• Aktivní slovní zásoba u dětí předškolního věku 

   Defence status: DEFENDED
   Větrovská Zemánková, Alžběta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 29. 5. 2015
  • Aktuální přístupy k terapii koktavosti 

   Defence status: DEFENDED
   Blažková, Markéta (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
  • Dítě s narušenou komunikační schopností na prvním stupni ZŠ očima jeho rodičů 

   Defence status: DEFENDED
   Kaletová, Magdalena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 17. 6. 2013
   THE ABSTRACT This thesis deals with the life of children with communicative disability during their education at primary school. It defines communicative disability, etiology, forms and treatment of speech disorders, and ...
  • Efektivita logopedické intervence u dětí před nástupem do 1. tříd ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Zemanová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou narušené komunikační schopnosti a efektivitou logopedické intervence u dětí před nástupem do 1. třídy ZŠ. Shrnuje poznatky především ze speciální pedagogiky a logopedie. ...
  • Elektivní mutismus 

   Defence status: DEFENDED
   Kabátková, Ivana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
  • Hodnocení mluvního projevu u předškolních dětí v českých a anglických MŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Šrůmová, Lenka (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 1. 2012
  • Hodnocení slovní zásoby dětí v rámci logopedické ambulance 

   Defence status: DEFENDED
   Černá, Martina (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 1. 6. 2012
   Bakalářská práce vychází ze skutečnosti, že v České republice neexistuje moderní standardizovaný test pro hodnocení úrovně slovní zásoby dětí. Předpokládá, že za daných podmínek se navzájem budou postupy a materiály ...
  • Hodnocení slovní zásoby u dětí předškolního věku se specificky narušeným vývojem řečí 

   Defence status: DEFENDED
   Pilská, Helena (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 5. 6. 2012
   Diplomová práce Hodnocení slovní zásoby u dětí předškolního věku se specificky narušeným vývojem řeči se zabývá hlavně diagnostikou oblasti slovní zásoby u vývojové dysfázie. Teoretická část je analýzou dostupné odborné ...
  • Hodnoty výskytu dyslálií v 1. ročníku ZŠ 

   Defence status: DEFENDED
   Štumpfová, Libuše (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 14. 9. 2012
   Cílem diplomové práce je přiblížit problematiku dyslálie. Práce se zaměřuje na hodnoty výskytu dyslálií v 1. ročníku ZŠ. Teoretická část poskytuje poznatky, jež se dotýkají této problematiky. Jedná se především o vymezení ...
  • Informovanost rodin o způsobech logopedické prevence 

   Defence status: DEFENDED
   Hroudová, Monika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 24. 6. 2013
   NÁZEV: Informovanost rodin o způsobech logopedické prevence AUTOR: Monika Hroudová KATEDRA: Katedra Speciální pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Lucie Durdilová ANOTACE: Teoretická část bakalářské práce si klade za cíl za ...
  • Inkluzivní vzdělávání dětí cizinců v mateřské škole se zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností 

   Defence status: DEFENDED
   Tumpachová, Milada (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 30. 5. 2014
  • Logopedická intervence u dětí s poruchami autistického spektra 

   Defence status: DEFENDED
   Horáková, Michaela (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   NÁZEV: Logopedická intervence u dětí s poruchami autistického spektra AUTOR: Michaela Horáková KATEDRA: Katedra speciální pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: Mgr. Lucie Durdilová ABSTRAKT: Tato bakalářská práce se věnuje problematice ...
  • Logopedická intervence u seniorů v pobytových zařízeních 

   Defence status: DEFENDED
   Kruková, Laura (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019)
   Date of defense: 10. 9. 2019
   1 ABSTRACT The topic of this bachelor thesis is speech therapy for seniors in residential care. The thesis is divided into four chapters, which include both theory and empirical research. The theoretical part contains ...
  • Logopedická péče v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Zelinská, Barbora (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2013)
   Date of defense: 18. 6. 2013
  • Logopedická prevence v mateřské škole 

   Defence status: DEFENDED
   Velasová, Petra (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 18. 9. 2012
   Bakalářská práce se zabývá tématem zajištění logopedické prevence v mateřských školách. Práce zahrnuje problematiku řeči a vývoje řeči dětí, vliv smyslového vnímání a motorických schopností na rozvoj řeči a popisuje mateřskou ...
  • Logopedická terapie u dětí s vývojovou dysartrií 

   Defence status: DEFENDED
   Kadrlová, Nikola (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Diplomová práce "Logopedická terapie u dětí s vývojovou dysartrií" se zabývá vývojovou dysartrií a konkrétními terapeutickými metodami, které lze využívat v rámci logopedické péče u dětí s touto narušenou komunikační ...
  • Logopedické materiály užívané při terapii dyslalie u dospělých klientů 

   Defence status: DEFENDED
   Brodcová, Zuzana (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Jméno a příjmení autora: Zuzana Brodcová Název školy, katedry a fakulty: Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky Název bakalářské práce: Logopedické materiály užívané při terapii dyslalie ...
  • Možnosti logopedické intervence u sluchově postižených dětí 

   Defence status: DEFENDED
   Štrbová, Lucie (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012)
   Date of defense: 4. 6. 2012
   Při psaní teoretické části mé bakalářské práce jsem vycházela z poznatků, které jsem shromáždila z odborné literatury. Tato literatura se specializovala především na problematiku sluchového postižení a také na problematiku ...
  • Možnosti využití arteterapie v logopedické péči 

   Defence status: DEFENDED
   Kotinská, Veronika (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015)
   Date of defense: 28. 5. 2015
   Tato práce s názvem Možnosti využití arteterapie v logopedické péči si klade za cíl v teoretické části popsat průniky arteterapie a logopedické péče a představit tak ucelený přehled této problematiky v rámci celé symptomatické ...
  • Návrh a realizace reedukační pomůcky pro osoby s afázií 

   Defence status: DEFENDED
   Pražská, Tereza (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2014)
   Date of defense: 16. 9. 2014
   Diplomová práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na současnou problematiku afázie v kontextu různých vědních disciplín a afaziologických směrů. Zabývám se zde klasifikací ...

   © 2017 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

   Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

   Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

   DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
   Theme by 
   @mire NV