   v českém jazyce Předkládaná diplomová práce se zabývá dispoziční zásadou v civilním řízení soudním, která je vůdčí zásadou zejména v civilním řízení sporném, avšak její význam bývá upozaďován zejména v úmyslu urychlit ...
  • Dovolání v systému opravných prostředků 

   Defence status: DEFENDED
   Ambrož, Vojtěch (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   Dovolání v systému opravných prostředků Abstrakt Jaký účel má v rámci civilního soudního řízení plnit institut dovolání? Má mít dovolání povahu řádnou či mimořádnou? Mají být předpoklady přípustnosti dovolání stanoveny ...
  • Komparace rozsudku pro zmeškání v české a španělské právní úpravě 

   Defence status: DEFENDED
   Švábová, Marie (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018)
   Date of defense: 16. 5. 2018
   Komparace rozsudku pro zmeškání v české a španělské právní úpravě Abstrakt Diplomová práce se věnuje české a španělské právní úpravě zmeškání soudního řízení žalovaným a jejich následnému srovnání. První kapitola je věnována ...
  • Námitka započtení 

   Defence status: DEFENDED
   Vaněk, Martin (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 22. 1. 2021
   62 Námitka započtení Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá námitkou započtení z pohledu procesního práva a pokouší se metodou funkčního výkladu podat odpovědi na otázky, které se v souvislosti s jejím uplatněním objevují ...
  • Rozsudek pro zmeškání 

   Defence status: DEFENDED
   Wenig, Adam (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
   1 Rozsudek pro zmeškání Abstrakt Rozsudek pro zmeškání, často nazývaný také kontumační rozsudek, je zvláštní druh meritorního rozhodnutí sloužící především k urychlení občanského soudního řízení sporného. Z důvodu ...
  • Uznání a vzdání se procesního nároku 

   Defence status: DEFENDED
   Brůha, Tomáš (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2021)
   Date of defense: 28. 5. 2021
   Uznání a vzdání se procesního nároku Abstrakt Diplomová práce se zabývá instituty uznání a vzdání se procesního nároku, které jsou specifickým způsobem ukončení soudního řízení na základě dispozitivního úkonu účastníka ...
  • Vedlejší intervence 

   Defence status: DEFENDED
   Hrma, Michal (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
   Vedlejší intervence Diplomová práce se věnuje institutu vedlejší intervence, jeho definici, problematice výkladu ustanovení upravující vedlejší intervenci a porovnání s rakouskou právní úpravou. První kapitola obecně ...
  • Základní koncepce projednací zásady v českém a československém civilním procesu 

   Defence status: DEFENDED
   Koževnikov, Michael (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 11. 9. 2020
   Základní koncepce projednací zásady v českém a československém civilním procesu Abstrakt Předmětem práce je projednací zásada a její podoba od vzniku Československa po současnost. Ve vztahu k jednotlivým koncepcím se zabývám ...
  • Změna stran řízení 

   Defence status: DEFENDED
   Minařík, Jan (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
   Změna stran řízení Abstrakt Tato práce se zabývá instituty, jejichž cílem je změnit stranu řízení v občanském právu procesním. Ať již důsledkem právního jednání stran či právní události nezávislé na jejich vůli, během ...
  • Změna žaloby 

   Defence status: DEFENDED
   Urban, Daniel (Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020)
   Date of defense: 17. 1. 2020
   Změna žaloby Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá změnou žaloby, tedy jedním z procesních, dispozičních úkonů žalobce v civilním soudním řízení. Zkoumá změnu žaloby ve vztahu k civilnímu spornému řízení a činí tak na ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV