• Akreditace a její vliv na kvalitu poskytované péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení 

   Valentová, Marcela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2010)
   Date of defense: 9. 11. 2010
   84 ANNOTATION Author: Valentová Marcela Institution: Institute of Social Medicine, The Faculty of Medicine, University of Hradec Králové Title of the thesis: Accreditation and its influence on the quality of the care ...
  • Komunikace a vzájemná interakce zdravotnického personálu s rodinou pacienta v prostředí intenzivní péče 

   Šimůnková, Kateřina (Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   Introduction: Communication with relatives of critically ill patients is a rather neglected area in the Czech Republic. Intensive care focuses more on the patient, equipment and highly specialized treatment while contact ...
  • Nozokomiální nákazy z hlediska ošetřovatelské péče 

   Neumannová, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2009)
   Date of defense: 16. 6. 2009
   The goal of bachelor's thesis is to analyze nosocomial infections as a complication of a basic disease. It focuses on prevention, following standard nurse practice and the quality of provided care. The main part of ...
  • Ošetřovatelská dokumentace v nemocnici 

   Medunová, Gabriela (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 11. 6. 2007
   Bachelor's thesis is discussing about problem with medical and nursing documetation. There are skretch in problems with implementig of nursing documentation to practise, their administration and next checking. It refer ...
  • Péče o pacienta s centrálním žilním katétrem 

   Čiperová, Radka (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2017)
   Date of defense: 2. 11. 2017
   ANOTATION Name and surname of the author: Radka Čiperová Institution: Charles University Faculty of Medicine in Hradec Kralove Department of Social Medicine Department of Nursing Title: Care of a patient with a central ...
  • Pohled interních auditorů a auditovaných zaměstnanců na interní audit 

   Hýsková, Zlatuše (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2016)
   Date of defense: 26. 10. 2016
   Autor: Zlatuše Hýsková Instituce: Ústav sociálního lékařství LF UK v Hradci Králové Oddělení ošetřovatelství Název práce: Pohled interních auditorů a auditovaných zaměstnanců na interní audit Vedoucí práce: Mgr. Ivana ...
  • Standardy a jejich význam v péči 

   Šrajerová, Ladislava (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2012)
   Date of defense: 6. 6. 2012
   Surname and name of the author: Ladislav Šrajerová Institution: Charles University in Prague, Faculty of Medicine in Hradec Kralové, Department of Social Medicine, Department of Nursing Title: Standards and their importance ...
  • Teorie a praxe v kompetencích vysokoškolsky vzdělané sestry pracující na chirurgické ambulanci 

   Černá, Jana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2006)
   Date of defense: 12. 6. 2006
   Theory and Practice an the Competence of Graduate Nurse. Working in the Surgical Ambulance This bachelor thesis deals with the contemporary situation and new trends in health service - in the branch of nursing. It presents ...
  • Zavádění ošetřovatelského procesu do praxe, pohled sester na ošetřovatelskou dokumentaci v oblastní nemocnici Mladá Boleslav 

   Höferová, Hana (Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2007)
   Date of defense: 14. 6. 2007
   Bachelor's thesis deals with implementing nursing process into nursing documentation in local hospital in Mladá Boleslav. It describes a method of nursing process and nursing documentation on theoretical level. It ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV